Xe buyt Ha Noi cham gio chay au

Thứ sáu, 19 Tháng tám 2011, 15:43 GMT+7

65% nguoi duoc hoi phan nan ve xe buyt Ha Noi cham gio, 15% noi thai do phuc vu kem, 4% keu ca lai xe chay au. Tinh trang xe buyt vuot den do, phong nhanh vuot au, su dung coi hoi... van con pho bien.
> 30% xe buyt bi kiem tra o Ha Noi xa khoi den

Sang nay, So Giao thong Van tai Ha Noi to chuc Hoi nghi bao cao ket qua hoat dong van tai hanh khach cong cong bang xe buyt 6 thang dau nam va ke hoach dam bao trat tu an toan giao thong xe buyt 6 thang cuoi nam 2011.


Anh: Hoang Ha.
Ha Noi se xay dung ke hoach lap dat thiet bi giam sat hanh trinh tren xe buyt de ap dung tu nam 2012. Anh: Hoang Ha.

Dai dien So Giao thong cho hay, giao thong thanh pho tiep tuc dien bien phuc tap, phuong tien giao thong ca nhan gia tang, un tac thuong xuyen xay ra. Cuoi nam 2010, Ha Noi co tren 3,7 trieu xe may, 1 trieu xe dap va hon 370.000 oto. Xe may chiem toi 70% tong so phuong tien va luong oto ca nhan phat trien nhanh (7-10% moi nam) gay nhieu ap luc cho ha tang giao thong do thi, cong tac to chuc va dieu hanh giao thong cung nhu gay ra tieng on, bui va o nhiem moi truong.

Voi 75 tuyen xe buyt (1.250 dau xe), moi ngay hien co gan 11.000 luot xe di lai trong thanh pho de van chuyen hon 1,1 trieu luot hanh khach. Trong 6 thang dau nam, he thong van tai cong cong van chuyen duoc hon 200 trieu luot khach. 6 tuyen xe buyt ke can cung giup viec di lai giua Ha Noi voi Hung Yen, Hai Duong, Bac Ninh, Ha Nam... duoc thuan tien hon.

Truoc thuc trang xe buyt bo ben, quay dau tuy tien bo khach doc duong, Trung tam Quan ly va dieu hanh Giao thong do thi da lap gan 1.200 bien ban ve vi pham quy dinh hoat dong xe buyt (tang gan gap doi so voi cung ky nam 2010), thu ve gan 90 trieu dong tien phat va giup cat giam ngan sach tro gia gan 3 ty dong.

So Giao thong Van tai Ha Noi cung da chi dao giai toa hang quan lan chiem nha cho, lap dat camera giam sat tai 2 diem trung chuyen trong yeu la Long Bien va Cau Giay, giup cai thien tinh hinh an ninh trat tu, giam trom cap, moc tui.


Anh: Tien Dung.
Tinh trang moc tui tai ben xe buyt gay hoang mang cho hanh khach. Anh: Khanh Chi.

Tuy nhien, hien mang luoi xe buyt van con nhieu han che. Ket qua dieu tra hanh khach cho thay 65% nguoi duoc hoi phan nan ve xe cham gio, 15% phan nan ve thai do phuc vu kem, 10% phan nan ve khoang cach di bo xa, 5% keu ca ve te nan tren xe va 4% noi lai xe chay au. Trong gan 1.200 vu vi pham quy dinh hoat dong xe buyt thi co toi 40% vi pham doanh thu, 12% chay sai lo trinh...

Do tinh trang xe buyt vi pham luat giao thong nhu vuot den do, phong nhanh vuot au, su dung coi hoi... van con pho bien nen chi trong nua nam, tai xe xe buyt da gay ra 18 vu tai nan, 100 vu vi pham luat giao thong.

Them vao do, tinh trang chiem dung long duong, via he pho bien gay kho khan cho viec tiep can cua xe va hanh khach tai diem dung do, tiem tang nguy co mat an toan giao thong. Trong 7 thang qua, tai cac quan noi thanh luon co hon 70 vi tri don khach thuong xuyen bi hang rong, oto, xe may, xe rac... chiem dung.

Theo lanh dao So Giao thong Van tai, sap toi se ra soat, dieu chinh hop ly lo trinh cac tuyen va cac diem do dam bao thuan loi, an toan cho hanh khach, lap dat tren 100 nha cho, kien quyet xu ly va giai toa cac diem dung, do va nha cho bi chiem dung, tao dieu kien cho xe buyt hoat dong va an toan cho hanh khach.

So cung se tang cuong kiem tra, giam sat nham han che va giam thieu vi pham ve lo trinh, dung do, ban ve, thai do phuc vu, chat luong phuong tien... Dong thoi, phoi hop voi canh sat giao thong, canh sat hinh su, cong an phuong tai cac tram trung chuyen Long Bien, Cau Giay de tang cuong xu ly xe buyt vi pham, dam bao an ninh trat tu tai ben.

Ben canh viec lap camera giam sat tai nut Nguyen Trai - Khuat Duy Tien, So se xay dung ke hoach lap dat thiet bi giam sat hanh trinh tren xe buyt de ap dung tu nam 2012; dong thoi xay dung phuong an trien khai cong nghe ve moi bang the thong minh cho xe buyt tai Ha Noi.

Nguyen LeCac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.