Vu dung kiem tan cong Co dau hieu cau thanh toi pham

Thứ ba, 14 Tháng tám 2007, 13:52 GMT+7

(VietNamNet)Luat su Do Phap: “Hanh vi dung kiem tan cong nhan vien an ninh san bay cua ong Minh co dau hieu pham cac toi theo Dieu 257 va 234 BLHS”

Hanh khach dung kiem tan cong nhan vien an ninh san bay

Vu gay roi san bay Da Nang: Vo tinh roi vo kiem?

Vu dung kiem tan cong: “An ninh HK khong vu khong”


Nhap mo ta vao day

Luat su Do Phap Anh: HC


Tra loi phong van TS ngay 12/8 ve truong hop Do Hoai Phuong Minh (PC26, Cong an Binh Duong) dung kiem tan cong nhan vien an ninh san bay Da Nang, Thuong ta Vo Tuong, Pho Cong an quan Hai Chau (truc tiep thu ly vu viec) tung dua ra nhan dinh: “Vu viec khong co gi lon, hau qua chua co gi va cung khong gay on ao, lon xon gi lam trong san bay”.

Tiep do, tren bao Thanh Nien ngay 14/8, Thuong ta Vo Tuong cho rang: “Khi dang gay go ma anh cam hung khi thi ro la anh sai roi. Nhung toi chong nguoi thi hanh cong vu chi cau thanh khi duong su co tac dong vao than the nguoi thi hanh cong vu, nen doi voi truong hop cua Minh thi chua cau thanh toi nay vi chua gay hau qua cho ai”.

Bao Tuoi Tre so ra cung ngay cung dan y kien Thuong ta Vo Tuong cho rang: “Ong Minh voi tu cach la mot chien si trong luc luong nhung co thai do, loi le khong dung, neu co chuyen dung kiem de phan ung voi nguoi thi hanh cong vu lai cang khong the chap nhan duoc. Tuy nhien, do hau qua gay ra chua nghiem trong nen co le chi dung lai o muc do xu phat hanh chinh. Sau khi xu ly xong, ho so se chuyen cho Cong an Binh Duong de xu ly noi bo theo qui dinh cua nganh”.

De rong duong du luan, ngay 14/8, TS da co cuoc trao doi voi luat su Do Phap (Truong Van phong Luat su Do Phap, Doan Luat su TP Da Nang) ve cac van de mang tinh phap ly lien quan den vu viec neu tren.


LS. Do Phap: Qua thong tin bao chi cung nhu bien ban hien truong do Trung tam An ninh Cum cang Hang khong mien Trung lap, can phan dinh hanh vi cua ong Do Hoai Phuong Minh co roi vao cac toi xam pham trat tu quan ly hanh chinh hay khong.

Theo sach “Binh luan khoa hoc Bo luat Hinh su (BLHS) nam 1999” do NXB Cong an nhan dan xuat ban nam 2001, mat khach quan cua cac toi nay duoc the hien o cac dang hanh dong va khong hanh dong. Mot so toi pham cua loai toi nay chi co the duoc the hien o dang hanh dong, nhu toi chong nguoi thi hanh cong vu.


Nhap mo ta vao day

Phuong tien Minh da su dung de chong lai nhan vien an ninh San bay Da Nang. Anh: ND


Mat khach quan cua toi nay the hien o hanh vi dung vu luc, de doa dung vu luc hoac cac thu doan khac de khong cho ca nhan, nhan vien thi hanh chuc trach cua minh. Hanh vi de doa dung vu luc phai mang tinh chat hien thuc, tuc la phai co co so de nguoi thi hanh cong vu tin rang no se duoc thuc hien ngay tuc khac.

Doi chieu voi hanh vi cua ong Minh, khi nhan vien an ninh hang khong yeu cau dau xe dung noi quy dinh thi khong chap hanh va gay go. Can xac dinh ong Minh co rut kiem hay khong? Neu co, tuc la da dung vu luc va de doa dung vu luc. Trong truong hop cua ong Minh, viec noi rang vo kiem chi vo tinh roi ra la khong co co so.

Ong Minh co tan cong nhan vien an ninh hang khong hay chua, thi phai xem xet toan bo dien bien cua vu viec de chung minh. Can cu bien ban hien truong va tuong trinh cua nhan chung thi co the thay hanh vi nay cua ong Minh la rat ro. Con do la “kiem” hay la “dao” thi deu la hung khi theo quy dinh cua BLHS (vat sat nhon, dao, kiem, cay tu tao…)

Nhu vay co the thay hanh vi cua ong Minh co dau hieu cau thanh toi chong nguoi thi hanh cong vu theo Dieu 257, khoan 1 BLHS: “Nguoi nao dung vu luc, de doa dung vu luc hoac dung thu doan khac can tro nguoi thi hanh cong vu thuc hien cong vu cua ho hoac ep buoc ho thuc hien hanh vi trai phap luat thi bi phat cai tao khong giam giu den 3 nam hoac phat tu tu 6 thang den 3 nam”.

Nhung theo lanh dao Cong an quan Hai Chau thi ong Minh “chua gay hau qua cho ai” nen chua bi xem la chong nguoi thi hanh cong vu?

LS. Do Phap: Theo toi, noi nhu vay la chua chinh xac. Nhu tren da noi, toi chong nguoi thi hanh cong vu the hien o hanh vi dung vu luc va de doa dung vu luc. Co nghia chi can “de doa dung vu luc” la da pham vao toi nay roi, chu khong phai doi toi luc tac dong vao than the nguoi thi hanh cong vu, gay ra thuong tich.

Mat khac, hau qua do mot hanh vi pham toi gay ra khong chi duoc xet tren khia canh vat chat, suc khoe ma ca ve tinh than. Ro rang hanh vi cua ong Minh khong chi gay anh huong den an ninh trat tu, nguyen tac lam viec cua luc luong an ninh san bay va con tao ra du luan xa hoi rat xau, nhat la khi ong lai la mot can bo cong an. Nhung hau qua do con nghiem trong hon nhieu so voi hau qua doi voi suc khoe cua nguoi thi hanh cong vu.


Nhap mo ta vao day

Lam viec voi Cong an tai Trung tam An ninh hang khong, Minh ngoi quay lung, "buon" dien thoai. Anh: N.D


Ngoai toi chong nguoi thi hanh cong vu, ong thay hanh vi cua ong Minh co dau hieu pham vao toi nao khac nua hay khong?

LS. Do Phap: Can cu Dieu 234 BLHS ve toi vi pham quy dinh ve quan ly vu khi, vat lieu no, cong cu ho tro de doi chieu voi truong hop cua ong Minh, co the thay ong da su dung thanh kiem la cong cu ho tro de thuc hien hanh vi chong nguoi thi hanh cong vu.

Can cu Nghi quyet 02/2003/NQ-HDTP cua Hoi dong Tham phan TAND Toi cao, muc 2.2, diem a thi cac cong cu, dung cu nhu bua, dinh, dao phay, cac loai dao sac, nhon… deu thuoc loai “phuong tien nguy hiem”. Cho nen, hanh vi cua ong Minh cung co dau hieu cau thanh toi vi pham quy dinh ve quan ly vu khi, vat lieu no, cong cu ho tro theo Dieu 234 BLHS.

Thua LS, trong ho so vu an, giua bien ban hien truong do co quan chuc nang lap va loi khai cua duong su tai co quan cong an thi cai nao co gia tri phap ly hon?

LS Do Phap: Ve nguyen tac phap ly, bien ban lap tai hien truong la co so phap ly de xem xet qua trinh dien bien, boi canh xay ra vu viec. Duong su co quyen khong ky bien ban, nhung dieu do khong co nghia la bien ban khong co gia tri. Trong vu viec nay thi quan he nhan qua da the hien rat ro. Hanh vi cua ong Minh, bien phap cua an ninh san bay va su xuat hien cua cac co quan chuc nang, cu the la cong an, deu lan luot dien ra mot cach logic.

Can cu Dieu 10 Bo luat To tung Hinh su thi trach nhiem chung minh toi pham thuoc ve cac co quan tien hanh to tung. Bi can, bi cao co quyen nhung khong bat buoc phai chung minh minh vo toi. Khi tien hanh dieu tra phai can cu bien ban hien truong, loi khai cua cac ben lien quan, nhan chung… de xac dinh su that cua vu an.

Trong truong hop nay, bien ban hien truong va tuong trinh cua nhan chung hoan toan phu hop voi nhau, chi co loi khai cua duong su tai co quan cong an la nguoc lai. Do do, khong the chi dua vao loi khai cua duong su de bac bo bien ban hien truong. Neu chi nghe mot phia, khong kiem tra doi chieu thi khi dua ra ket luan se khong khach quan va se co hieu ung day chuyen. Nhung nguoi lien quan co quyen khieu nai len co quan tham quyen cap tren.

Doi voi vu viec cua ong Minh, khong ai co the chap nhan mot ket thuc va mot cach giai quyet khong dam bao tinh phap ly, phu hop voi quy dinh cua phap luat de bao ve ky cuong phep nuoc. Tuy nhien, hien co quan cong an van chua dua ra ket luan cuoi cung ve vu viec nay nen chung ta van co the hy vong viec xu ly se dung voi ban chat ma no von co!

Xin cam on ong!


Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.