Vi pham trong quy che dau thau va hop dong mua dien ke

Thứ sáu, 15 Tháng bảy 2005, 09:50 GMT+7


Vi pham trong quy che dau thau va hop dong mua dien ke
Thao dien ke dien tu de kiem tra va lap lai dien ke co.

Trong nhung ngay kiem tra ve tinh phap ly cua 14 hop dong mua sam 312.000 dien ke, dien tu cua Cong ty Dien luc TP HCM, doan kiem tra da phat hien mot so vi pham quy dinh ve quy che dau thau va hop dong kinh te.

Tu nam 2001 den nay, Cong ty Dien luc TP HCM da mua cua Cong ty Linkton, Singapore, 26.700 dien ke 3 pha truc tiep, 9.100 dien ke 3 pha gian tiep. Tu thang 7/2004 den nay, Cong ty Dien luc TP HCM da mua 312.000 dien ke dien tu mot pha voi tong so tien khoang 160 ty dong. Tuy nhien, gan 350.000 chiec dien ke dien tu nay Cong ty Dien luc thanh pho van chua hoan tat thu tuc dang ky phe duyet mau o Tong cuc Tieu chuan do luong chat luong.

Rieng ve 321.000 chiec dien ke dien tu mot pha, Cong ty Dien luc TP HCM da mua cua cong ty Linkton, thong qua 14 hop dong va dau thau. Tuy nhien, qua kiem tra da phat hien chi co 1 hop dong dau tien (hop dong so 03) voi so luong 10.000 chiec la co dau thau va co ket qua dau thau duoc phe duyet. 13 hop dong con lai khong he thuc hien dau thau ma dung hinh thuc mua sam truc tiep tu hop dong so 03 da ky truoc do.

Kiem tra ve thoi gian cung cap deu cho thay: Hop dong truoc chua thuc hien thi da ky ket hop dong tiep theo va so luong mua cung ngay cang nhieu hon. So luong dien ke dien tu mua bo sung truc tiep cua cac hop dong sau nay lai tang len tu 15.000 den 25.000 chiec, vuot hon nhieu con so 10.000 chiec cua hop dong ban dau. Tuy nhien, 10/14 hop dong lai tre han do ben cung cap la nha thau Linkton khong dap ung du yeu cau nhung Cong ty Dien luc thanh pho van co y khong xem xet nang luc cung ung tren cua nha thau ma van ky tiep cac hop dong sau nay.

Qua cong tac kiem tra da phat hien cong tac dau thau mua sam 312.000 dien ke dien tu 1 pha nay chi co hop dong kinh te, khong co ho so thau, vi pham nhung quy dinh trong Quy che dau thau ban hanh theo Nghi dinh 88 cua Chinh phu.


Vi pham trong quy che dau thau va hop dong mua dien ke
2 trong so hang nghin dien ke dien tu bi nguoi tieu dung khieu nai ve chat luong.

Khong dung lai o nhung sai pham trong dau thau, trong 14 bo hop dong kinh te con mot so bieu hien vi pham nhu chua thu nghiem va phe duyet mau dien ke dien tu ma da lap dat dai tra trong dan. 14 lo hang khong co ho so nhap khau cua hai quan va van don, 4 hop dong so 03, 04, 05, va 19 khong co giay chung nhan xuat xu hang hoa (C/O). Tuy nhien, khi kiem tra 4 lo hang nay, Cong ty Dien luc van nghiem thu va nhap kho, bo qua dieu kien bat buoc nay trong giao nhan hang. Tham chi, cac lo hang cua 14 goi thau deu do cong ty Linkton Vina dong goi va ky dong dau, co dia chi tai 43 E - F, duong Ho Van Hue, quan Phu Nhuan, khong phai la nha thau Linkton cua Singapore. Nhu vay, cac lo hang nay deu duoc dong goi tai Viet Nam chu khong he nhap khau tu Singapore.

Tu cac dau hieu vi pham tren cho thay, toan bo 260.000 dien ke dien tu 1 pha ma Cong ty Dien luc TP HCM da lap dat trong dan la bat hop phap, vi pham phap lenh do luong. Vi vay khong co co so khang dinh chat luong de kiem tra. Doan kiem tra phoi hop cua So Cong nghiep kien nghi chuyen vu viec tren sang Cong an dieu tra vi vi pham trong dau thau va hop dong kinh te rat phuc tap, vuot qua pham vi trach nhiem cua cong tac kiem tra.

Mac du da co nhieu sai pham trong viec mua sam dien ke dien tu nhung trong ban giai trinh ngay 13/7, Giam doc Cong ty Dien luc Le Minh Hoang lai cho rang, viec mua sam 13 hop dong khong thong qua dau thau la theo quy trinh mua sam truc tiep tu hop dong da ky truoc do, dua tren nhu cau cua cac phong kinh doanh va hop tac quoc te, nen giam doc va pho giam doc phu trach kinh doanh da phe duyet qua cac to trinh. Viec khong co ho so hai quan va van don cho 14 hop dong, ong Hoang cho biet vi nha thau khong giao. Ly do 4 hop dong khong co giay chung nhan xuat xu hang hoa khi nhan hang, ong Hoang lai cho rang do tin tuong vao bao cao cua chuyen vien la co nhung sau do lai thay thieu. Khi nhan hang cung vay, do chuyen vien khong de y den don vi nao giao, chi thuc hien theo thong le va can cu giay thong bao giao.


Vi pham trong quy che dau thau va hop dong mua dien ke
Nhieu nguoi dan khieu nai ve chat luong dien ke dien tu khong dong y voi ket qua do chieu ngay 14/7.

Trong buoi chieu ngay 14/7, Tai Trung tam thi nghiem dien, co so 1, TP HCM, To do luong ky thuat cua Doan kiem tra da tiep tuc tien hanh kiem tra chat luong 17 dien ke dien tu 1 pha cua cac ho dan co khieu nai. Tat ca 17 dien ke dien tu co khieu nai ve toc do "phi ma" nay sau khi duoc do voi dien ke chuan van dua ra sai so trong muc cho phep.

Khong dong y voi ket qua do nhu vay nen mot so ho dan khieu nai da da dung day bo ve. Trao doi voi TS, anh Nguyen Quoc Hoang o 203/13 Nguyen Thai Son, phuong 5, quan Go Vap, mot nan nhan cua dien ke dien tu co toc do "phi ma", buc xuc noi: "Neu khong co van de thi tai sao muc tieu thu dien cua nha toi lai tang gap doi, gap ba nhu vay". Anh Hoang cho biet them, chieu ngay 13/7, nhan vien dien luc Go Vap xuong thao dien ke dien tu ra va thay bang dien ke co thi thay chi so tieu thu lai binh thuong nhu khi chua su dung dien ke dien tu.

Ba Truong Thi Ngoc Loan o dia chi 16 duong Huyen Quang, phuong Tan Dinh, quan 1, bay to: "Khi nao chua co nhung giai thich thoa dang ve chat luong cua dien ke dien tu thi toi nhat dinh khong cho lap lai".

Viet Hoa


Theo dong su kien:
Chua phat hien sai so cua dien ke dien tu (14/07/2005)
Se thanh tra toan dien vu dien ke dien tu (06/07/2005)
Dan khong dong y khau tru phan tram chenh lech dien ke (01/07/2005)
Nguoi dan Gia Lai hoang mang ve dong ho dien (30/06/2005)
Lam ro vu lap 260.000 dien ke dien tu tai TP HCM (30/06/2005)
Xem tiep»

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.