Trinh nhan su cho cac co quan Quoc hoi

Thứ sáu, 27 Tháng bảy 2007, 15:12 GMT+7

Theo chuong trinh lam viec cua Quoc hoi (QH), hom nay 27-7, cac doan dai bieu (DB) QH se hop, trao doi ve nhan su du kien cho cac co quan cua QH. Viec bau cac thanh vien Hoi dong Dan toc, cac uy ban va doan thu ky ky hop se dien ra  ngay 28-7. Hom qua, QH da nghe Chu tich QH Nguyen Phu Trong doc to trinh de cu nhan su cho tung co quan cua QH.

Danh sach de cu cu the nhu sau:

1 - Hoi dong Dan toc co 39 thanh vien

Chu tich: Ong Ksor Phuoc (uy vien Uy ban Thuong vu QH, DBQH tinh Gia Lai).

Nam pho chu tich chuyen trach:

- Ba Bui Thi Binh (pho chu tich Hoi dong Dan toc QH khoa XI, DBQH Hoa Binh).

- Ong Giang A Chu (DBQH Yen Bai).

- Ong Ma Dien Cu (pho chu tich Hoi dong Dan toc QH khoa XI, DBQH Quang Ngai).

- Ong Huynh Phuoc Long (DBQH Tra Vinh).

- Ba Trieu Thi Nai (DBQH Ha Giang).

Ba pho chu tich kiem nhiem:

- Ong Huynh Dam (pho chu tich kiem tong thu ky Uy ban trung uong MTTQ VN, DBQH TP.HCM).

- Ba Nguyen Thi Nuong (pho chu tich Hoi dong Dan toc QH khoa XI, DBQH Cao Bang).

- Ong Nie Thuat (DBQH Dac Lac).

2 - Uy ban Phap luat 35 thanh vien

Chu nhiem: Ong Nguyen Van Thuan (uy vien Uy ban Thuong vu QH, DBQH tinh Quang Nam).

Bon pho chu nhiem chuyen trach:

- Ong Dang Van Chien (pho truong ban cong tac lap phap, DBQH Lai Chau).

- Ong Tran Dinh Long (uy vien chuyen trach Uy ban Phap luat QH khoa XI, DBQH Dac Lac).

- Ong Phan Trung Ly (pho chu nhiem Uy ban Phap luat QH khoa XI, DBQH Nghe An).

- Ong Ngo Tu Nam (vu truong Van phong Trung uong Dang, DBQH Dong Thap).

3 - Uy ban Tu phap 34 thanh vien

Chu nhiem: Ba Le Thi Thu Ba (uy vien Uy ban Thuong vu QH, DBQH Dong Nai).

Bon pho chu nhiem chuyen trach:

- Ong Hoang Van Minh (uy vien chuyen trach Uy ban Phap luat QH khoa XI, DBQH Nghe An).

- Ba Le Thi Nga (uy vien chuyen trach Uy ban Phap luat QH khoa XI, DBQH Thai Nguyen).

- Ong Duong Ngoc Nguu (uy vien chuyen trach Uy ban Phap luat QH khoa XI, DBQH Thanh Hoa).

- Ong Pham Quy Ty (uy vien chuyen trach Uy ban Phap luat QH khoa XI, DBQH Binh Duong).

4 - Uy ban Kinh te 35 thanh vien

Chu nhiem: Ong Ha Van Hien (uy vien Uy ban Thuong vu QH, DBQH Ha Tay).

Bon pho chu nhiem chuyen trach:

- Ong Nguyen Hoang Anh (uy vien Uy ban Cac van de xa hoi QH khoa XI, DBQH TP Hai Phong).

- Ong Le Quoc Dung (DBQH Thai Binh).

- Ong Vu Viet Ngoan (tong giam doc Ngan hang Ngoai thuong VN, DBQH Khanh Hoa).

- Ong Nguyen Van Phuc (vu truong Vu Kinh te - ngan sach Van phong QH, DBQH Binh Thuan).

5 - Uy ban Tai chinh - ngan sach 34 thanh vien

Chu nhiem: Ong Phung Quoc Hien (uy vien Uy ban Thuong vu QH, DBQH Yen Bai).

Bon pho chu nhiem chuyen trach:

- Ong Dinh Trinh Hai (DBQH Ninh Binh).

- Ong Dinh Van Nha (DBQH Phu Yen).

- Ong Trinh Huy Quach (pho chu nhiem Uy ban Kinh te - ngan sach QH khoa XI, DBQH Bac Kan).

- Ong Cao Ngoc Xuyen (vu truong Van phong Trung uong Dang, DBQH Bac Lieu).

6 - Uy ban Quoc phong an ninh 34 thanh vien

Chu nhiem: Ong Le Quang Binh (uy vien Uy ban Thuong vu QH, DBQH Thanh Hoa).

Hai pho chu nhiem chuyen trach:

- Ong Nguyen Kim Khoa (thieu tuong, pho tu lenh Quan khu 2, DBQH Kontum).

- Ong Tran Dinh Nha (thieu tuong, vu truong Vu Phap che Bo Cong an, DBQH Ba Ria - Vung Tau).

7 - Uy ban Van hoa - giao duc - thanh nien - thieu nien va nhi dong 39 thanh vien

Chu nhiem: Ong Dao Trong Thi (uy vien Uy ban Thuong vu QH, DBQH TP Ha Noi).

Bon pho chu nhiem chuyen trach:

- Ong Le Van Hoc (DBQH Lam Dong).

- Ong Le Minh Hong (pho chu nhiem Uy ban Van hoa - giao duc - thanh nien - thieu nien va nhi dong QH khoa XI, DBQH Ha Nam).

- Ba Ngo Thi Minh (uy vien chuyen trach Uy ban Van hoa - giao duc - thanh nien - thieu nien va nhi dong QH khoa XI, DBQH Quang Ninh).

- Ong Nguyen Minh Thuyet (uy vien chuyen trach Uy ban Khoa hoc - cong nghe va moi truong QH khoa XI, DBQH Son La).

8 - Uy ban Cac van de xa hoi 40 thanh vien

Chu nhiem: Ba Truong Thi Mai (uy vien Uy ban Thuong vu QH, DBQH Binh Phuoc).

Bon pho chu nhiem chuyen trach:

- Ong Luong Phan Cu (pho chu nhiem Uy ban Cac van de xa hoi QH khoa XI, DBQH Dac Nong).

- Ong Dang Nhu Loi (pho chu nhiem Uy ban Cac van de xa hoi QH khoa XI, DBQH Ca Mau).

- Ong Bui Sy Loi (DBQH Thanh Hoa).

- Ong Nguyen Van Tien (vu truong Vu Cac van de xa hoi Van phong QH, DBQH Tien Giang).

9 - Uy ban Khoa hoc - cong nghe
va moi truong 37 thanh vien

Chu nhiem: Ong Dang Vu Minh (uy vien Uy ban Thuong vu QH, DBQH Tay Ninh).

Bon pho chu nhiem chuyen trach:

- Ong Phan Xuan Dung (DBQH Thua Thien - Hue).

- Ong Le Bo Linh (DBQH An Giang).

- Ong Nghiem Vu Khai (uy vien chuyen trach Uy ban Khoa hoc - cong nghe va moi truong QH khoa XI, DBQH Dien Bien).

- Ong Nguyen Dang Vang (DBQH Binh Dinh).

10 - Uy ban Doi ngoai 30 thanh vien

Chu nhiem: Ong Nguyen Van Son (uy vien Uy ban Thuong vu QH, DBQH Lang Son).

Ba pho chu nhiem chuyen trach:

- Ong Ngo Anh Dung (pho chu nhiem Uy ban Doi ngoai QH khoa XI, DBQH TP Ha Noi).

- Ong Ngo Duc Manh (giam doc Trung tam Thong tin, thu vien va nghien cuu khoa hoc Van phong QH, DBQH Binh Phuoc).

- Ong Ngo Quang Xuan (dai su, truong phai doan dai dien thuong truc VN ben canh Lien Hiep Quoc, DBQH Dong Thap).

11- Doan thu ky ky hop 13 thanh vien

Truong doan: Ong Tran Dinh Dan (uy vien Uy ban Thuong vu QH, DBQH Ha Tinh).

L.A.Ð.

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.