Trao quyet dinh nhan su Ban Noi chinh TU

Thứ hai, 04 Tháng ba 2013, 02:27 GMT+7

Trao quyet dinh nhan su Ban Noi chinh TU Ong Phan Dinh Trac Sang 5/3, le cong bo, trao quyet dinh cac Pho truong ban Ban Noi chinh Trung uong da duoc to chuc tai Ha Noi.

Cac ong: To Huy Rua, Uy vien Bo Chinh tri, Bi thu Trung uong Dang, Truong ban To chuc Trung uong; Nguyen Ba Thanh, Uy vien Trung uong Dang, Pho Truong ban Thuong truc Ban Chi dao Trung uong ve phong chong tham nhung, Truong ban Noi chinh Trung uong da tham du.

Ong Nguyen Van Quynh, Uy vien Trung uong Dang, Pho Truong ban To chuc Trung uong cong bo cac Quyet dinh: so 686/QD-NSTW va so 687/QD-NSTW ngay 31/1/2013 cua Bo Chinh tri; Quyet dinh so 667/QD-NSTW ngay 9/1/2013 cua Ban Bi thu ve viec dieu dong, phan cong cong tac doi voi nhung nguoi giu chuc Pho truong ban Noi chinh Trung uong.

Ong Phan Dinh Trac, Uy vien Trung uong Dang, Bi thu Tinh uy, Truong doan Dai bieu Quoc hoi khoa XIII tinh Nghe An thoi tham gia Ban Chap hanh Dang bo tinh Nghe An de giu chuc Pho truong Ban Noi chinh Trung uong.

Ong Nguyen Doan Khanh, Uy vien Trung uong Dang, Bi thu Tinh uy, Chu tich Hoi dong Nhan dan tinh Phu Tho thoi tham gia Ban Chap hanh Dang bo tinh Phu Tho de giu chuc Pho truong Ban Noi chinh Trung uong.

Ong Pham Anh Tuan thoi giu chuc Pho Chanh Van phong Thuong truc Ban Chi dao Trung uong ve phong, chong tham nhung, de giu chuc Pho truong Ban Noi chinh Trung uong.

Trao quyet dinh nhan su Ban Noi chinh TU, Tin tuc trong ngay, ban noi chinh trung uong, ban noi chinh trung uong, nguyen ba thanh, nguyen ba thanh, ban noi chinh, pho ban noi chinh, phong chong tham nhung, nhan su ban noi chinh, bao, tin tuc, tin hot, tin hay, vn

Ong Phan Dinh Trac giu chuc Pho truong Ban Noi chinh Trung uong

Thay mat Bo Chinh tri, Ban Bi thu va lanh dao Ban To chuc Trung uong, ong To Huy Rua chuc mung nhung nguoi duoc Bo Chinh tri, Ban Bi thu tin tuong dieu dong, phan cong, bo nhiem giu chuc Pho Truong ban Noi chinh Trung uong.

Ong To Huy Rua nhan manh viec tai lap Ban Noi chinh Trung uong la yeu cau khach quan, khang dinh quyet tam chinh tri, duoc Bo Chinh tri, Ban Bi thu can nhac thau dao, ky luong, dap ung yeu cau thuc tien dat ra va su mong moi cua quan chung nhan dan. Chuc nang, nhiem vu cua Ban Noi chinh rat lon, dat ra yeu cau rat cao, doi hoi doi ngu lanh dao Ban Noi chinh Trung uong can phat huy nang luc, kinh nghiem cong tac, neu cao tinh than trach nhiem, su dung cam, y chi quyet tam cao.

Ong To Huy Rua tin tuong rang voi trach nhiem moi, cac Pho Truong ban cung Truong ban co gang het suc, xay dung tap the Ban Noi chinh Trung uong doan ket, vung manh, lam tot cong tac tham muu cho Ban Chap hanh Trung uong, Bo Chinh tri, Ban Bi thu ve cac chu truong va cac chinh sach lon thuoc linh vuc noi chinh va phong chong tham nhung.

Thay mat cac Pho Truong ban Noi chinh Trung uong, ong Phan Dinh Trac bay to cam on Bo Chinh tri, Ban Bi thu tin tuong giao trong trach moi; khang dinh se doan ket, cong su, khong ngung hoc hoi, tu duong ren luyen, nang cao kien thuc ky nang, giu vung ban linh, hoan thanh xuat sac nhiem vu, cung cac dong chi trong tap the Ban Noi chinh Trung uong thuc hien tot trong trach truoc Dang va nhan dan.

Theo Huong Thuy (TTXVN) Thich va chia se bai nay tren:

Facebook Binhluan Banin Trao quyet dinh nhan su Ban Noi chinh TU

Ket ban voi Tin tuc 24h tren Facebook
de nhan tin nong hoi

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.