Tiep tuc doi moi cong tac dan van

Thứ năm, 13 Tháng mười 2005, 00:10 GMT+7

Hom 12/10 tai Ha Noi, dong dao the he can bo lam cong tac dan van qua cac thoi ky da du hop mat ky niem 75 nam Ngay truyen thong cong tac dan van (CTDV) cua Dang (15/10). Uy vien Bo Chinh tri, Pho chu tich Quoc hoi Truong Quang Duoc da den du.

Tai cuoc hop mat, ba Tong Thi Phong, Bi thu T.U Dang, Truong ban Dan van T.U nhan manh trong lich su dau tranh cach mang cua Dang, CTDV la bo phan khong the tach roi su nghiep cua Dang va nhan dan ta. Suot 75 nam qua, he thong to chuc, bo may va doi ngu can bo lam CTDV cua Dang luon luon duoc Dang ta xac dinh la mot bo phan cong tac het suc quan trong. De dap ung yeu cau va nhiem vu trong thoi ky moi, he thong CTDV cua Dang phai tiep tuc phoi hop chat che voi chinh quyen, MTTQ, cac doan the va cac nganh, tham muu cho Dang chi dao thuc hien tot viec phat huy suc manh khoi dai doan ket toan dan toc, cung co moi quan he mat thiet, gan bo mau thit giua Dang, Nha nuoc va nhan dan. Cung voi phat huy quyen lam chu cua nhan dan, thuc hien nen nep quy che dan chu o co so, doi ngu lam CTDV tiep tuc doi moi noi dung, phuong thuc van dong quan chung nham nang cao chat luong, hieu qua, sat voi muc tieu, yeu cau thuc te, huong manh ve co so voi phuong cham hanh dong "trong dan, gan dan, hieu dan, hoc dan va co trach nhiem voi dan".

Nhan dip nay, Ban Dan van T.U da trao tang ky niem chuong cho 29 can bo co nhieu dong gop cho CTDV.

(Theo TTXVN)Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.