Thuong vu Quoc hoi xem xet Luat Dat dai sua doi

Thứ ba, 11 Tháng chín 2012, 15:02 GMT+7

Ngay 17/9, phien hop cua Uy ban Thuong vu Quoc hoi se danh thoi gian de xem xet bao cao tong ket 10 nam thi hanh Luat dat dai cung nhu cho y kien ve sua doi luat nay.
> Tin khac

Bo Tai nguyen va Moi truong se bao cao tong ket tinh hinh thi hanh Luat Dat dai 2003 va dinh huong sua doi luat nay. Du an Luat Dat dai (sua doi) se duoc Bo truong Nguyen Minh Quang trinh bay vao sang 17/9.

Phien hop cung se danh thoi gian de nghe doan giam sat va Chinh phu bao cao ket qua thuc hien chinh sach, phap luat ve giai quyet khieu nai, to cao cua cong dan voi cac quyet dinh hanh chinh ve dat dai.


Thuong vu Quoc hoi xem xet Luat Dat dai sua doi
Bo Tai nguyen va Moi truong se trinh bay ve Luat Dat dai (sua doi) truoc Uy ban Thuong vu Quoc hoi vao tuan toi. Anh: N.Hung.

Tai ky hop vua qua, Quoc hoi da khong dong y voi de nghi lui thoi han sua luat dat dai cua Chinh phu. Vi vay, tai ky hop thu 5 vao giua nam 2013, du an Luat Dat dai (sua doi) se duoc Quoc hoi thong qua, neu dat yeu cau ve chat luong.

Cung lien quan toi van de nay, Thuong vu Quoc hoi se thao luan ve chinh sach, phap luat ve dat o, dat san xuat cho dong bao dan toc thieu so. Trong chuong trinh cua phien hop keo dai toi cuoi thang, Thuong vu cung se cho y kien ve cac du an Luat sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat thue thu nhap ca nhan; Luat phong, chong tham nhung (sua doi); de an quy trinh, thu tuc, cach thuc thuc hien viec lay phieu tin nhiem doi voi nguoi giu chuc vu do Quoc hoi, HDND bau hoac phe chuan...

Sau nhieu lan ban thao, du Luat Thu do cung tiep tuc duoc xem xet o mot so van de chua thong nhat.

Nguyen Hung

0 0

Y kien ban doc ( 0 )

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.