Thanh lap dan quan bao ve chu quyen bien

Thứ năm, 29 Tháng mười 2009, 11:07 GMT+7


"Thanh lap dan quan bao ve chu quyen bien"
Ong Le Quang Binh. Anh: V.A.

"Tinh hinh bien Dong dang co dien bien phuc tap, can phai tang cuong kha nang bao ve chu quyen va loi ich cua Viet Nam, nhat la loi ich cua ngu dan", Chu nhiem Uy ban An ninh Quoc phong Quoc hoi Le Quang Binh trao doi voi bao chi.

- Tai cac phien thao luan kinh te - xa hoi, ngan sach vua qua, nhieu dai bieu bay to quan tam tinh hinh bien Dong va de nghi tang ngan sach cho an ninh, quoc phong. La co quan chuyen trach cua Quoc hoi, y kien cua ong the nao?

- Theo kinh nghiem cac nuoc tren the gioi, neu mat on dinh hoac khong bao ve duoc chu quyen, thi viec chi ngan sach de thiet lap lai on dinh con ton kem hon nhieu. Trong bao cao cua Chinh phu tai ky hop nay cung da danh mot muc cho quoc phong - an ninh. Tinh hinh bien Dong dang co dien bien phuc tap, can phai tang cuong kha nang bao ve chu quyen va loi ich cua Viet Nam o bien Dong, nhat la loi ich cua nguoi dan dang hang ngay hoat dong danh bat ca.

Thoi gian qua, chung ta dang tap trung nguon luc cho phat trien kinh te, nen chua dau tu nhieu cho quoc phong - an ninh. Doi voi cac luc luong vu trang, bao ve chu quyen tren bien thi tinh than xa than chien dau co thua, nhung trang thiet bi thi chua dong bo, co noi thieu thon.

Do do, de nghi tang ngan sach mua sam khi tai cho quan doi, cong an la can thiet. Y kien cua Uy ban Quoc phong An ninh nhat tri voi du kien chi ngan sach 2010, trong do co nhung khoan chi dau tu cho Bo Quoc phong va Bo Cong an.

- Thoi gian qua, lien tiep xay ra cac vu ngu dan Viet Nam bi tau la tan cong hoac hanh ha. Nhieu y kien cho rang, giua bien khoi rong lon, ngoai hai quan, can phai them luc luong khac thuong truc bao ve ngu dan?

- Luc luong vu trang cua chung ta gom quan doi, cong an va dan quan tu ve. Quan doi lam nong cot cho toan dan de bao ve to quoc, cong an lam nong cot de bao ve an ninh quoc gia, dan quan tu ve lam nong cot de bao ve dia phuong co so. Ba luc luong nay phoi hop nhau.

Ngoai luc luong tren dat lien, trong Luat dan quan tu ve trinh Quoc hoi tai ky hop nay co quy dinh dan quan, tu ve bien. Dan quan duoc to chuc o xa dao, xa ven bien. Tu ve bien duoc to chuc o doanh nghiep danh bat ca, don vi van tai tren bien.

Nhu vay, bao ve chu quyen tren bien se gom hai quan, canh sat bien, dan quan tu ve. Ngoai ra, khu vuc ven bien tu duong co so tro vao con co bien phong va kiem ngu... Quy che phoi hop cac luc luong se giao cho Bo Quoc phong xay dung.

- Ngoai yeu to dia ban hoat dong, dan quan tu ve bien con diem nao khac so voi luc luong tren dat lien?

- Dan quan tu ve bien to chuc va trang bi tuong tu nhu dat lien, nhung co dac thu khac la phai gan hoat dong kinh te voi viec bao ve bien. Dan quan tu ve bien se duoc trang bi sung, cong cu ho tro de co the tu ve duoc khi bi tan cong. Day la luc luong nong cot giup nguoi dan khi ra bien, xac dinh dau la vung bien thuoc chu quyen Viet Nam.

Ve mat to chuc, luc luong dan quan tu ve bien se do huyen, tinh quy dinh. Neu la cap dai doi thi phai co chi huy truong, chinh tri vien, co cac to, cac doi. Vi du, moi doi tau co mot to vua lo danh ca, vua lo bao ve trong khu vuc toa do nhat dinh. Khi bi tan cong, to do vua lien he voi bo, vua phoi hop voi to khac de bao ve tai san.

Hien nay du thao luat chi quy dinh chung chinh sach dac thu cho dan quan tu ve bien, muc cu the giao cho Chinh phu quy dinh. Bo Quoc phong phoi hop voi Bo Lao dong thuong binh va Xa hoi ban hanh chinh sach dac thu. Ve co ban, che do se cao hon dan quan tu ve tren dat lien.


"Thanh lap dan quan bao ve chu quyen bien"
Dan quan tu ve bien se cung hai quan, canh sat bien bao ve chu quyen va ngu dan. Anh: Nguyen Hung.

- Ngoai van de tang cuong ngan sach, luc luong bao ve, theo ong, Viet Nam can phai lam gi de bao ve chu quyen bien va ngu dan?

- Thoi gian qua, mot so truong hop tau nuoc ngoai dung vu luc, bat giu tau cua ngu dan Viet Nam va doi phat tien. Ca biet co truong hop dung tau lon, chay xung quanh, tao song lon lam cho tau ngu dan chim. Viet Nam deu co co cong ham phan doi nhung hanh dong tren. Theo toi, khi xay ra tranh chap voi cac nuoc trong khu vuc, phai giai quyet qua ngoai giao, thuong luong hoa binh, tranh su dung suc manh quan su de de doa nhau.

Ve mat phap ly, can phai som co Luat bien Viet Nam, xay dung tren co so Luat bien nam 1982 cua Lien hop quoc, de tuyen bo voi the gioi ve cac vung bien cua nuoc ta. Khi da co luat, can tien toi ky hiep dinh voi cac quoc gia chung vung bien voi Viet Nam, nhat la Trung Quoc, Philippines..., xay dung bo nguyen tac ung xu tren bien Dong.

Viet Anh - Nhu TrangCac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.