Tang phi phuong tien giao thong ca nhan Can co lo trinh

Thứ ba, 07 Tháng mười 2008, 21:58 GMT+7

“Thu phi cao, co them tien chua phai la bien phap khac phuc un tac giao thong can co neu cu giao tien cho nhung nguoi khong biet lam”- ong Dinh Phong, Uy vien Mat tran To quoc VN TP.HCM noi.

Thu phi cao chua chac het ket xe

Theo ong Dinh Phong, truoc khi quyet dinh thu phi luu hanh xe hang nam va tang le phi dang ky doi voi xe oto con (tu 7 cho ngoi tro xuong), xe moto, gan may, UBND TP.HCM nen khao sat chi phi danh ra de giam ach tac giao thong la bao nhieu. Tu do moi co the tinh den chuyen thu phi phuong tien giao thong; khong nen de xuat ra so tien thu phi ma nguoi dan khong duoc biet de lam gi.
Tang phi phuong tien giao thong ca nhan: Can co lo trinh!
Ket xe ngay cang tram trong tai TP.HCM. Anh: Tran Duy
Ve chu truong han che phuong tien luu thong ca nhan (oto, moto, gan may) de khac phuc tinh trang ket duong hien nay, ong Dinh Phong noi hoan toan ung ho. “Tuy nhien, UBND TP.HCM co dam cam ket neu thu them phi de khac phuc duoc tinh trang hien nay va dam bao khong un tac? Cung di tren mot con duong nhu nhau, truoc day nguoi dan chi dong 100.000 dong nay tang len 50 trieu dong thi sao nguoi dan chiu duoc” - ong Phong neu van de. “TP.HCM hien co 3.000 xe buyt, nhung theo cong bo cua co quan chuc nang, dap ung chua den 7% nhu cau cua nguoi dan. Ro rang xe buyt dua ra de “hung” nguoi di duong, nhung hien nay viec to chuc cho nguoi dan di xe buyt rat kem. Do vay 3.000 xe buyt di tren duong cung la tac nhan gay ket duong. Thu va nang tien thu phi xe oto, moto, gan may lam gi trong khi nhung ton tai do khong khac phuc?”.

PGS-TS Pham Xuan Mai, Truong khoa Ky thuat giao thong, DH Bach khoa TP.HCM cho rang UBND TP.HCM chu truong han che phuong tien giao thong ca nhan nhung mat khac hang nam, hon 250.000 phuong tien cac loai van duoc nhap moi vao thanh pho ro rang khong khac gi “con ran tu can duoi”. “Neu giam oto, moto, gan may ma khong phat trien he thong giao thong cong cong thi cung khong dem lai hieu qua gi. TP.HCM hien nay co 3.000 xe buyt thoi thi khong du. Theo tinh toan, neu phan nua nguoi dan bo xe gan may de chuyen sang di xe buyt thi TP.HCM it nhat phai co hon 20.000 xe buyt”.

Cam ket, cong khai muc dich

Ong Dinh Phong cho rang, neu dong phi luu hanh xe va dang ky xe cao ma giai quyet duoc nan ket xe thi nguoi dan ai cung “hoan ho”. Nhung thuc te cho thay dieu ay kho thanh hien thuc. Cach day 10 nam, bao chi da nhieu lan len tieng nguy co TP.HCM se lam vao canh ket xe nghiem trong va cuoi cung dieu do da tro thanh hien thuc. “Dieu nay la loi thuoc ve tam nhin cua cac nha quan ly”.

“Phai co lo trinh va xac dinh buoc nao lam truoc, buoc nao lam sau”do la giai phap chung ma cac chuyen gia ve giao thong dua ra trong viec han che un tac gia thong tai TP.HCM.
Tang phi phuong tien giao thong ca nhan: Can co lo trinh!
Xe gan may khong phai la nguyen nhan duy nhat gay ra nan ket xe tai TP.HCM. Anh: Tran Duy
PGS-TS Pham Xuan Mai cho rang, UBND TP.HCM nen thanh lap mot hoi dong gom nhieu thanh phan de nghien cuu dua ra mot nhom chinh sach chu khong chi co che tai - tuc danh vao ganh nang tai chinh cua nguoi dan. Tu do lua chon dua ra giai phap thich hop cho tung thoi diem roi to chuc lay y kien cua nhan dan de biet duoc nhung giai phap do co nhan duoc su dong thuan cua nguoi dan hay khong.

PGS-TS Mai giai thich them, muon cho nguoi dan dong thuan, chinh quyen cung phai giai thich muc dich cua viec thu phi doi voi xe oto, moto, gan may la nham phat trien he thong giao thong cong cong. Khong nhung the, chinh quyen con phai cam ket su dung tien thu phi dung muc dich va cho nguoi dan biet trong thoi gian bao lau nguoi dan se duoc tiep can voi he thong giao thong moi, hien dai.

Mot so giai phap nham han che un tac giao thong cung duoc PGS-TS Mai dua ra.

Theo do, Nha nuoc nen thuyet phuc nguoi dan di lam chung xe. Neu cho lam co tuyen xe buyt thi nen su dung xe buyt.

Ngoai ra, nen co chinh sach uu tien doi voi xe oto cho 2-3. De “lo cot” khong “bit truoc, bit sau” chiem dung het mat duong lam tinh hinh un tac them tram trong, UBND TP.HCM cung phai thong bao cho nguoi dan it nhat 2 nam truoc khi trien khai du an ve vi tri nhung tuyen duong phai rao chan va phai cam ket thoi gian hoan thanh.

Neu giam xe gan may...

PGS-TS Pham Xuan Mai noi rang: “Khi da ap dung bien phap giam xe oto, moto, xe gan may ca nhan roi thi cung khong hy vong se het ket xe ma phai it nhat, 5 nam sau moi thay duoc hieu qua”.
TIN LIEN QUAN


Ong Dinh Phong noi nhu “dinh dong cot” rang se kho co the giai quyet duoc nan ket xe khi chinh quyen thanh pho khong co bien phap dua cac truong dai hoc, cao dang, benh vien ra ngoai thanh. Cung nhu da biet tinh trang nan ket xe ngay cang tram trong nhung trong noi thanh nhieu cao oc, trung tam thuong mai van deu dan moc len. “Do chinh la tu don nguoi vao trung tam lam ket duong sa”.

LS Nguyen Minh Thuan (Van phong luat su Le Quang Y, Q.10, TP.HCM) cho biet, viec UBND TP.HCM de xuat Bo Tai chinh thu phi luu hanh va tang phi truoc ba doi voi xe may va oto duoi 7 cho ngoi de han che tinh trang ket xe tai TP.HCM la khong phu hop voi thuc te. Boi le, cach lam do van chua di vao “cai goc” cua tinh trang ket xe.

Nhung thach thuc khac van con bo ngo neu nhu de xuat tang phi dang ky xe va phi luu hanh duoc chap thuan la: Se giai quyet the nao doi voi tinh trang chu cac phuong tien khi mua ban se chuyen giay to xe ve cac tinh de dang ky nham tranh phi truoc ba qua cao tai TP.HCM? Neu ho su dung phuong tien mang bien so tinh khac thi lay co so nao de thu phi luu hanh doi voi ho? Khong le vi ho khong co bien nhan da dong phi luu hanh ma nhung nguoi co trach nhiem se phat ho 250.000 dong doi voi xe may va 5 trieu dong doi voi xe oto duoi 7 cho?

“Neu nhu the toi e rang se bat on ve mat phap ly va se gay ra nhung xao tron nhat dinh ve mat xa hoi”- LS Thuan noi. “Cach day khong lau, nham han che xe gan may, co quan co tham quyen cung tung quy dinh moi nguoi dan chi duoc dang ky mot xe. Tuy nhien, sau do quy dinh tren cung phai bai bo vi khong phu hop thuc tien, khong dung phap luat va cung khong han che duoc tinh trang ket xe”.
De xuat cac chinh sach tai chinh tang cuong hieu qua trong viec keo giam un tac giao thong cua UBND TP.HCM:

* Le phi dang ky doi voi xe moto, xe gan may:

Don vi tinh : dong

STT

Gia tri xe

Muc thu hien hanh

Muc thu de nghi

1

< 15.000.0000

500.000

1.000.000

2

15.000.000 den 40.000.000

1.000.000

2.000.000

3

> 40.000.000

2.000.000

4.000.000

Doi voi xe oto con tu 7 cho ngoi tro xuong khong hoat dong kinh doanh van tai hanh khach: nang muc thu hien hanh tu 2.000.000 dong len 50.000.000 dong (truong hop khong hoat dong san xuat kinh doanh van tai hanh khach van thuc hien thu theo muc cu).

* Le phi luu hanh xe hang nam:

Don vi tinh: dong/nam

STT

Loai xe

Muc thu kien nghi

1

Moto, xe may

500.000

2

Oto 7 cho ngoi tro xuong khong hoat dong kinh doanh van tai hanh khach

10.000.000

Muc thu nay se thuc hien thu thong qua can bo phuong, xa va bien lai nop phi se duoc quy dinh nhu mot loai giay to bat buoc kem voi giay dang ky xe khi thuc hien kiem tra giay to xe; truong hop khong nop khoan phi nay se bi xu phat, voi muc phat la 250.000 dong/lan doi voi moto, xe may va 5.000.000 dong/lan doi voi xe oto.

* Muc xu phat hanh chinh:

Don vi tinh: dong

STT

Hanh vi vi pham

Muc thap nhat hien hanh

Muc thap nhat

de nghi

1

Doi voi xe oto:

Quay xe khong dung quy dinh, dung xe, do xe gay un tac giao thong, khong chap hanh hieu lenh cua den tin hieu giao thong, di vao duong cam…

100.000

5.000.000

2

Doi voi xe moto, xe gan may:

Khong chap hanh hieu lenh cua den tin hieu giao thong, di vao duong cam, dieu khien xe dan hang ngang…

80.000

1.000.000

3

Doi voi cac hanh vi khac:

Chiem dung he pho, long duong de dat bien hieu, buon ban, sua xe gay can tro giao thong.

50.000

500.000

* Thu phi tam dung oto:

Hien nay, thanh pho Ho Chi Minh dang thuc hien thi diem viec to chuc thu phi tam dung oto tren mot so tuyen duong thuoc dia ban quan 1 va quan 5 (voi muc thu la 5.000 dong/xe/luot dung hoac 100.000 dong/xe/thang), gop phan han che viec dung dau oto bua bai, gay un tac giao thong.

Tuy nhien, theo UBND TP.HCM muc thu (theo Thong tu so 71/2003/TT-BTC, ngay 30 thang 7 nam 2003 cua Bo Tai chinh) nhu tren la con thap va chua phu hop; do do, UBND TP.HCM de nghi Bo Tai chinh xem xet, dieu chinh nang muc thu nay tu 20.000 den 30.000 dong/xe/luot dung hoac 500.000 dong/xe/thang.

(Trich to trinh cua UBND TP.HCM voi Bo Tai chinh)


Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.