Tang muc tro cap cho can bo

Thứ hai, 28 Tháng bảy 2003, 08:51 GMT+7

Ke tu 1/8, can bo dang cong tac trong cac linh vuc y te, hoat dong xa hoi, cong an, can bo xa phuong, thi tran tai TP HCM se duoc nhan cac khoan tro cap, phu cap moi . Tong cac khoan chi nay la hon 13 ty dong moi nam. Chuong trinh thu hut nhan luc ve vung kho khan nay cua thanh pho da duoc HDND phe duyet.

Co 16 khoan duoc tang muc tro cap, phu cap. Trong do, nguoi dang lam viec tai cac co so xa hoi nhu trung tam cai nghien, truong Giao duc dao tao - Giai quyet viec lam cua Thanh nien xung phong, So Lao dong Thuong binh va Xa hoi, nganh Y te tai cac tinh Lam Dong, Dak Lak, Binh Phuoc duoc tro cap 300.000 dong/thang. Nguoi lam nghe nghiep dac thu trong dieu kien doc hai, lay nhiem cao nhu cham soc benh nhan HIV/AIDS duoc huong che do tuong duong. Can bo lam cong tac tham van, chuyen trach phong chong AIDS o cac ban nganh, doan the, quan huyen duoc tro cap 50.000-80.000 dong.

Ngoai canh sat khu vuc, luc luong dac nhiem thuoc Trung doan canh sat co dong duoc huong tien boi duong lam them gio voi muc 100.000 dong/nguoi/thang, che do tro cap lan nay bo sung luc luong canh sat phong chay chua chay va cuu ho, doi canh sat canh khuyen thuoc Trung doan canh sat co dong duoc ho tro 100.000 dong. Ngoai ra, canh sat truc tiep lam cong tac chua chay tu 2 den 4 gio tro len se duoc boi duong, ho tro 15.000-30.000 dong moi ngay.

Mot trong nhung diem moi nhat cua che do tro cap lan nay cua TP HCM, la uu tien cho can bo dia phuong. Tu nay tro di, muc tro cap cho cac to nhan dan cung se tang len 100.000 dong/ thang, nhu to dan pho. Nguoi co trinh do dai hoc he chinh quy dang cong tac, hoac chua cong tac ma tuoi duoi 30, co ho khau thuong tru tai TP HCM vao lam viec tai xa, phuong, thi tran, duoc huong muc tro cap 400.000 dong/thang, duoc uu tien ky hop dong va thi tuyen cong chuc. Rieng can bo phuong xa thuoc dien quy hoach duoc dao tao, nguoi co nhu cau hoc dai hoc hoac sau dai hoc, duoc ho tro 50% hoc phi, sau khi hoc xong se duoc uu tien thi cong chuc, hoac dieu chinh lai ngach luong.

Dang VyCac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.