Tang cuong cong tac tuyen truyen bao ve giao duc va cham soc tre em

Thứ ba, 29 Tháng bảy 2008, 22:57 GMT+7

Ngay 29/7, Hoi thao ve dinh huong truyen thong thuc hien Chuong trinh ngan ngua va giai quyet tinh trang tre em lang thang, tre em bi xam pham tinh duc va tre em phai lao dong nang nhoc trong dieu kien doc hai, nguy hiem giai doan 2004-2010 da duoc Bo LD-TB&XH to chuc tai Ha Noi.

Tai Hoi thao, nhung nhung kho khan, thach thuc trong thuc hien Quyet dinh 19 da duoc neu ra de cac dai bieu xem xet va gop y.

Thuc hien quyet dinh 19 ve ngan ngua va giai quyet tinh trang tre em lang thang, tre em bi xam pham tinh duc va tre em phai lao dong nang nhoc trong dieu kien doc hai, nguy hiem giai doan 2004-2010 da duoc Thu tuong Chinh phu phe duyet ngay 12/2/2004. Tuy thoi gian qua, cac co quan, bo nganh lien quan da co nhieu bien phap tuyen truyen, phong ngua nhung tinh trang tre em bi lam dung van dang co chieu huong gia tang. Nhung nguyen nhan chu yeu la do khoang cach kha lon giua nhan thuc cua nguoi dan ve phap luat, them vao do viec huong dan cac em nhung ky nang bao ve, phong ngua xam hai, bao luc van con han che, dan toi tinh hinh tre em bi xam hai, bao luc dien bien nhanh va phuc tap.

Gop mot phan quan trong vao viec tuyen truyen phong chong lam dung tre em, cac co quan thong tin dai chung da duoc nhac den nhu mot cong cu huu hieu de chong lai tinh trang nay. Hoi thao da thong ke duoc 52 chuyen muc, 170 chuyen trang, 14 phong su, 198.000 phu truong va 565 tin bai tren cac bao va 287 chuyen muc, 43 cuoc noi chuyen, 2.697 tin, bai, 202 chuong trinh phat thanh mang non voi tong cong 2.180 lan phat song voi chu ky 1-2 lan/thang, thoi luong tu 15-30 phut tren Dai Phat thanh va Truyen hinh cac dia phuong.

Gan 1.500 to roi, hang tram ngan tai lieu va an pham truyen thong bao gom sach luat, tap san, bao chi, ban tin; hang chuc ngan dia VCD, DVD, bang cat-xet… duoc phat toi cac doi tuong la tre em, cha me tre em, cong tac vien, tinh nguyen vien... Ben canh do, cac cuoc thi voi nhieu noi dung khac nhau ve Quyet dinh 19, ve Quyen tre em, Luat Bao ve va cham soc tre em va Dien dan “Tieng noi tre tho”… thu hut dong dao tre em va cac gia dinh tham du…

Nho do, nguoi dan da quan tam nhieu hon ve van de xam hai, bao luc doi voi tre em.

Quang MinhCac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.