Tam guong tieu bieu trong hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh

Thứ ba, 11 Tháng sáu 2013, 08:33 GMT+7

Tham nhuan long yeu thuong con nguoi cua Bac, tu nhieu nam qua Hoa thuong Thich Thien Sanh - Tru tri chua Khanh Son, Pho Ban Tri su Hoi Phat giao tinh da phat tam lam nhieu viec thien, the hien long yeu thuong nguoi ngheo, benh tat, nguoi co hoan canh kho khan, nhung manh doi bat hanh trong cuoc song.

La mot tu si cua Phat giao, Hoa thuong rat tam dac nhung loi day cua Chu tich Ho Chi Minh doi voi ton giao voi phuong cham “Dao phap - dan toc va chu nghia xa hoi”, “song phuc am trong long dan toc”…. Vi vay, khi duoc Uy ban Mat tran To quoc Viet Nam tinh Soc Trang trien khai viec tiep tuc day manh hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh, Hoa thuong da nghiem tuc hoc tap, thuc hien va lam theo tam guong dao duc cua Bac voi tat ca tam long thanh kinh. Hoa thuong da chu dong phoi hop voi Dai Phat thanh-Truyen hinh Soc Trang thuc hien Chuong trinh “Nhip cau Nhan ai” phat song deu dan hang tuan. Chuong trinh voi muc tieu lam cau noi giup do cho nhung nguoi co nho, nhung ho ngheo co nguoi benh tat, gia yeu om dau, buc xuc ve nha o.
Tinh den nay “Nhip cau nhan ai” da mang den cho gan 1.000 ho ngheo trong tinh nhung nguon sang hy vong, niem tin yeu vao cuoc song qua nhieu hoat dong xa hoi - tu thien khac. Qua chuong trinh, da dong lai trong long quy khan, thinh gia gan xa niem cam thong, chia se voi nhung manh doi bat hanh, ben canh su dum boc va ho tro tan tinh cua nhieu tam long nhan ai gan xa.
Du tuoi cao, suc yeu, bat ke duong xa xa xoi, nhung Hoa thuong luon co mat trong cac cuoc tham, tang qua cho cac ho ngheo, gia dinh co hoan canh kho khan, benh tat, qua do nhan duoc su ung ho va huong ung nhiet tinh cua cac manh thuong quan, ba con Phat tu gan xa, tao nguon luc de duy tri va phat trien chuong trinh. Hai nam qua, Hoa thuong cung voi Ban Tri su Phat giao tinh keu goi su phat tam cua quy manh thuong quan xay dung duoc nhieu nhip cau noi ket doi bo yeu thuong, van dong duoc hon 101 ty dong thuc hien cong tac tu thien, xa hoi nhu: phat com, chao trong Benh vien Da khoa tinh va cac huyen, thi xa; mo phong kham benh tu thien de cuu giup nguoi ngheo, ung ho nan nhan bi nhiem chat doc da cam, tang xe lan cho nguoi tan tat, cap hoc bong va tang tap viet cho hoc sinh ngheo hieu hoc, xay dung lop hoc tinh thuong, trang xi mang san truong tieu hoc, dua nguoi mu di duc thuy tinh the va nhieu cong tac phuc loi, xa hoi khac...
La Pho Chu tich khong chuyen trach Uy ban MTTQ Viet Nam tinh Soc Trang, giup cho Ban Thuong truc Uy ban MTTQ Viet Nam tinh Soc Trang ve cong tac van dong dong bao Phat giao (Bac tong); Hoa thuong luon thuc hien tot Dieu le Mat tran To quoc Viet Nam va Quy che hoat dong cua Uy ban MTTQ tinh, tham du day du cac cuoc hop Uy ban MTTQ tinh; thuc hien tot nhiem vu duoc phan cong, nhat la van dong ba con Phat tu tham gia thuc hien tot Cuoc van dong “Ngay vi nguoi ngheo”, Cuoc van dong “Toan dan doan ket xay dung doi song van hoa o khu dan cu” va Cuoc van dong  “Nguoi Viet Nam uu tien dung hang Viet Nam”…
Voi nhung thanh tich noi bat neu tren, Hoa thuong Thich Thien Sanh la mot trong nhung ca nhan tieu bieu trong hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh, giai doan 2011-2012 duoc tinh de nghi len Trung uong khen thuong.

“Du tuoi cao, suc yeu, bat ke duong xa xa xoi, giao thong di lai kho khan, thoi tiet khong thuan loi...nhung toi van co mat day du o cac cuoc tham, tang qua cho cac ho ngheo, gia dinh co hoan canh kho khan, benh tat” – Hoa thuong Thich Thien Sanh, tru tri chua Khanh Son, tinh Soc Trang.

Viet Bao.

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.