Ong Nguyen Viet Tien trang an

Thứ sáu, 28 Tháng ba 2008, 15:13 GMT+7


Ong Nguyen Viet Tien truoc khi vuong vong lao ly. Anh: P.V
Ong Nguyen Viet Tien truoc khi vuong vong lao ly. Anh: P.V

Chieu nay, VKSND Toi cao da dinh chi dieu tra doi voi ong Nguyen Viet Tien - nguyen thu truong Bo Giao thong Van tai, bi can vu tieu cuc PMU 18. Sau 2 nam bi khoi to, va 18 thang tam giam, ong Tien chinh thuc ra khoi vong lao ly.
> Kien nghi khoi phuc quyen loi ong Nguyen Viet Tien / Thu truong Tien san sang doi chat voi Bo truong

Quyet dinh nay vua duoc trao cho ong Tien luc 14 gio chieu nay. Theo quyet dinh cua VKSND Toi cao, ong Nguyen Viet Tien duoc dinh chi dieu tra ve toi co y lam trai quy dinh nha nuoc ve quan ly kinh te gay hau qua nghiem trong (dieu 165 Bo luat hinh su) va loi dung chuc vu quyen han trong khi thi hanh cong vu (281). Rieng toi thieu trach nhiem gay hau qua nghiem trong (285), VKS mien truy cuu trach nhiem hinh su theo dieu 25 Bo luat hinh su.

VKSND cung de nghi Bo Giao thong va cac co quan co lien quan phuc hoi cac quyen loi va loi ich hop phap theo quy dinh cua phap luat.

Vu an lien quan ong Tien bat nguon tu khi Cuc Canh sat dieu tra toi pham ve trat tu xa hoi Bo Cong an pha o bac voi su gop mat cua Bui Quang Hung (Phong canh sat giao thong Ha Noi) va hon 20 can bo Cong an thanh pho, ngay 13/12/2005 tai Bach Thao. Kham nha canh sat truy tim dau vet ve viec to chuc ca do bong da, trinh sat lai thu nhieu tai lieu lien quan can bo cua PMU 18, dat biet la Tong Giam doc Bui Tien Dung.

Mo rong vu an, co quan dieu tra mo ra huong thu hai ve nhung sai pham trong quan ly kinh te tai PMU 18. Dau nam 2006, ong Nguyen Viet Tien, thu truong Bo Giao thong van tai, nguoi tien nhiem cua Bui Tien Dung, bi co quan dieu tra trieu tap. Vu an co y lam trai quy dinh nha nuoc ve quan ly kinh te, loi dung chuc vu quyen han trong khi thi hanh cong vu, thieu trach nhiem gay hau qua nghiem trong duoc khoi to voi 9 bi can gom: ong Nguyen Viet Tien, Bui Tien Dung va mot so truong, pho phong cua PMU 18.

Co quan dieu tra cho rang, voi cuong vi Tong Giam doc PMU 18 (1994-1998), ong Tien da dieu 4 xe tu nguon von cua ODA sang mot so don vi trong nganh giao thong su dung, trong do xe Toyota Crown do Bo truong Bui Danh Luu su dung, chiec Toyota Landcruise cho thu truong Le Ngoc Hoan.

Co quan dieu tra cho rang, viec dieu chuyen cac xe la nham tron thue nhap khau vi la xe cua du an. Nhung qua trinh dieu tra xac dinh, viec dieu chuyen la co y kien cua lanh dao Bo Giao thong van tai, Hon nua, Bo la chu dau tu du an, cho nen viec dieu chuyen la trong noi bo. VKS cho rang, viec dieu chuyen xe la nham phuc vu cac hoat dong cua Bo Giao thong cung nhu hoat dong cua nganh. Truoc khi chuyen doi, cac xe da hoan thanh xong qua trinh phuc vu du an, do do khong co hau qua va thiet hai. VKS nhan dinh, khong the lay chuyen khau hao tai san lam gia tri thiet hai de cau thanh toi hinh su voi ong Tien.

Ve toi danh thu hai, loi dung chuc vu quyen han trong khi thi hanh cong vu, theo co quan dieu tra, voi tu cach thu truong, ong Tien da but phe vao to trinh cua UBND xa Van An, Chi Linh, Hai Duong ho tro kinh phi san lap nen cho o thon Trai Sen. Do vay, xa duoc nhan tong cong 275 trieu dong de di chuyen cho, dam bao hanh lang an toan giao thong.

Qua trinh dieu tra cong an xac dinh, con re ong Tien co mua dat rung lam trang trai tai day... do do co quan dieu tra dat ra nghi van viec cap kinh phi tren co dau hieu cua toi loi dung chuc vu quyen han trong khi thi hanh cong vu.

Tuy nhien, VKSND Toi cao da bac bo nghi van nay va cho rang khong co can cu de khang dinh hai viec nay co lien quan den nhau. Xac minh cua Bo Tai chinh cung cho thay, viec ong Tien cap 275 trieu dong la dung trinh tu, tham quyen, tien su dung dung muc dich.

Do do khong the ket luan ong Tien pham toi loi dung chuc vu quyen han. Vien kiem sat quyet dinh dinh chi dieu tra.

Ve toi danh thu ba: toi thieu trach nhiem gay hau qua nghiem trong. Co quan dieu tra cho rang, sau khi tiep quan cuong vi Tong giam doc, Bui Tien Dung da cho muon 30 xe, trong do co 7 xe cho cac don vi ngoai nganh, vi the co quan dieu tra dat ra trach nhiem cua ong Tien voi tu cach thu truong. Cong an cung phat hien mot sai pham tai mot so du an, khoang 3 ty dong. Va du an cau Bai chay voi so tien tuong tu, hien 13 nguoi lien quan da bi khoi to.

Theo co quan dieu tra, ong Tien phai co trach nhiem voi tu cach la nguoi quan ly ve toi thieu trach nhiem gay hau qua nghiem trong. VKS dong tinh voi quan diem nay, cho rang du can cu truy cuu trach nhiem hinh su toi thieu trach nhiem gay hau qua nghiem trong.

Tuy nhien, Vien toi cao nhan dinh sai pham chinh thuoc ve lanh dao ban quan ly PMU18. Cac du an lien quan den nhieu don vi. Ban than ong Tien co nhieu dong gop trong viec khai thac cac nguon von ODA. Qua trinh dieu tra khong chung minh duoc ong Tien co hanh vi tham o, do do VKS mien truy cuu trach nhiem hinh su voi ong Tien o toi danh nay, theo dieu 25 Bo luat hinh su.


Ong Nguyen Viet Tien bi bat ngay 4/4/2006. Thang 10/2007, sau 18 thang tam giam, ong duoc tai ngoai.

Danh gia ve viec khoi to, dieu tra cua cac co quan to tung, trao doi voi VnExpress, Vien pho VKSND Toi cao Hoang Nghia Mai cho hay, VKS co trach nhiem trong viec phe chuan cac quyet dinh khoi to, bat giam da thuc hien voi ong Tien. "Thoi gian toi, VKS se xem xet, lam ro trach nhiem cua tung co quan, tung ca nhan va se xu ly nghiem theo quy dinh cua phap luat. Chung toi nhan thuc ro trach nhiem cua minh trong van de nay", Vien pho cho biet.

Hoang KhueCac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.