Noi bung no dan so la hoi qua

Thứ năm, 22 Tháng năm 2008, 14:50 GMT+7


Ong Nguyen Van Tien.
Ong Nguyen Van Tien: "Dau tu 1 dong cho cong tac dan so se dem lai 7 dong loi ich". Anh: Hong Khanh.

Do la quan diem cua Pho chu nhiem Uy ban cac van de xa hoi Nguyen Van Tien khi trao doi voi VnE ve tinh trang dan so dang gia tang.

- Muc tieu giam sinh nam 2007 da khong dat chi tieu cua Quoc hoi va 3 thang dau nam 2008 ty le sinh dang rat cao. Ong danh gia the nao ve lo ngai se co mot cuoc bung no dan so va keo theo do la mot loat he qua xa hoi?

- Noi bung no dan so thi hoi qua, nhung chac chan viec gia tang so nguoi sinh con thu ba se anh huong den viec thuc hien chi tieu dan so Quoc hoi giao. Theo chu ky, giai doan 2003-2010, so tre con se tang vi so bo me den tuoi sinh de tang. Chuyen tang dan so luc nay la tat yeu, vi nguoi dan co quyen duoc sinh tu 1 den 2 con.

Cong tac dan so la phai van dong nguoi dan khong sinh con thu ba. Neu khong lam duoc thi anh huong den toan xa hoi. Boi theo tinh toan, dau tu mot dong cho cong tac dan so se dem lai loi ich bay dong. Tu truoc den nay ta van noi nho lam tot cong tac dan so giai doan (1993-2000) nen da tranh sinh duoc nhieu trieu nguoi.

- Theo ong, nguyen nhan nao khien ty le sinh con thu ba co xu huong gia tang?

- Vua qua viec giai the co quan dan so, viec sap nhap, on dinh bo may o dia phuong co nhung chech choac. Nhieu tinh hieu sai, giai the la khong con cong tac dan so nua. Nhieu tinh on dinh bo may dan so con cham. He qua la so nguoi sinh con thu ba o mot so tinh thanh da tang len.

- Khi sap nhap bo may, Chinh phu cam ket dam bao hoat dong binh thuong cua cac co quan, nhung thuc te co nhung chech choac. Ong nhin nhan the nao ve trach nhiem cua Bo Y te trong viec nay?

- Thuc ra Chinh phu da co gang. Nhung dung la thoi gian qua phai sap nhap rat nhieu bo, co rat nhieu viec phai lam nen da khong tranh khoi mot so lung cung. Rieng doi voi dan so thi trong 5-6 nam tro lai day co toi 2 lan thay doi to chuc. Lan thu nhat (nam 2002), co quan dan so sap nhap voi Uy ban Bao ve cham soc tre em thanh Uy ban Dan so gia dinh va tre em. Lan thu hai (thang 8/2007), Uy ban Dan so gia dinh va tre em lai giai the, bo phan dan so duoc sap nhap vao Bo Y te. Dieu nay da gay xao tron rat lon.

Toi cho rang Bo Y te co rat nhieu kinh nghiem trong cong tac dan so, boi vi goc gac cua dan so la tu y te ma ra. Ben canh do cong tac dan so can toi doi ngu can bo cong tac xa hoi. O rat nhieu nuoc, Bo Y te lam ca cong tac dan so.

- Vua qua Chinh phu da co cong dien khan ve viec cung co bo may dan so o tuyen tinh, huyen, Bo Y te sap toi co nhung doan kiem tra xuong dia phuong. Theo ong, dong thai nay da du manh?

- Nhung dong thai tren cua Chinh phu la hoi muon, dang nhe phai lam ngay khi sap nhap xong. Viec kiem tra, thanh tra la trach nhiem cua Chinh phu va bo nganh, can xem quy dinh cua Chinh phu co duoc dia phuong thuc hien khong.

Toi da trao doi voi nganh dan so va duoc biet Bo Y te vua cu 5 thu truong dan dau cac doan kiem tra di cac tinh. Ke ra ho di som thi tot hon. Tuy nhien, du la muon thi con tot hon khong lam. Bo can xem cac tinh giai the, sap nhap bo may thi tru so dung vao viec gi, can bo bo tri ra sao. Neu Bo Y te kiem tra som va trao doi voi truc tiep mot so tinh co van de thi chac chan uon nan duoc.

- Uy ban Cac van de xa hoi se trien khai viec giam sat linh vuc dan so nhu the nao?

- Uy ban Cac van de xa hoi la co quan cua Quoc hoi, chiu trach nhiem giam sat Chinh phu, Bo Y te trong viec trien khai nghi quyet cua Quoc hoi ve giai the Uy ban Dan so gia dinh va tre em va dua dan so ve Bo Y te, gia dinh ve Bo Van hoa the thao va du lich, tre em ve Bo Lao dong Thuong binh va Xa hoi.

Du kien tu nay den cuoi nam, chung toi se co mot so doan giam sat lam viec voi cac bo nganh, sau do di tim hieu tinh hinh thuc te o cac tinh. Truoc ky hop thu 4, Uy ban Cac van de xa hoi se moi Bo Y te den giai trinh ve viec sap xep, on dinh bo may cua co quan dan so. Va den ky hop thu tu chac chan co mot bao cao gui dai bieu ve tinh hinh thuc hien nghi quyet cua Quoc hoi ve cong tac dan so, trong do co muc tieu giam sinh.

Bo Y te thanh lap 5 doan kiem tra

Nam 2007, Quoc hoi dat chi tieu muc giam ty le sinh la 0,3 phan nghin, nhung Chinh phu chi dat 0,25. Nam 2008, Quoc hoi tiep tuc giao chi tieu muc giam ty le sinh la 0,3 phan nghin. Tuy nhien, theo Bo Y te, 3 thang dau nam 2008, co 39/64 tinh thanh co muc sinh tang manh, nhu TP HCM tang hon 30%, Ha Noi tang 27%, Son La tang 40%, Soc Trang tang 41%... Trong so nay co 5.000 be la con thu ba, tang 17% so voi cung ky nam 2007.Thu truong Bo Y te Nguyen Thi Kim Tien. Anh: H.K.

Truoc tinh hinh tren, trao doi voi VnE ben le ky hop Quoc hoi, ba Nguyen Thi Kim Tien, Thu truong Bo Y te cho biet, Bo da yeu cau Tong cuc Dan so phoi hop voi Bo Y te thanh lap ngay 5 doan kiem tra ve cong tac ke hoach hoa gia dinh. Bat dau tu ngay 20/5, cac doan kiem tra do cac Thu truong Bo Y te dan dau se xuong dia phuong.

Truoc do, ngay 9/5, Thu tuong Nguyen Tan Dung da co cong dien yeu cau chu tich UBND tinh thanh va cac bo ban hanh quyet dinh thanh lap to chuc, bo nhiem va bo tri can bo lam cong tac dan so, ke hoach hoa gia dinh cac cap xong truoc ngay 31/5 theo quy dinh: thanh lap Chi cuc Dan so - Ke hoach hoa gia dinh thuoc So Y te; thanh lap Trung tam Dan so - Ke hoach hoa gia dinh o cap huyen; chuyen can bo chuyen trach dan so cap xa ve Tram y te va ap dung cac che do nhu doi voi vien chuc cua Tram y te; tiep tuc duy tri doi ngu cong tac vien dan so.

Viec thuc hien phai bao cao Thu tuong truoc ngay 5/6.

Hong Khanh thuc hienCac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.