Mo rong doi tuong huong tro cap bao hiem xa hoi mot lan

Thứ năm, 13 Tháng ba 2003, 11:00 GMT+7Quyen loi cua nguoi lao dong da duoc quan tam.

Hom qua, Bo LDTB&XH da ban hanh thong tu huong dan thuc hien Nghi dinh 01/2003/ND-CP cua Chinh phu ve bao hiem xa hoi (BHXH) nham giai quyet nhung vuong mac, tham chi dan den dinh cong cua hang nghin lao dong tai TP HCM trong thang 2 vua qua.

Theo thong tu, doi tuong duoc nhan tro cap mot lan khi nghi huu da duoc mo rong, bao gom: nguoi lao dong du 60 tuoi doi voi nam, 55 tuoi doi voi nu, nhung chua du 15 nam dong BHXH; nguoi du tuoi nghi huu theo khoan 2, dieu 25, Dieu le bao hiem xa hoi, nhung chua du 20 nam dong BHXH; nguoi suy giam kha nang lao dong tu 61% tro len do om dau, tai nan, benh nghe nghiep, nhung chua du 20 nam dong BHXH; nguoi di dinh cu hop phap o nuoc ngoai duoc co quan co tham quyen cho phep; nguoi lao dong lam viec theo hop dong da giao ket truoc ngay 1/1/2003 ma cham dut hop dong lao dong sau ngay do, neu co don tu nguyen thi duoc nhan tro cap mot lan.

Lao dong nu duoc huong nhieu chich sach uu dai, neu co thai, sinh con (khong phan biet so lan sinh con), khi nghi viec ho duoc huong tro cap thai san. Lao dong nu co thoi gian dong BHXH du 15 nam thi luong huu duoc tinh bang 45% muc binh quan cua tien luong thang lam can cu dong BHXH, sau do tu nam thu 16 tro di, moi nam duoc tinh them 3% (lao dong nam duoc tinh them 2%). Muc luong huu hang thang toi da bang 75% muc binh quan cua tien luong thang lam can cu dong BHXH.

Cach tinh thoi gian dong BHXH de tinh muc luong huu va tro cap cung duoc quy dinh chi tiet hon. Theo do, neu nguoi lao dong co thoi gian dong BHXH duoi 3 thang thi khong tinh; tu du 3 thang den du 6 thang duoc tinh nua nam; tu 7 thang den du 12 thang duoc tinh tron nam. Dieu kien thoi gian de tinh huong che do huu tri, tuat hang thang la du 12 thang. Neu con thieu thoi gian dong BHXH toi da khong qua 6 thang thi nguoi lao dong dong tiep mot lan cho nhung thang con thieu voi muc hang thang 15% muc luong thang truoc khi nghi viec.

Thong tu quy dinh 3 dieu kien nghi huu nhung khong giam ty le luong huu do la: nam du 55 den duoi 60 tuoi, nu du 50 den duoi 55 tuoi khong phai qua giam dinh kha nang lao dong; co thoi gian dong bao hiem xa hoi du 30 nam tro len; co don tu nguyen nghi viec huong che do huu tri.

Hong KhanhCac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.