Mo dot tan cong tran ap toi pham

Thứ năm, 09 Tháng ba 2006, 14:33 GMT+7


Mo dot tan cong tran ap toi pham
Bo truong Le Hong Anh trao doi voi cac dai bieu du hoi nghi.

* Ngay 8/3, tai TP.HCM, Bo thuong Bo Cong an Le Hong Anh da chu tri Hoi nghi trien khai ke hoach cao diem tan cong tran ap cac loai toi pham.

* Trong 3 thang vua qua, luc luong cong an tren toan quoc da triet pha 1.151 bang o nhom toi pham hinh su, triet pha 1.094 vu co bac...

Day la dot cao diem tan cong vao tat ca cac loai toi pham nam trong ke hoach bao ve tuyet doi an toan cho Dai hoi Dang lan thu X va Hoi nghi cao cap APEC lan thu 14.

Tai Hoi nghi, Dai tuong Le Hong Anh da chi dao cac lanh dao ban giam doc cong an cac tinh, thanh tu TP.Da Nang tro vao, trong thoi gian toi can chu dong hon nua trong cong tac phong va chong cac loai toi pham. Dac biet la ra soat nam chac tinh hinh hoat dong cua cac loai toi pham, cac bang nhom co to chuc de chu dong triet xoa. Luc luong cong an cung can di sau di sat voi doi song nguoi dan, som phat hien kip thoi nhung mau thuan de giai quyet va xu ly, ngan chan cac loai pham phap hinh su phat sinh tu mau thuan ca nhan.

Cong an cung can tan cong manh vao cac loai toi pham kinh te, ma tuy, mai dam. Ben canh do, cong an cac tinh, thanh phai co ke hoach thuc hien cong tac phong ngua va dau tranh triet de voi cac bang nhom cuop, cuop giat, dac biet la loai toi pham cuop co hung khi va vu khi.

Cong tac quan ly hanh chinh phai duoc sau sat, nam bat cac doi tuong la tra tron, tru ngu trong cac khu dan cu, kiem tra hanh chinh thuong xuyen, nham phat hien kip thoi nhung doi tuong la, thanh phan bat hao. Nam trong dot cao diem, cong an cac tinh thanh con phai don doc thuc hien cong tac an toan PCCC, tang cuong xu ly cac vi pham ve an toan giao thong nhat la cac tuyen duong trong diem phai thuong xuyen tuan tra, kiem soat. Tai Hoi nghi, lanh dao cong an cac tinh, thanh pho da neu quyet tam trong viec thuc hien mo dot cao diem tan cong, tran ap cac loai toi pham.

Theo bao cao cua Bo Cong an tai hoi nghi, trong ba thang qua (tinh tu ngay 15/11/2005 den 15/2/2006), luc luong cong an tren toan quoc da triet pha 1.151 bang, o nhom toi pham hinh su, bat giu 3.503 doi tuong, triet pha 1.094 vu co bac, xu ly 3.249 doi tuong, triet pha 215 duong day, tu diem mai dam xu ly 705 doi tuong. Tai cac tinh, thanh phia nam noi com nhat la cac dia ban: TP.HCM, Long An, Dong Nai, Kien Giang, Ca Mau co so vu xam pham trat tu xa hoi chiem da so nghiem trong nhat la cac vu giet nguoi dang tang, ma nguyen nhan la do mau thuan ca nhan.

P.B (Lao Dong)Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.