Luong cong chuc thap sao van mua duoc o to

Thứ bảy, 01 Tháng mười 2011, 07:10 GMT+7

Trong khi luong cong chuc noi chung thap nhung co bo phan can bo van song sung tuc, co o to, biet thu…

Loi Toa soan: Tai cuoc hoi thao ve cai cach tien luong vua dien ra tai Hai Phong, nguyen Thu truong Bo Noi vu, TS Thang Van Phuc da trinh bay nhieu y kien phan tich, mo xe nhung ton tai cua chinh sach tien luong hien nay va dinh huong cai cach trong nhung nam toi.

xin trich dang bai phat bieu nay. Ten bai do toa soan dat.


Luong cong chuc thap sao van mua duoc o to?
Luong thap nhung nhieu nguoi van co nha lau, xe hoi.
Luong thap nhung van co nha lau, xe hoi

Tu nam 1999 den nay, da trai qua 3 lan cai cach tien luong (cac nam 1985, 1993, 2004) nhung tien luong cong chuc van chua tuong xung voi vi tri lao dong quyen luc, co trinh do va hao phi lao dong phuc tap bang tri oc, co pham vi anh huong lon va doi hoi tinh than trach nhiem cao cua cong chuc Nha nuoc.

Muc luong chinh thuc cua cong chuc qua thap so voi khu vuc tu nhan va khu vuc co von dau tu nuoc ngoai. Ngay ca so sanh voi khu vuc doanh nghiep Nha nuoc da tao ra su khong cong bang trong xa hoi. Luong khong dam bao cuoc song cua ban than cong chuc va gia dinh ho (co the uoc tinh chi dap ung 30 – 40% nhu cau toi thieu cua mot gia dinh cong chuc).

Vi the, cong chuc buoc phai xoay so de co them thu nhap; trong do co nhung thu nhap hop phap. Song, co kha nhieu thu nhap khong chinh dang, bat hop phap dua vao quyen luc cua cong chuc (nhung nguoi co quyen cap dat, cho thue dat, co quyen duyet du an dau tu, cap tin dung, cho khoanh no; co quyen bo nhiem chuc vu, co quyen can thiep vao ket qua xet xu cua toa an…) ma thuc chat la tham nhung.

Tinh trang nay cang gay ra bat cong lon trong cong chuc va xa hoi, gay ra tam trang buc xuc cua nguoi dan voi cong chuc.

Mat khac, he thong bang luong duoc thiet ke qua phuc tap, thieu hop ly, so bac luong qua nhieu (56 bac); chenh lech giua cac bac luong lai qua nho (khoang 0,3); thoi gian nang bac dai den 3 nam; tu bac luong thap nhat den cao nhat phai mat…70 nam. Tinh trang nay da khong dong vien cong chuc phan dau.

Che do phu cap tuy da co toi 8 loai nham khuyen khich nguoi lao dong trong cac khu vuc dia ban va cong viec khac nhau, song van con nhieu dieu vo ly.

Van de “tien te hoa tien luong” tuy duoc noi den tu lau nhung chua duoc thuc hien. Vi vay, cong chuc giu chuc vu quan ly dang co su chenh lech lon giua luong chinh thuc voi cac khoan ngoai luong (nhu khoan quy luong, xe co, nha o, dien thoai, cong tac phi…) ma thuc chat van lay tu ngan sach. Dieu do khong nhung gay ra bat cong giua cac loai cong chuc ma con gay ra lang phi lon cho ngan sach Nha nuoc.

Hau qua

Do khong thu hut duoc nhieu nguoi tai nen xay ra tinh trang chat luong he thong the che kinh te, hanh chinh, cac quyet sach ve chu truong, chinh sach phat trien kinh te - xa hoi co phan han che.


Luong cong chuc thap sao van mua duoc o to?
Bao gio cong chuc song duoc bang luong?
Da co nhung van ban phap luat xa roi cuoc song, khong kha thi, tham chi thu ven cho loi ich co quan ban hanh the che, gay kho khan cho dan va doanh nghiep; co van ban phap quy phai sua doi sau khi ban hanh mot thoi gian ngan…

Mot so cong chuc da bo co quan Nha nuoc ra di…da cho thay bo may Nha nuoc khong du suc thu hut ho, nhat la khong tao duoc moi truong thuan loi de phat huy tai nang va thang tien.

Nguoc lai, mot so van muon vao bo may Nha nuoc, do co nguoi co thien chi mong muon dong gop cho cong viec chung cua dat nuoc, nhung khong it nguoi muon co mot cho trong bien che, tham chi phai “mua” mot vi tri xung dang trong bo may, vi ho muon co cho de kiem chac, muu cau loi ich khong chinh dang hoac do nhung nguyen nhan khac.

Dang quan tam la mot so cong chuc thoai hoa, bien chat, da loi dung chuc vu de tham nhung, lam giau bat chinh, gay buc xuc lon cho xa hoi.

Vi vay, long tin cua cac tang lop nhan dan voi bo may Nha nuoc va cong chuc da bi giam sut mot muc dang ke. Thuc te, nguoi dan va doanh nghiep den co quan cong quyen, tiep xuc voi nhung co quan chuc nang da khong tranh khoi bi hach sach, nhung nhieu, phai co “phong bi” lot tay…

Do do, nhat thiet phai tra luong cho dung cong chuc, khong de keo dai tinh trang luong cong chuc qua thap, ma mot nguyen nhan chu yeu la bo may va nhung nguoi huong luong tu ngan sach tang them qua nhanh, khong du chi tien luong.

Neu ngan sach khong du tien, phai giam mot so nguoi trong bien che Nha nuoc, de nhung nguoi con lai duoc huong luong mot cach dung dan, khong the keo dai tinh trang luong khong du song.

(con phan 2: "Doi moi chinh sach tien luong the nao?")

TS Thang Van Phuc
(Nguyen Thu truong Bo Noi vu)


Tin lien quan

» CEO moi cua HP nhan luong 1 USD/nam
» Ngan sach chi tien luong cho vien chuc se giam?
» Cong chuc co tai se duoc nang luong nhanh, nhieu
» Vi sao luong cong chuc thap?
» GS Xoay: "Luong mem cuoi nam"Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.