Lich cat dien Ha Noi Da Nang va TP HCM ngay 317

Thứ sáu, 30 Tháng bảy 2010, 17:54 GMT+7

Ngay mai (31/7), mac du la ngay nghi nhung lich cat dien tai TP Da Nang lai day dac. Trong khi do, TP Ho Chi Minh chi cat o mot vai khu vuc. Ha Noi, so khu vuc bi cat dien cung giam so voi nhung ngay truoc….

Lich cat dien tai TP. Ho Chi Minh

Dien luc Binh Chanh (Huyen Binh Chanh) :

- E29A mot phan Thi tran Tan Tuc, mot phan xa Binh Chanh – huyen Binh Chanh tu 09g00 den 14g00.


Dien luc Gia Dinh (Quan Binh Thanh, Quan Phu Nhuan) :

- E19J mot phan phuong 19, 22 – Quan Binh Thanh tu 09g00 den 14g00.

Dien luc Hoc Mon (Quan 12, Huyen Hoc Mon) :

- N19G, N19J, N19E mot phan phuong Hiep Thanh, Thanh Loc, Thanh Xuan – Quan 12 va mot phan xa Thoi Tam Thon – huyen Hoc Mon tu 08g00 den 13g00

- N19G mot phan phuong Trung My Tay – Quan 12 va mot phan xa Trung Chanh – huyen Hoc Mon tu 13g00 den 16g30

Dien luc Phu Tho (Quan 10, Quan 11) :

- D19Gmot phan phuong4, 9 – Quan 10tu 07g00 den 12g00

- D19Gmot phan phuong2, 3 – Quan 10tu 12g00 den 17g00

Dien luc Sai Gon (Quan 1, Quan 3) :

- Q19C mot phan phuong Nguyen Cu Trinh, Pham Ngu Lao, Co Giang, Cau Ong Lanh – Quan 1 tu 08g00 den 13g00.

Cat dien chuyen tai:

- Q19C mot phan phuong Nguyen Cu Trinh, Cau Kho, Co Giang – Quan 1 tu 01g00 den 03g00 va tu 13g00 den 15g00.

Dien luc Thu Duc (Quan Thu Duc) :

- A19D, A19F, S19F mot phan phuong Binh Tho, Truong Tho, Linh Trung, Linh Chieu – Quan Thu Duc tu 08g30 den 13g30

Lich cat dien tai Ha Noi

Hoan kiem

6h

17h30

Tu 1-23, 2 Trang Thi; Tu 2+4+6, 5-19 Ba Trieu; Pho Hang Khay; 32-50 Le Thai To; 31-35 Nha Chung.

Thay tu ha the

Hoan kiem

6h

13h

Tu 37-113, 60-104 Hang Dao; 104-116 Cau Go; Tu 2-104, 5-117 Hang Gai + 3 Le Thai To, 12 Bo Ho. Tu 35-45, 36-52 Luong V.Can. Tu 11-19, 14-26 To Tich; 9-57 Dinh T. Hoang; pho Ho Hoan Kiem; Tu 71-73, 80-98 Cau Go.

Thay Ab

Hai Ba Trung

6h

16h

To hoang 1 (Tu so 142 - so 178 va tu so 171 - so 219 de To Hoang; nghach 219/11; nghach 219/25; Tu so 1- so 23 va tu so 2 - so 56 Ta Quang Buu; nghach 15/1 Ta Q Buu.) TBA Gieng mut 1 (Tu so 329 - 463 va tu so 436 - 472 Bach Mai; Tu so 1 - 17 va tu so 2 - 36 ngo 433; Toan bo ngo 30 Hong Mai; Tu so 1 - 124 ngo 459 Bach Mai )

Thay MBA va tu ha the - dang ky bo xung

Hai Ba Trung

8h

11h30

Minh khai 8 (Ngo 17 pho Mac Thi Buoi ) Minh khai 9 (Ngo 37 pho Mac Thi Buoi ( Tap the Nong san ) ; Tu so 19 - so 53 duong Mac Thi Buoi ) Minh khai 10 (Tu so 16 den so 97 pho Mac Thi Buoi; Ngo 2+12+54 Mac T Buoi ;TT Dien lanh,TTnong san VTuy )

TNDK MBA , tiep dia , chong set - Dang Ky bo xung

Gia Lam

5h

16h

Toan bo xa Dang Xa; Mot phan xa Phu Thi (Thon To Khe, Dai Ban, Han Lac,Mot phan Pho Sui); Mot Phan Xa Kim Son (Thon Kim Son, Linh Qui Bac, thon Cao Nen toan thang); Khu cong nghiep Hapro Le Chi; Khu cong nghiep Phu Thi; Mot phan xa Dong Du (Thon Thuan Phu ) Mot phan xa Da Ton (Mot phan thon Dao Xuyen, thon Le Xa, thon Thuan Ton, thon Ngoc Dong, Toan bo thon Ngoc Dong, Khu vuc Cho Bun, Le Xa); Mot Phan Thi Tran Trau Quy (To dan pho An Lac, Dao Le, Duong T to dan pho Nong Lam, To dan pho Vuon Dau, Thanh Trung, Hai phia duong 5 thuoc to dan pho Dao Nguyen, ½ To dan pho Cuu Viet, ½ To dan pho Kien Trung, To 17 Phuong Thach Ban); Mot Phan xa Kieu Ky (Thon Trung Duong, doi 2 Kieu Ky, Bai Rac Kieu Ky, Tram Bom Kieu Ky).

VSCN DDK, lap bo sung mo phong. Xu ly cot nghieng so 79 duong truc va xu ly ton tai sau nang ap 973 E1.2. Bao duong tu RMU cac tram HAPRPO 1, 2, 3

Dong Anh

5h30

16h30

Mot phan TTDA

Dau noi va dong dien TBA PVTN trong diem, thay SI TBA Tam Lop

Long Bien

5h

16h

Phuong Sai Dong, Pho Sai Dong, Pho Vu Xuan Thieu

Hoan thien sau nang ap

Lich cat dien tai Da Nang

DL Cam Le

VEB

TTHC Hoa Vang

07:00

17:00

VFN

Cam le 3

07:00

17:00

VTQ

Binh Thai 2

07:00

17:00

DL Hai Chau

AAC

Nguyen Du

07:30

16:30

AAM

Pham Phu Thu

07:30

16:30

ABJ

Cho Han

07:30

16:30

ACK

Tran Quy Cap 1

07:30

16:30

ACQ

Thuan Phuoc 1

07:30

16:30

ACT

Tran Quoc Toan

07:30

16:30

ACZ

Trung Nu Vuong 2

07:30

16:30

AEC

CTy xang dau 1,2; Co khi thuy san 2,KS Phuong Nam, ngan hang ACB, KS 172 Bach Dang& Hai Au,CS Tran Quoc Toan,KS Thiet bi phu tung,NH Sacombank,Cao oc Bao Linh,Thiet bi Truong Hoc,Lanh su quan Nga,Thanh uy,kiot UBND Tinh,vien THQ cong to,KS Song Han,KS Thanh Lich,in Tai Chinh,Cuc Thue,So tai Chinh TPDN,Cty SXKT&DV in DN,XN, in bao nhan dan,cty CPXD CT 586,CTCP Dat Viet

07:30

16:30

AEC3

Cao oc Indochina Riverside T1,T2; Vinh Trung Plaza T1,T2,T3.

07:30

16:30

AEI

Ngoc Anh

07:30

16:30

AEX

Hoa Thuan 2

07:30

16:30

AGA

Thuan Phuoc 2

07:30

16:30

AGV

Tieu La 2

07:30

16:30

AGY

Le Quy Don

07:30

16:30

AIL

Tran Phu 3

07:30

16:30

AIO

T1 KDC Thuan Phuoc

07:30

16:30

AIP

T2 KDC Thuan Phuoc

07:30

16:30

AIQ

T3 KDC Thuan Phuoc

07:30

16:30

DL Lien Chieu

HEA

B.Vinh, XLD DN, XL Dien 3, CP VTVT, DK P.Tien, BVGT 5, Tan.C.Thanh, TT Duyen Hai, D huan luyen, TTCB gia suc, TT BT XH T2, TTDD Tam Than, KS Q.Khu, CS T.V.Hoa, BTong Duc Liem, CD Thanh Tan, XD Da Son, Da Khanh Son, D32 BTM, Cty Ng Viet Long, Mo da Da Son, Cam Phat, Cty 3/2 T2, Incovina, Van Tuong, CK T.Nghia, XD & may Han Quoc, Phu Gia, Gach Q.Thang, Kho K83, TTBT XH1, Chau Anh, Ben Xuat, Da Dai La, Hiep My Hung, Kho H84-3.

06:30

17:00

HEA2

Van Tuong T2,T3

06:30

17:00

HMP

Khu TT-XNVTVT 679-E10

06:30

17:00

HN4

Khu Gia Dinh Trung Doan 2

06:30

17:00

HN7

KDC Hoa Minh 5 T1

06:30

17:00

HN8

KDC Hoa Minh 5 T2

06:30

17:00

HO2

Da Son 3

06:30

17:00

HQL

Tram Da Son 1

06:30

17:00

HRK

Khu Dan Cu Dai La

06:30

17:00

HRR

Da Son

06:30

17:00

HEA

Nhi Long, Nghien da 532, L.Thuc H.Khanh, Dvi 14138, Anh Tien, Nguyen Huu Phi, Tieu Doan BB so 1, TTYTe Q.Lien Chieu, DH Su Pham, CSQL T9, Tr.CNBDien, CSND T.L.Dan, CS Kim Thuong, Oto T.Hai, Cocacola, TD Cocacola, TVGT, TVTke 2, BD H.Minh, CSQL T10, Th.Duy, BV Lao, DHBK, TTHL DHBK, TT DT CN Cao, TTTT-DHBK, Xuong TN Oto, TTHC Q.Lien Chieu, NHNN LC, B.Dien HK, Tr Ke hoach, L.San XK, CSQL T7, E683, T.Q.Su, Kho H, 182, D177, CS D.P.CAT, BQL 85, VP Hai Quan, Duong Khi DN, N.Hang HK, J258, Du Lich X.Thieu, CSang T6, CSang T5, XN T.Cong C.Gioi, CS L.T.Huong XNVC DV D.Lich, BD X.Thieu, TD 575, BCHQS L.Chieu, Doan 74, Cang Lao, T.Doan 683.

07:00

07:30

HEA2

Van Tuong

07:00

07:30

HEA3

Cocacola

07:00

07:30

HMI

DA SON 1 679-E10

07:00

07:30

HMR

XNCB Go Hoa Hiep

07:00

07:30

HMT

Khu DC Hoa Minh

07:00

07:30

HMU

Khu Dc Cho Hoa Khanh

07:00

07:30

HNW

BACH KHOA2 -473E9

07:00

07:30

HO10

07:00

07:30

HO11

07:00

07:30

HO3

Hoa Khanh 6

07:00

07:30

HO4

07:00

07:30

HO5

07:00

07:30

HO6

07:00

07:30

HO7

07:00

07:30

HO8

Nguyen Chanh

07:00

07:30

HOA

HOA KHANH1 -473E9

07:00

07:30

HOB

HOA KHANH2 -473E9

07:00

07:30

HOK

HOA KHANH3-473E9

07:00

07:30

HOO

QUANG THANG-473E9

07:00

07:30

HOQ

HOA KHANH4-473E9

07:00

07:30

HOS

KHU TTTDOI-473E9

07:00

07:30

HQA

Khu TT Hoa Chat

07:00

07:30

HQI

Cang Lao -Hoa Hiep

07:00

07:30

HQK

Khu Pho Cho Hoa Khanh T2

07:00

07:30

HQO

Da Son 4

07:00

07:30

HQQ

Hoa Hiep

07:00

07:30

HR4

KDC Nguyen Huy Tuong T2

07:00

07:30

HR8

Lien Chieu -Thuan Phuoc -T10

07:00

07:30


Tue KhanhCac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.