Khong ho tro tien tiem phong vac xin cho ngan

Thứ ba, 13 Tháng mười một 2007, 18:51 GMT+7

Bo NN-PTNT vua cong bo ke hoach tiem phong vac-xin cum gia cam nam 2008. Theo do, doi voi con ngan (vit xiem), chi tiem phong o nhung vung trong diem chan nuoi. Nha nuoc se khong ho tro tien vac-xin, cong tiem phong.


Khong ho tro tien tiem phong vac xin cho ngan
Chi 33 tinh bat buoc phai tiem phong 1 mui H5N1 cho dan ga.
Bo NN-PTNT yeu cau, viec tiem phong vac-xin cho dan gia cam nam 2008 duoc trien khai hai dot. Dot 1 tiem trong thang 4-5 va dot 2 tiem trong thang 9-10/2008.

Cac dia phuong phai chu dong to chuc tiem phong bo sung cho dan gia cam, thuy cam chua den tuoi tiem phong hoac bi bo sot trong dot tiem chinh, moi tai dan vao cac thang con lai.

Doi voi con ga, cac dia phuong can tiem 1 mui H5N1 cho dan ga giong, ga de trung thuong pham, ga thit; rieng ga nuoi thit du kien giet mo de tieu thu trong vong 15 ngay thi khong tiem va phai nuoi nhot, ap dung cac bien phap an toan sinh hoc.

Viec tiem phong tren pham vi toan dia ban cua 33 tinh, thanh trong ca nuoc va cac huyen dong bang, khu vuc co nguy co cao (gan duong quoc lo, gan dam lay, song, ho tu nhien,...) o 14 tinh khac. Bo NN-PTNT dac biet khuyen khich tiem phong cho dan ga chan nuoi nho le, bat buoc tiem phong cho dan ga chan nuoi tap trung o cac huyen con lai.

Dong thoi, khuyen khich viec tiem phong cho dan ga chan nuoi nho le, bat buoc tiem phong cho dan ga chan nuoi tap trung tai 12 tinh mien nui phia Bac va 4 tinh Tay Nguyen.

Doi voi con vit, tat ca cac tinh, thanh co chan nuoi vit phai to chuc tiem phong 100% dan vit; dam bao tiem du 2 mui vac-xin H5N1 trong mot dot, mui thu nhat cach mui thu hai la 28 ngay.

Rieng con ngan (vit xiem), Bo NN-PTNT xac dinh chi tiem phong o nhung vung trong diem chan nuoi ngan de tranh lang phi vac-xin. Bo yeu cau Chi cuc Thu y cac tinh, thanh phai thong ke so luong dan ngan o dia phuong, xac dinh vung trong diem, lap ke hoach va chi dao thuc hien tiem phong. Tien tiem phong (vac-xin + cong tiem phong) do chu chan nuoi chi tra.

Cac dia phuong tren can chu dong ap dung cac bien phap phong chong dich tong hop nhu: thuc hien nuoi nhot dan gia cam, thuy cam; ap dung cac bien phap an toan sinh hoc (nuoi cach ly dan moi mua ve, khong nuoi lan gia cam voi thuy cam, han che su tiep xuc cua gia cam voi chim hoang da... ); thuong xuyen tieu doc, khu trung moi truong, chuong trai, khu vuc chan nuoi; kiem soat chat che gia cam duoc van chuyen qua bien gioi.

Theo Bo NN-PTNT, loai vac-xin su dung van la H5N1 vo hoat cua Trung Quoc dung chung cho ga va vit, vac-xin H5N2 vo hoat cua hang Intervet - Ha Lan dung cho ga; vac- xin vo hoat Bioflu chung H5N9 cua Cong ty Merial dung cho ngan; vac-xin Trovac cua hang Merial dung cho ga con mot ngay tuoi ap no cong nghiep.

Ke hoach tiem phong vac-xin nam 2008 nam trong Du an su dung vac- xin nham khong che va thanh toan benh cum gia cam the doc luc cao H5N1 giai doan II (2007-2008), da duoc Bo NN-PTNT phe duyet cuoi nam 2006. Muc tieu cua du an nay la gay duoc mien dich cho dan gia cam, thuy cam va duy tri muc khang the bao ho thuong xuyen trong quan the gia cam, thuy cam o cac vung trong diem de phong benh cum.

Du an cung nham han che su lay nhiem benh cho nguoi do virus H5N1 va dam bao an toan cho nguoi tham gia tiem phong.


Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.