Khoi dong du an xu ly dioxin tai cac vung nong

Thứ tư, 15 Tháng mười hai 2010, 15:05 GMT+7

Hoi thao khoi dong du an "Xu ly dioxin tai cac vung nong o Viet Nam" da duoc Bo Tai nguyen va Moi truong phoi hop voi Quy Moi truong Toan cau (GEF) va Chuong trinh Phat trien Lien hop quoc (UNDP) to chuc ngay 15/12, tai Ha Noi.


Khoi dong du an xu ly dioxin tai cac vung "nong"
Anh chi co tinh minh hoa. (Anh: Duong Ngoc/TTXVN)
Du an duoc thuc hien tu nam 2010 den 2014 nham giai quyet hau qua cua hoa chat doc hai trong chien tranh Viet Nam, giam thieu su tan pha cua chat doc doi voi he sinh thai va suc khoe con nguoi tai ba vung nong: san bay Da Nang, san bay Bien Hoa (Dong Nai), san bay Phu Cat (Binh Dinh).

So lieu bao cao cua Van phong Ban chi dao quoc gia khac phuc hau qua chat doc hoa hoc do My su dung trong chien tranh o Viet Nam (Van phong 33) cho biet, tu nam 1961 den nam 1971, Quan doi My da rai khoang 80 trieu lit chat diet co xuong mien Nam Viet Nam, trong do khoi luong dioxin uoc tinh la 366kg.

Dioxin la mot trong nhung chat doc nhat ma con nguoi che tao ra. O hau het cac khu vuc bi phun rai chat diet co, nong do dioxin da giam di dang ke, nhung hien van con vung "nong" ve dioxin voi nong do cao tai cac khu vuc san bay Da Nang, san bay Bien Hoa va san bay Phu Cat.

Cac dai bieu tham gia hoi thao da tap trung thao luan cac van de ve xay dung ke hoach xu ly dioxin tai cac diem nong, kha nang tham gia tai tro cho du an. Dac biet, cac dai bieu tap trung vao viec xac dinh quy mo, muc do o nhiem dioxin tai 3 diem nong...

Ong Richard J .Cooke, Chuyen gia tu van quoc te cua Van phong 33 da chi ra rang, du an can chu y den nhung yeu cau co ban ve cong nghe xu ly de dap ung cac yeu cau ve ky thuat va an toan moi truong cua Viet Nam va quoc te. Nen uu tien nhung cong nghe co kha nang trien khai ngay tai Viet Nam thong qua cac dieu khoan thuong mai, ap dung trong dieu kien cu the ve o nhiem dioxin tai Viet Nam, cong nghe co muc chi phi hop ly, cho ca phan thu nghiem va phan ap dung thuc hien sau nay.

Ben canh do, du an can co su dieu phoi, hop tac chat che thuong xuyen giua Van phong 33 va cac Bo, nganh lien quan, nhat la Bo Quoc phong. Ban chi dao du an cung can luu y den nguon tai chinh can thiet cho viec ngan chan triet de o nhiem o khu vuc Tay Nam duong bang o san bay Bien Hoa va nguon tien cho xu ly toan bo o nhiem tai san bay Phu Cat.

Theo TTXVN/VietNam+

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.