Kho boi thuong dat theo gia thi truong

Thứ bảy, 23 Tháng hai 2013, 08:30 GMT+7

Thuong luong, boi thuong dat theo gia thi truong tuong nhu la mot dieu chac chan nen quy dinh khi sua doi Luat dat dai. Tuy nhien, van co nhung y kien trai chieu ve van de nay…


Anh minh hoa


Gop y tai Hoi thao “Lay y kien ve boi thuong, ho tro va tai dinh cu khi Nha nuoc thu hoi dat”, ong Tran Thanh Binh, Pho chu tich UBDN huyen Kim Son, Ninh Binh cho rang, tinh gia boi thuong phai bang sat voi gia thi truong se rat kho trong khau thuc hien.

“Chung ta hieu nhu the nao la sat gia thi truong? hien van chua co mot khai niem chuan. Trong van ban phap quy chua dua ra duoc huong dan cu the. Ngoai ra, khi co du an tham gia vao thi truong noi do, gia tri dat moi tang len thi tinh the nao? Neu cu tiep tuc tinh gia dat tang len hang nam, khi co cac du an keo dai nhieu nam thi vao nhung nam sau rat kho. Chung ta phai xac dinh ro the nao la gia dat sat thi truong, co van ban phap quy de thuc hien va xac dinh co quan nao lam viec nay” - ong Binh de xuat.

Pho chu tich UBDN huyen Kim Son phan tich: Theo quy dinh hien nay la lay gia thi truong bang gia chuyen doi dat tai khu vuc do, nhung khi nguoi dan ke khai gia chuyen nhuong dat bao gio cung thap hon thuc te de do phai nop thue cao. Ong Binh nhan dinh, day la khe ho ma chinh phu nen quy dinh mot cach cu the ve noi dung.

Trong khi do, mot so dai bieu tham du hoi thao co dong quan diem rang, dat lua o dau cung co gia tri nhu nhau va vi the, can co mot cach dinh gia den bu chung cho dat lua o tat ca cac dia phuong. “Toi vi du nhu chenh lech gia den bu cho du an lien tuyen, nhu du an duong quoc lo chay qua ca Ha Noi va Hung Yen, nhung tien den bu dat cua Ha Noi cao hon. Vay nen chang co quy dinh gia chung do Thu tuong quy dinh?” – Dai dien tinh Hung Yen dat van de.

Cung quan diem cho rang viec thuc hien gia thi truong la kho khan, truong phong Tai nguyen Moi truong thanh pho Vinh, ong Le Van Ngoc lo ngai se co nhung bat cap ve co che thoa thuan khi cung mot thua dat nhung mot phan du an nha nuoc thu hoi voi gia dat thap hon, phan con lai nha dau tu phai “di dem” voi dan, thoa thuan voi gia cao hon de thu hoi nen se rat phuc tap.

Vi dai dien thanh pho Vinh cung de nghi, khi thu hoi dat nong nghiep chi ap dung mot gia dat cho tat ca cac dia phuong boi khi tinh gia tri thi chi tinh nang suat, thu nhap khi lam nong nghiep chu khong phai can cu vao viec se thu loi cua du an.

Thu truong Bo Tai nguyen va Moi truong Nguyen Manh Hien cho biet, du thao luat Dat dai sua doi quy dinh ve viec xu ly chenh lech ve gia dat khi viec trien khai du an cham, keo dai theo huong co loi cho dan. Khi phe duyet du an, gia den bu thap, nhung sau mot thoi gian gia dat tang len thi se phai xac dinh lai de nguoi dan duoc huong, nhung neu gia xuong thap thi khong dieu chinh xuong tranh thiet hai cho nguoi dan.

Tuy nhien, theo Truong phong Tai nguyen moi truong thanh pho Vinh, ve thoi han quy dinh gia, neu cu quy dinh theo tung nam thi tinh lien tuc se khong duoc thuc hien, ma xay ra tinh trang nguoi chay i se duoc ap dung gia cao hon.

Cung quan diem nay, ong Dinh Van Dien, Pho chu tich UBND tinh Ninh Binh neu len mot nghich ly phat sinh tu su thay doi cua chinh sach lien quan den thu hoi dat, boi thuong, ho tro va tai dinh cu: “Nhung nguoi bi thu hoi dat la dang vien hay nhung nguoi guong mau thuc hien nghiem tuc, dung thoi gian lai chiu thiet, chi duoc den bu voi muc gia re, trong khi mot so nguoi chay i, sau nhieu nam lai duoc den bu voi muc cao hon gap nhieu lan. Chinh dieu nay da lam nay sinh nhieu he luy, gay buc xuc trong du luan” – ong Dien noi.

Ong Vu Minh Luong, Pho Giam doc So Tai nguyen va Moi truong Nam Dinh cung lay vi du, khi thuc hien thu hoi dat cho du an khu du lich lich su van hoa den Tran, nhieu nguoi bi thu hoi cach do vai thang gia khac, vai thang sau gia cao hon. Ngoai ra, co nguoi duoc den bu theo nghi dinh 17 thi theo cach tinh dat dich vu, nhung theo nghi dinh 69 thi khong co dat dich vu. “Trong cung mot du an ma gia boi thuong o cac thoi diem khac nhau lai chenh lech nhieu nen kho giai thich voi dan. Chinh sach boi thuong va ho tro cung nhap nhang, boi thuong thi chi 50.000 dong/m2 dat nong nghiep, nhung ho tro lai 1-5 lan…” – ong Luong neu thuc te.

Dat vung sau vung xa: Mo hoi nuoc mat cua nhieu doi

Trao doi tai Hoi thao, Thu truong Bo Tai nguyen va Moi truong Nguyen Manh Hien phan tich, dat vung sau vung xa thuong duoc danh gia voi muc rat re, tuy nhien, tren thuc te, de co duoc mot met dat tai cac vung nay, nguoi dan, tham chi la mo hoi nuoc mat cua nhieu doi nguoi moi co the lam duoc. Vi vay, dat o cac khu vuc nay la rat quy.

Thu truong Nguyen Manh Hien cho rang, dat o cac vung sau, vung xa nhu ruong bac thang hay bo xoi ruong mat ven cac song suoi can phai duoc giu gin. “Thap cung phai 100.000 dong/m2 chu nhu Son La chi 19.000 la qua thap. Cac khu vuc nay nen chang phai duoc nang gia cao de cac du an thuy dien khong muon dung toi. Co nhu vay moi giu duoc dat cho dan, chu neu gia thap qua, den mot luc nao do se khong con dat lua” - Thu truong goi y.

Tue Khanh

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.