Hom nay 24 5 Thuong truc Tinh uy Kien Giang to chuc hop rut kinh nghiem

Thứ hai, 23 Tháng năm 2005, 23:57 GMT+7


Trao doi voi phong vien Bao Thanh Nien vao chieu qua 23/5, mot can bo lanh dao cua Uy ban Kiem tra Tinh uy Kien Giang cho biet: Neu khong co gi thay doi thi hom nay 24/5, Thuong truc Tinh uy Kien Giang to chuc cuoc hop rut kinh nghiem ve lanh dao quan ly, su dung dat dai o Phu Quoc (Kien Giang).

Cuoc hop se tap trung kiem diem, phan tich cac sai pham cua Ban can su Dang (BCSD) UBND tinh Kien Giang va ca nhan hai ong Pham Long - Pho chu tich thuong truc UBND tinh va Nguyen Van Tan - nguyen Pho chu tich UBND tinh, hien la Bi thu Thi uy Ha Tien.

 

Theo do sai pham ro nhat cua BCSD va ca nhan hai ong Pham Long, Nguyen Van Tan la da buong long lanh dao, chi dao quan ly dat dai tai huyen Phu Quoc. Noi len la viec UBND huyen Phu Quoc tu y ky duyet don va cap giay CNQSDD, voi tong dien tich 312.000m2 tai khu vuc da du kien quy hoach o ap Vung Bau, xa Cua Can (vung dem Vuon quoc gia) cho 38 ho la can bo va gia dinh can bo tu cap huyen den cap tinh; dong thoi Chu tich UBND huyen Do To da ky duyet cap 84 lo dat tai dinh cu cho cac ho da co nha, dat o; trong khi chu truong chi cap dat cho ho bi giai toa. Khi sai pham xay ra, BCSD UBND tinh da co nhung viec lam thieu than trong, tao dieu kien cho chu tich UBND huyen doi pho, hop thuc hoa nhung sai pham.

 

 Ben canh do, BCSD cung chua ban hanh quy che lam viec, chua phan cong trach nhiem cu the cua tung thanh vien, dan den viec chi dao xu ly nhung vi pham thieu nhat quan; nhu truong hop UBND tinh da ra quyet dinh xu ly vi pham, thu hoi dat cua 32 ho dan o xa Ham Ninh, nhung den khi nghe bao cao cua Chu tich UBND huyen Phu Quoc, UBND tinh lai dong y mieng cho ngung thu hoi dat cua 14 ho, trong do 7 ho la can bo chu chot cua huyen, gom bi thu, pho bi thu, uy vien thuong vu huyen uy.

 

Su buong long quan ly dat dai cua BCSD UBND tinh con tao dieu kien cho Huyen doi Phu Quoc va ca nhan ong Tran Van Ung - nguyen Huyen doi truong co nhung viec lam tieu cuc, trai phap luat. Dien hinh nhu viec Huyen doi Phu Quoc lap danh sach phan phoi dat tai khu vuc Ba Keo, thi tran Duong Dong cho 23 can bo, si quan khi chua co su cho phep chuyen doi muc dich su dung cua cap co tham quyen; hay nhu viec ong Tran Van Ung cho tien hanh chat pha rung, san ui mat bang de phan 756 lo dat, moi lo rong tren 264m2  tai khu Bai Vong, xa Ham Ninh khi chua co quyet dinh giao dat, chua co du an dau tu cu the. 

 

Nhung sai pham trong quan ly dat dai cua BCSD UBND tinh Kien Giang va ca nhan hai ong Pham Long va Nguyen Van Tan la nghiem trong, de lai hau qua xau ve mat xa hoi, gay mat long tin trong nhan dan. Tu nhung sai pham tren, Ban Bi thu Trung uong Dang da quyet dinh ky luat canh cao doi voi tap the BCSD UBND tinh Kien Giang va ca nhan hai ong Pham Long - Pho chu tich thuong truc UBND tinh va Nguyen Van Tan - nguyen Pho chu tich UBND tinh, hien la Bi thu  Thi uy Ha Tien. Chung toi se thong tin them ve dien bien cuoc hop "rut kinh nghiem" dien ra vao hom nay 24/5.

            Tan Duc    

 

 Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.