Ha Noi Ky luat 19 can bo quan ly thi truong

Thứ ba, 02 Tháng tư 2013, 21:48 GMT+7

Chieu 2/4, ba Nguyen Thi Nhu Mai, Chi cuc truong Chi cuc Quan ly thi truong Ha Noi cho biet: Trong hai nam, Chi cuc da cach chuc, mien nhiem 19 can bo, cong chuc quan ly thi truong vi pham quy dinh cua nganh.

Cu the, Chi cuc Quan ly Thi truong Ha Noi da cach chuc, mien nhiem 7 Doi truong, 1 Truong phong, 2 Pho doi truong, 9 cong chuc. Dong thoi, chuyen doi vi tri cong tac cua 60 cong chuc, luan chuyen vi tri 6 doi truong.

Theo ba Chi cuc truong, viec ky luat nham lanh manh hoa doi ngu quan ly thi truong, de doi ngu can bo cong chuc thuc hien tot chuc nang, nhiem vu theo quy dinh cua phap luat va nganh. Viec xu ly ky luat nhung nguoi vi pham quy dinh cua nganh cung co tac dung ran de cac can bo, cong chuc khac khi thuc hien nhiem vu cong tac.

Chi cuc cung se thanh lap doan kiem tra cong vu do Chi cuc truong lam truong doan de tang cuong cong tac kiem tra, giam sat thuc thi cong vu doi voi cong chuc dang trong qua trinh thuc thi cong vu va kien quyet xu ly nghiem can bo, cong chuc khong thuc hien dung quy dinh cua phap luat va nganh.

Cung theo ba Mai, bat dau tu thang 4/2013, Chi cuc quan ly thi truong Ha Noi yeu cau tat ca cac doi quan ly thi truong khi kiem tra cac co so phai duoc su dong y, co chu ky cua lanh dao Chi cuc de kiem tra theo ke hoach va co muc dich. Chi cuc khong cho phep cac Doi quan ly thi truong tuy tien kiem tra doanh nghiep, ho kinh doanh.


Tue Khanh

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.