DH Tay Nguyen Hoc vien Hang khong cong bo diem chuan

Thứ ba, 11 Tháng tám 2009, 16:27 GMT+7

Chieu 11/8, 2 truong la DH Tay Nguyen va Hoc vien Hang khong da cong bo diem chuan. Ca hai truong deu lay muc diem chuan khong qua cao so voi diem san.

» 4 truong cao dang cong bo diem chuan va diem NV2
» Them 7 truong cong bo diem chuan
» Cac truong lan luot cong bo diem chuan

Muc diem nay danh cho HS khu vuc 3 va moi doi tuong uu tien duoc giam 1 diem, moi khu vuc uu tien duoc giam 0,5 diem.

DH Tay Nguyen

Nganh

Ma nganh

Khoi

Diem chuan NV1

* Trinh do dai hoc

Su pham Toan hoc

101

A

18,0

Su pham Vat ly

102

A

16,0

Su pham Hoa hoc

104

A

16,5

Su pham Tieu hoc

901

A

15,0

C

18,0

Su pham Anh van

701

D1

13,5

Su pham Sinh hoc

305

B

16,5

Su pham Ngu van

601

C

18,0

Su pham Giao duc the chat

605

T

21,0

Su pham Tieu hoc - Tieng Jrai

902

C

14,5

902

D1

13,0

Su pham Giao duc Mam non

903

M

20,0

Kinh te Nong lam

401

A

13,0

D1

13,0

Quan tri kinh doanh

402

A

14,0

D1

13,0

Ke toan

403

A

15,0

D1

13,0

Quan ly dat dai

404

A

13,0

Bao quan va CB nong san

405

A

13,0

B

14,0

Tai chinh-Ngan hang

406

A

16,0

406

D1

15,0

Tin hoc

103

A

13,0

Bao ve thuc vat

302

B

14,0

Khoa hoc cay trong

303

B

14,0

Chan nuoi-Thu y

304

B

14,0

Thu y

305

B

14,0

Lam sinh

306

B

14,0

Bac si da khoa

307

B

21,5

Quan ly Tai nguyen rung va Moi truong

308

B

15,0

Dieu duong

309

B

16,0

Sinh hoc

310

B

14,0

Tieng Anh

702

D1

13,0

Giao duc Chinh tri

604

C

14,0

Ngu van

606

C

14,0

Triet hoc

608

C

14,0

D1

13,0

Quan tri kinh doanh Thuong mai

407

A

13,0

Cong nghe ky thuat Dien tu

501

A

13,0

Cong nghe Moi truong

502

A

13,0

Luat Kinh doanh

500

A

13,0

*Trinh do cao dang

Quan ly dat dai

C65

A

10,0

Quan ly TNR&MT

C66

B

11,0

Chan nuoi thu y

C67

B

11,0

Lam sinh

C68

B

11,0

Khoa hoc cay trong

C69

B

11

HV Hang khong

Nganh

Ma

Khoi

Diem chuan NV1

- Quan tri Kinh doanh

01

A

15.5

D1

15.5

- Cong nghe Ki thuat Dien tu - Vien thong

02

A

15.0

- Quan ly hoat dong bay

03

A,

17.0

D1

17.0

Hien Le

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.