Cong an duoc no sung De dan den lam quyen

Thứ hai, 11 Tháng ba 2013, 09:09 GMT+7

Cong an duoc no sung: De dan den lam quyen? Nguoi dan ho tro, khong che mot thanh nien co hanh vi chong doi CSGT Nhieu chuyen gia phap luat cho rang, du thao Nghi dinh quy dinh cac bien phap phong ngua, ngan chan va xu ly hanh vi chong nguoi thi hanh cong vu do Bo Cong an soan thao co nhieu noi dung chua ro, de dan den lam quyen.

Vien ly do “tinh hinh chong nguoi thi hanh cong vu ngay cang phuc tap”, Bo Cong an dang du kien trinh Chinh phu ban hanh Nghi dinh quy dinh cac bien phap phong ngua, ngan chan va xu ly hanh vi chong nguoi thi hanh cong vu. Theo du thao nghi dinh, nguoi thi hanh cong vu duoc no sung truc tiep vao nguoi va phuong tien vi pham de phong ve, tan cong, vo hieu hoa hanh vi chong nguoi thi hanh cong vu... Tuy nhien, nhieu y kien cho rang du thao nay co nhieu dieu bat on, de dan den su lam quyen.

Nhieu quy dinh chua ro

Dieu 22 Phap lenh so 16/2011 cua UBTV Quoc hoi (ve quan ly, su dung vu khi, vat lieu no va cong cu ho tro) da quy dinh kha ro truong hop nao duoc ban sung, truong hop nao khong. Theo do, nguoi thi hanh cong vu chi duoc no sung trong truong hop phong ve chinh dang hoac tinh the cap thiet; chi no sung khi khong con bien phap nao khac de ngan chan hanh vi cua doi tuong va sau khi da canh bao ma doi tuong khong tuan theo. Trong moi truong hop no sung, nguoi su dung sung can han che thiet hai do viec no sung gay ra.

Trong khi do, Dieu 18 du thao nghi dinh lai quy dinh: “Truong hop hanh vi chong nguoi thi hanh cong vu co dau hieu cua mot toi pham it nghiem trong thi nguoi thi hanh cong vu duoc su dung vu luc... Truong hop co can cu thuc te de cho rang hanh vi chong nguoi thi hanh cong vu se gay ra hau qua nghiem trong ve tinh mang, suc khoe, tai san cua nguoi thi hanh cong vu hoac cua nguoi khac hoac co dau hieu cua mot toi pham nghiem trong, rat nghiem trong, dac biet nghiem trong thi nguoi thi hanh cong vu duoc no sung truc tiep vao nguoi va phuong tien vi pham...”.

Giang vien Nguyen Dinh Tham (khoa Toi pham hoc va Dieu tra toi pham, Phan hieu Truong Dao tao, boi duong nghiep vu kiem sat tai TP.HCM) nhan xet: “Quy dinh nay cua du thao co phan toi nghia hon cac quy dinh hien hanh”. Ong Tham phan tich: “Se khong on neu de luc luong thi hanh cong vu tu dua vao nhung dau hieu ban dau de xac dinh toi pham it nghiem trong, rat nghiem trong, dac biet nghiem trong. Cai goi la can cu thuc te de no sung cung khong ro vi chua dua ra dinh luong cu the. Tren thuc te co nhieu vu chong nguoi thi hanh cong vu co tinh chat, muc do nguy hiem va quy mo khac nhau. Co truong hop nguoi thuc thi nhiem vu chia thanh nhieu nhom, nhieu doi nho voi tinh chat cong viec khac nhau. Neu khong xac dinh dung tinh chat, muc do chong doi ma no sung khi chua that su can thiet thi se gay kho khan cho viec dieu tra, truy to, xet xu va dinh toi danh”.

Cong an duoc no sung: De dan den lam quyen?, Tin tuc trong ngay, ban nguoi chong can bo thi hanh cong vu, canh sat no sung, chong nguoi thi hanh cong vu, toi pham nghiem trong, toi pham, cuop giat, danh canh sat, bao, tin tuc, tin hot, tin hay, vn

Nguoi dan ho tro, khong che mot thanh nien co hanh vi chong doi CSGT Rach Chiec, Cong an TP.HCM. Anh: Dang Le

Tham phan Pham Cong Hung (Toa Phuc tham TAND Toi cao) luu y: “Hanh vi tan cong nguoi dang thi hanh cong vu phai duoc “dat ten” ro de ngan chan chu khong the trao quyen cho nguoi thi hanh cong vu nhan dien. Khi nghi ngo toi pham, cac co quan to tung phai thuc hien cac bien phap tu phap de cung co chung cu trong thoi gian dai moi co the ket luan duoc. Do vay, khong the cho rang cu thay co dau hieu nguy hiem la co the no sung, dieu nay rat de dan toi tinh trang loi dung, lam quyen no sung tran lan”.

Cach nao khac phuc?

Theo ThS Phan Anh Tuan (Truong bo mon Luat hinh su, khoa Luat hinh su, Truong DH Luat TP.HCM), trong qua trinh thuc thi Phap lenh 16/2011, neu thay co kho khan lam bo tay nguoi thuc hien, Bo Cong an co the khien nghi chinh sua phap lenh. Nguoc lai, neu chi la nhung vuong mac ve nghiep vu, Bo Cong an chi can ban hanh thong tu huong dan thi hanh mot so noi dung cua phap lenh la du. Do co gia tri thap hon va noi dung khong the trai voi phap lenh cua UBTV Quoc hoi nen nghi dinh cua Chinh phu khong the quy dinh noi dung khac. Vi du: viec giai thich cac tinh huong duoc no sung tai nghi dinh khong the trai voi phap lenh.

Tham phan Pham Cong Hung thi cho rang thong tu hay nghi dinh khong quan trong vi no deu la van ban mang tinh huong dan, lam ro cac quy dinh cua phap lenh. Ca hai deu khong duoc cao hon va mau thuan voi phap lenh. Tuy nhien, da la giai thich thi phai ro nghia hon cai ban dau. Van ban huong dan khong duoc “de” ra nhung van de khac voi phap lenh hien hanh. Nen chang Bo Cong an chi can huong dan nhung truong hop nao duoc coi la tinh the cap thiet, de doa truc tiep toi tinh mang nguoi thi hanh cong vu. Neu that su nguy hiem toi tinh mang thi no sung, con khong chi can su dung bien phap nghiep vu khong che, bat giu xu ly la du.

Bay truong hop cong an duoc no sung

1) Doi tuong dang su dung vu luc, vu khi, vat lieu no truc tiep de doa den tinh mang nguoi thi hanh cong vu hoac nguoi khac;

2) Doi tuong dang su dung vu khi, vat lieu no tan cong hoac de doa su an toan cua cong trinh quan trong lien quan den an ninh quoc gia, muc tieu quan trong duoc bao ve theo quy dinh cua phap luat;

3) Doi tuong dang thuc hien hanh vi cuop sung cua nguoi thi hanh cong vu;

4) Doi tuong dang su dung vu khi gay roi trat tu cong cong co the gay hau qua rat nghiem trong, dac biet nghiem trong;

5) Doi tuong dang danh thao nguoi bi giam, nguoi bi dan giai do pham toi dac biet nghiem trong, tai pham nguy hiem; nguoi bi giam, giu, bi dan giai, bi ap giai do pham toi dac biet nghiem trong dang chay tron hoac chong lai;

6) Duoc phep ban vao phuong tien giao thong co gioi duong bo, phuong tien giao thong duong thuy noi dia de dung phuong tien do trong cac truong hop sau, tru phuong tien giao thong cua cac co quan dai dien ngoai giao, co quan lanh su nuoc ngoai, co quan dai dien to chuc quoc te:

Doi tuong dieu khien phuong tien do tan cong hoac de doa truc tiep den tinh mang nguoi thi hanh cong vu hoac nguoi khac;

Khi biet ro phuong tien do do doi tuong pham toi dieu khien co tinh chay tron, tru truong hop tren phuong tien co cho khach hoac co con tin;

Khi biet ro tren phuong tien co tinh chay tron co doi tuong pham toi hoac vu khi, vat lieu no trai phep, tai lieu phan dong, bi mat nha nuoc, ma tuy so luong lon, tai san dac biet quy hiem, bao vat quoc gia, tru truong hop tren phuong tien co cho khach hoac co con tin;

7) Dong vat dang de doa den tinh mang va suc khoe cua nguoi thi hanh cong vu hoac nguoi khac.

(Theo khoan 3 Dieu 22 Phap lenh 16/2011)

Chi duoc ban chi thien

Vu viec chong nguoi thi hanh cong vu nay xay ra da hon mot nam nhung nhieu nguoi dan TP My Tho (Tien Giang) van con nho ro. Dem 28-12-2011, hai nhom con do ruot duoi va chem nhau loan xa bang ma tau tren duong Le Thi Hong Gam (phuong 4) khien nguoi di duong va nguoi dan trong khu vuc hoang loan. Khi bon chung au da truoc cong Dai Phat thanh-Truyen hinh Tien Giang, hai canh sat bao ve muc tieu (thuoc Cong an tinh Tien Giang) da mang sung AK47 ra ngan can nhung chung van khong dung lai.

Tinh hinh cang thang buoc mot canh sat phai chia sung len troi no hai phat chi thien de giai tan dam dong. Ngay lap tuc, mot ten con do lao vao vung ma tau chem vien canh sat vua no sung khien cac canh sat phai lui lai, mot canh sat tiep tuc no sung ban chi thien de giai cuu dong doi. Nghe sung tiep tuc no, ten con do cam ma tau khong chun buoc ma quay sang chem nguoi vua no sung, buoc vien canh sat nay phai chia sung xuong dat ban canh cao. Luc nay vien dan truot xuong mat duong va vang len trung vao chan ten con do hung han khien han bi thuong, ca bon moi chiu keo nhau bo chay.

Khi co nguoi thac mac “sao khong ban thang vao ten con do dang say mau de bao ve tinh mang bi de doa”, cac canh sat cho biet ho chi duoc phep ban chi thien de tu ve.

HUNG ANH

Nhung vu hanh hung, tan cong canh sat

Dem 22/2, to cong tac Doi CSGT so 1 Cong an TP Kon Tum (tinh Kon Tum) gom Dai uy Pham Y Nguyen, Thuong uy Nguyen Ngoc Tri va hai chien si khac phat hien ba thanh nien di tren mot xe may khong doi mu bao hiem, danh vong, quet chan chong xuong duong. To cong tac ra hieu lenh dung xe nhung chung ru ga bo chay. Dai uy Nguyen va Thuong uy Tri lien truy duoi, den duong Nguyen Van Cu thi xuat hien bon thanh nien khac. Chung goi dien thoai cho hai thanh nien khac den lay gay go va gach da vay danh hai CSGT khien Dai uy Nguyen bi chan thuong so nao, gay xuong tay trai; Thuong uy Tri bi da chan thuong vung dau va mat. Hien nam nghi can vu tan cong da bi bat.

Moi day, tai nga tu Vanh Dai Trong - duong so 1 (Binh Tri Dong B, Binh Tan, TP.HCM), bon thanh nien di tren mot xe may, khong doi mu bao hiem tang ga bo chay khi gap CSGT. Bi truy duoi, ca bon vut xe xong vao tan cong hai CSGT. Mot nguoi giat mu bao hiem cua CSGT lam hung khi danh tra, ba nguoi con lai lay da nem. Sau do, Cong an quan Binh Tan ho tro truy bat duoc bon nguoi nay.

Moi day, Cong an phuong Phu Tho Hoa (Tan Phu, TP.HCM) dung mot xe may cho ba khong xuat trinh duoc giay to. Cong an mang xe ve phuong tam giu. Sau do, ba nguoi nay goi them bon nguoi khac cam theo hai cay tam vong den truoc tru so cong an phuong dinh cuop lai xe. Khi truc ban hinh su cong an phuong ngan chan thi nhung nguoi nay dung cay tam vong tan cong lai...

No sung truc tiep vao nguoi la sao?

Du thao cua nghi dinh cho phep luc luong cong an duoc ban cac doi tuong co hanh vi chong nguoi thi hanh cong vu lam toi rat ban khoan. Toi e rang se co su lam dung gay nguy hiem khong dang co cho nguoi vi pham, thuong la nhung doi tuong tre hay boc dong.

Tu truoc den gio, khi can su dung bien phap manh voi cac doi tuong chong doi, nguoi thi hanh cong vu hay gap kho khan o cach xac dinh the nao la phong ve chinh dang. Do vay, Bo Cong an can huong dan nghiep vu nay. Ngoai ra, Bo co the thong nhat bang van ban cach su dung cong cu ho tro, vu khi sao cho phu hop. Neu doi tuong dung hung khi (dao, kiem, ma tau, chia, gay…) de tan cong thi nguoi thi hanh cong vu chi can ban dan cao su la khong che duoc roi… Khong nen quy dinh chung chung “no sung truc tiep vao nguoi” vi tay, chan, minh, dau, mat deu la cac bo phan cua than the con nguoi.

Thieu tuong NGUYEN VAN ON, nguyen Giam doc Cong an tinh Tien Giang

THAI HIEU ghi


Theo Thanh Tung (Phap luat TP.HCM) (14075 binh chon, 8/10 diem)Cong an duoc no sung: De dan den lam quyen?Cong an duoc no sung: De dan den lam quyen?Cong an duoc no sung: De dan den lam quyen?Cong an duoc no sung: De dan den lam quyen?Cong an duoc no sung: De dan den lam quyen? Thich va chia se bai nay tren:

Facebook De xuat cho ban nguoi chong can bo thi hanh cong vu Canh sat khong duoc tuy tien no sung Nhung viec cong an phai lam truoc khi no sung
Ket ban voi Tin tuc 24h tren Cong an duoc no sung: De dan den lam quyen?
de nhan tin nong hoi

De xuat cho ban nguoi chong can bo thi hanh cong vu

Canh sat khong duoc tuy tien no sung

Nhung viec cong an phai lam truoc khi no sung


BINH LUAN

Cong an duoc no sung: De dan den lam quyen?

(19 binh luan)
Hien thi Xem tat ca binh luan Binh luan cua doc gia moi nhat Binh luan cua doc gia cu nhat Binh luan hay nhat Xem them binh luan
thumbnail thienphuc: The nao la nguy hiem 5agree disagree0 Cong nhan xa hoi bay gio nhieu nguoi khong y thuc het viec minh gay ra nhung cho su dung sung voi nguoi dan thi chuc nang bao ve loi ich cua nhan dan cua co quan chuc nang de dau. Roi nguoi gay ra hau qua khong phai la toi pham ma la cong an thi sao? Binh luan co 0 phan hoi Tra loi
thumbnail hghjg: Gui ban Hoa 0agree disagree0 Minh rat dong y voi y kien cua ban Hoa... Tai sao cu lai de nghi cai nay de nghi cai kia cho phuc tap len nhi. Lam nhu the de dan den lam quyen, nhung nguoi dua ra y kien nay co nghi den chua? Binh luan co 0 phan hoi Tra loi
thumbnail tuong loi man: Nen cho phep 1agree disagree5 Xin cac co quan chuc nang xem xet ky luong vi cac truong hop nguoi thi hanh cong vu bi tan cong nguy hiem den tinh mang thi duoc phep no sung. Binh luan co 0 phan hoi Tra loi
thumbnail than trong: Khong nen cho phep cong an no sung 5agree disagree0 Cong an duoc no sung rat de dan den lam quyen, cong an thi cung la con nguoi, cung co luc dung luc sai. Viec quyet dinh no sung hay khong la hanh vi tuong doi de lach luat. Binh luan co 0 phan hoi Tra loi
thumbnail ruby: Nen cho phep no sung 4agree disagree5 Tat ca cac nuoc phat trien van minh tien tien tren the gioi deu cho phep dieu nay. Ban nao thac mac cu den cac to dieu tra hinh su hay ve ma tuy ma xem, thang nao ma cha co cong an di vien vi khong cho phep no sung, khi truy bat doi tuong tinh nghi, rat nhieu doi tuong da chong tra rat quyet liet, bon chung da gay an roi thi ngan gi may ong truy bat nua, rat nhieu ten toi pham co vu khi, vo nghe va cung rat khoe, neu khong tran ap nhanh chong thi se co nhung hau qua gi kem theo?. Theo ca nhan toi thi tot hon het la goi chieu hang, chi goi 3 lan duy nhat, neu khong dau hang thi co the ban ngay, co the cho ban tia vao chan hoac tay nham vo hieu hoa doi tuong ngay lap tuc. Binh luan co 0 phan hoi Tra loi
thumbnail Pham Hoang: Canh sat duoc huan luyen bai ban khong can phai no sung 7agree disagree0 Hay chiu kho luyen tap cho be bung va co suc khoe, nghiep vu nang cao thi moi tran ap duoc toi pham. Chay khong noi, dam khong dau thi at phai dua vao sung ong nhieu roi. Binh luan co 0 phan hoi Tra loi
Xem tiep binh luanBinh luan 1 - 6 / 19Trang truoc, [1], 2, 3, 4, Trang sau
guibinhluan

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.