Cao bang luong cong nhan de ne tien bao hiem

Thứ hai, 05 Tháng chín 2011, 07:50 GMT+7

Doanh nghiep thuong ra muc luong giua nguoi co tham nien va nguoi moi vao lam nhu nhau.

Hai chi V.T.T.Ng. va N.D.N.T lam chung cong ty chuyen ve day khoa keo cua mot doanh nghiep (DN) co von dau tu cua Dai Loan (KCX Tan Thuan, quan 7, TP.HCM). Trong bang luong co ban ma cong ty nay dang ky tai co quan quan ly lao dong nam 2010, chi Ng. lam viec tu nam 2004 voi muc luong 1,5 trieu dong/thang. Chi T. lam viec tu nam 2005 cung voi muc luong 1,5 trieu dong/thang. Trong khi do, mot cong nhan khac moi vao lam nam 2010 da co muc luong 1,45 trieu dong/thang. Thoi gian lam viec giua ba nguoi lech nhau tu sau den bay nam nhung muc luong cua ho chi lech nhau 50.000 dong/thang.

Cao bang muc luong

Theo tinh toan, voi tham nien nhu vay luong cua chi Ng. va chi T. le ra phai gan 2 trieu dong/thang trong khi thuc te ho chi nhan muc luong bac 1 nhu cong nhan moi vao lam. “Do la dieu qua bat cong doi voi lao dong lau nam” - mot vi quan ly lao dong tai Ban Quan ly cac KCX-KCN TP.HCM (Hepza) bay to. Nguyen nhan cua tinh trang cao bang nay, theo ong Ho Xuan Lam, Truong phong Quan ly lao dong Hepza, la vi DN muon lach dong BHXH, giam quy luong den muc thap nhat de huong loi.

Cu the, neu dua tren muc luong nguoi lao dong thuc nhan la 2 trieu dong/thang, cong ty phai dong tong quy bao hiem tren 400.000 dong/thang (22%). Con voi muc luong 1,5 trieu dong/thang dang ky voi Hepza, cong ty chi dong 330.000 dong/thang. Ngoai ra, voi cach danh dong muc luong nhu vay, so tien tang ca ma DN phai tra cho cong nhan se it di. Thu nhap tang ca duoc tinh theo muc luong nhan voi thoi gian tang ca, neu muc luong thap thi thu nhap tu gio lam them cua cong nhan se rat thap. “Day la cach pho bien nhat de qua mat nguoi lao dong” - ong Lam chi ro.

Theo ong Lam, viec cac DN khong minh bach muc luong co ban de nguoi lao dong biet muc luong thuc te ho dang huong la bao nhieu la mot trong nhung nguyen nhan dan den cac vu tranh chap lao dong pho bien gan day. Boi co nhieu nguoi lam sau, bay nam nhung khi nhan luong ve doi chieu moi ta hoa khi muc luong cua minh cung chi bang nguoi moi vao lam!

Cao bang luong cong nhan de ne tien bao hiem

Thu nhap hop ly se cai thien duoc quan he lao dong. Anh: D.PHONG

Hepza va BHXH vao cuoc

Ong Lam cho hay Hepza da nhan thay nhung bat cap tren va hai lan co van ban kien nghi gui Bo LD-TB&XH xu ly DN dang ky thang, bang luong nhung van chua co hoi am. “Thoi gian nay, Thanh tra lao dong Hepza tang cuong thanh tra, kiem tra nhung roi chi dung lai o muc nhac nho chu chua co cach xu ly vi Nghi dinh 47 nam 2010 (xu phat vi pham quy dinh ve tien luong, tien thuong) chua de cap den. Chung toi san sang cung cap thang, bang luong cua cac DN da dang ky tai Hepza cho BHXH TP, tren co so nay BHXH se tinh toan lai thoi gian lam viec, bac luong de thu dung, thu du, chung do nguoi lao dong moi khong bi thiet thoi” - ong Lam noi.

Trao doi voi Phap Luat TP.HCM ve van de nay, ba Nguyen Thi Dan, Truong phong Lao dong-Tien luong, Tien cong (So LD-TB&XH TP.HCM), nhin nhan hon ai het nguoi lao dong phai la nguoi giam sat tai cho ve muc thu nhap, muc luong, tien cong, gio lam them cua ho. Neu phat hien muc luong va cac che do lien quan den quyen loi cua minh bi thiet thoi, nguoi lao dong co quyen kien nghi voi to chuc cong doan noi ho lam viec de thuong luong voi nguoi su dung lao dong dieu chinh lai cho hop ly.

Ngoai ra, nguoi lao dong co quyen kien nghi co quan thanh tra lao dong vao cuoc de yeu cau nguoi su dung lao dong thuc hien dung quy dinh ve thang, bang luong.

Ong Do Quang Khanh, Pho Giam doc BHXH TP.HCM, cho hay: “Trong thang 9, chung toi se phoi hop voi Hepza de yeu cau DN dong dung, dong du BHXH de dam bao quyen loi cho nguoi lao dong”. Theo ong Khanh, co quan thanh tra cung can yeu cau DN dong BHXH bo sung de nguoi lao dong khong bi thiet thoi. Tuy nhien, van de can luu tam la muc xu phat theo Nghi dinh 86/CP nam 2010 ve vi pham BHXH toi da chi co 30 trieu dong la qua nhe.

Nghi dinh 47/CP nam 2010 quy dinh xu phat, muc phat vi pham ve tien luong, tien thuong doi voi nguoi su dung lao dong:

- Phat canh cao hoac phat tien tu 300.000 den 3 trieu dong doi voi nguoi su dung lao dong co mot trong nhung hanh vi nhu: Khong thuc hien cac nguyen tac xay dung thang luong, bang luong, dinh muc lao dong theo quy dinh cua phap luat; khau tru tien luong cua nguoi lao dong ma khong thao luan voi ban chap hanh cong doan co so, ban chap hanh cong doan lam thoi (neu co).

- Phat tien nguoi su dung lao dong khi co mot trong nhung hanh vi vi pham: Tra luong cho nguoi lao dong thap hon muc luong toi thieu trong truong hop ngung viec khong do loi cua nguoi lao dong va ngung viec do su co dien, nuoc hoac nguyen nhan bat kha khang; khong tra hoac tra khong day du tien luong va phu cap luong cho nguoi lao dong trong thoi gian bi tam dinh chi cong viec. Muc phat cao nhat la 30 trieu dong, khi vi pham voi tu 500 nguoi lao dong tro len…

Chi DN tra luong cho nguoi lao dong duoi muc luong toi thieu moi bi xu phat. Con voi cac DN da dang ky cao hon ma tra khong dung voi muc da dang ky thi thanh tra lao dong chi co the nhac nho.

Ong NGUYEN QUOC VIET, Pho Chanh Thanh tra Lao dong (So LD-TB&XH TP.HCM)


Viet Bao (Theo PL TP.HCM)

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.