Bo ke 700 ty hoang tan do nha thau yeu

Thứ hai, 05 Tháng mười một 2012, 16:07 GMT+7

Mot trong nhieu nguyen nhan dan den cong trinh xay dung bo ke song Can Tho cham tre la do vuong mac giai phong mat bang, nha thau khong du nang luc tai chinh va chu dau tu buong long trach nhiem don doc thi cong.

Cung duong \'tu than\' ven song va du an chay i
Thi cong i ach, ha ba \'nuot’ duong

PV TS da co buoi lam viec voi ong Le Minh Cuong Giam doc Ban quan ly (BQL) du an dau tu xay dung TP. Can Tho, don vi chu dau tu xay dung du an bo ke song Can Tho.

Cham tre giai phong mat bang

Ngay tu khi de cap den tien do cua du an cham tre, ong Le Minh Cuong thua nhan rang: Den nay du an da co 4 goi thau duoc thi cong ben bo quan Cai Rang vao nam 2010. Du an cham tre la do vuong giai phong mat bang, luc kiem dem phat sinh them nhieu ho tach thua phai di doi.

Nhieu doan duong ven bo ke bi sat lo dac biet nghiem trong.
Bo ke 700 ty 'hoang tan', do nha thau yeu

Ban dau, luc khoi cong du kien trong nam 2010 se giai phong xong mat bang. Tuy nhien, do vuong mac nen mat bang duoc ban giao tu nam 2011 den 2012 van chua hoan thanh.

Trong qua trinh to chuc den bu keo dai, dan den gia ca tang len tren tung thua dat. Thu nua, bat dong san dong bang, nhieu cong ty gap kho khan nen nguon tien theo ban dau du tinh cam ket voi UBND TP. Can Tho cham lai.

Ong Cuong giai thich, nguyen nhan chinh dan den cong trinh thi cong cham la do giai phong mat bang va tinh trang nha thau “chet yeu”.

Theo BQL du an, den thang 10, tong so ho dan va to chuc bi anh huong phai di doi la 1.005 ho va 43 to chuc. Trong do, tren dia ban quan Cai Rang (bo ke ben trai) co 466 ho va 8 to chuc bi anh huong va da co quyet dinh phe duyet chi phi den bu cho 453 ho so, voi tong so tien la tren 55 ty dong. Con vuong 16 ho dan va 3 to chuc chua duoc phe duyet den bu.

Den nay, da co 372 bo ho so duoc chi tra den bu voi so tien hon 43 ty dong va con 81 bo ho so chua duoc giai quyet.

Rieng tai vi tri lap dat duong ong dan nuoc Nha may xu ly nuoc thai Can Tho, co 67 ho bi anh huong va 1 to chuc. Den nay da chi tra duoc 45 ho voi kinh phi tren 6 ty dong va hien nay con 22 ho chua giai quyet.

Con tai quan Ninh Kieu (bo ke ben phai) co 539 ho bi anh huong va hien dang to chuc giai phong mat bang, chua the thi cong.

Tuy nhien, khi mat bang da duoc ban giao, cac nha thau thi cong i ach, dan den tien do cham tre so voi ke hoach. Va, chu dau tu phai thua nhan rang do nang luc nha thau qua yeu.

Mac du the, du an den nay 4 goi thau da dat den gan 52% tong gia tri hop dong xay dung, voi so tien da “thi cong” dat hon 134 ty dong.

Nhieu nha thau yeu ngung thi cong!

Ong Cuong cho hay, den nay 4 goi thau nhu TS da phan anh, so luong coc da dong dat 2/3 cong trinh. Rieng bo ke phia ben quan Ninh Kieu den nay van chua giai phong mat bang xong, nen nguon von van chua the bo tri.

Theo Trung tam phat trien quy dat TP. Can Tho, den quy 1/2013 se bo tri den bu va giai phong mat bang de thi cong.


Bo ke 700 ty 'hoang tan', do nha thau yeu

Qua thuc te tai cong truong dang thi cong, co rat nhieu doan bo ke lam do dang, sat thep ket cau de thi cong bi hoen gi nhieu thang nay. Tuy nhien, co don vi van tiep tuc thi cong tren vat lieu gi set?

Van de nay, ong Cuong bien minh cho nha thau: Khi trien khai thuc hien thi cong, cac nha thau cung gap kho khan ve tinh hinh kinh te hien nay. Luc truoc thi “rat manh” ve kinh te, nay mot so nha thau da pha san.

"Day la tinh hinh chung cua cac cong ty xay dung trong ca nuoc. Mot so nha thau gap kho khan, vi doanh nghiep cung bi nhieu chu dau tu khac thieu no" - ong Cuong noi.

Theo ong Cuong, chua co don vi nao ngung, chi lam cham thoi. Ve phia BQL, dang moi hop cac nha thau de thuc day tien do thi cong.

"Trong qua trinh thi cong, neu nha thau nao khong dam bao tien do se cat giam so luong thi cong cho cac nha thau khac hoac co the cat hop dong theo quy dinh cua phap luat" - ong Cuong nhan manh.

De cap xu ly van de sat thep hoen gi, ong Cuong giai thich, khi cham tien do thi cong thi se co gi thep. Ma gi thep do chi la o phia be ngoai. Cac nha thau phai dam bao ve sinh danh bong thep truoc khi do be tong, de dam bao chat luong cong trinh.

Cung tai buoi lam viec, ong Nguyen Chi Hung - Pho Giam doc BQL du an, nguoi truc tiep chi huy cong trinh thua nhan: "Theo nguoi dan phan anh thi minh tiep thu thoi, co the mat thuong nhin thay thep gi nhung chua den muc do bong troc thi van cho thi cong. Hien nay co khoang hon 80m sat thep bi gi".

Chu dau tu buong long quan ly, nha thau bo be trach nhiem va nguoi dan 2 bo song Can Tho van tiep tuc phai cho va doi chua biet khi nao bo ke moi hoan thanh (?!)

Quoc Huy

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.