Ban hop dong lao dong ki la

Thứ ba, 05 Tháng tư 2011, 11:05 GMT+7


Ban hop dong lao dong ki la Ong Vo Quang Lam sap xep xe cho hoc sinh Ong Vo Quang Lam, bao ve cua Truong THCS Tran Van On (huyen Krong Pak, Dak Lak), da “duoc” ky mot ban hop dong lao dong co mot khong hai: lam viec 24 gio/ngay, 7 ngay/tuan, khong nghi phep.

Theo trinh bay cua ong Lam, ngay 16-7-2009, UBND huyen Krong Pak co quyet dinh bo tri ong lam bao ve tai Truong THCS Tran Van On. Quyet dinh cua UBND huyen ghi ro: Giao hieu truong nha truong ky hop dong voi ong Lam theo quy dinh cua Bo luat lao dong. Tam xep bac luong 1/12, he so 1,5, ngach nhan vien thua hanh, phuc vu cac co quan nha nuoc va cac don vi su nghiep cua Nha nuoc va cac khoan phu cap khac.

Lam viec 24/24 gio!


Cong viec cua ong Lam la lam bao ve tai nha truong ca ngay lan dem, ke ca ngay chu nhat. Den ngay 1-9-2010, ong Lam va nha truong tiep tuc ky ket lai hop dong lao dong voi nhung noi dung khong thay doi. Ngoai muc luong 1,1 trieu dong/thang, ong Lam khong duoc nhan mot khoan phu cap ngoai gio nao.

Cong viec cua ong va mot bao ve khac la trong coi tai san cua nha truong, tuoi va cham soc cay canh cung nhu lam them mot so cong viec lat vat cua nha truong nhu sua nha xe hoc sinh, son cong truong... Neu mat tai san hay hu hai co so vat chat cua nha truong thi trach nhiem dau tien se thuoc ve bao ve.

“Du lam bao ve cung phai co che do nghi ngoi, chu theo hop dong thi toi chang duoc nghi mot chut nao ca. Nha truong cung da tao dieu kien cho toi xay mot gian nha trong khuon vien truong de gia dinh toi o lai nhung lam viec ma khong co lay mot gio cua rieng minh la khong hop ly!” ong Lam cho biet.

Ban hop dong lao dong ki la, Tin tuc trong ngay, bao ve, trong xe, luat lao dong, lam viec 24/24, lao dong, quy dinh lao dong, tin tuc 24h

Ong Vo Quang Lam sap xep xe cho hoc sinh

Do thieu kinh phi!

Ong Nguyen Xuan Nguyen, hieu truong nha truong, cho biet phong noi vu cua huyen cho truong mot bien che bao ve. Neu lam dung luat tren thi moi ngay bao ve lam tam gio, nhung gio con lai ai se truc bao ve cua truong, dac biet vao ban dem? Cho nen nha truong buoc long phai ky hop dong voi ong Lam nhu vay. Tuy nhien, nha truong da linh dong van dong hoi phu huynh hoc sinh gop them kinh phi de tuyen them mot bao ve (ong Y Lua) de cung truc voi ong Lam tai truong.

“Tu khi co hai bao ve, hai anh co the thay phien nhau truc. Anh Lam duoc tao dieu kien xay nha trong khuon vien truong, gia dinh anh ay song va sinh hoat tai day cung khong co gi kho khan lam. Chung toi van cho anh Lam nghi vao ngay thu sau, anh Y Lua ngay chu nhat. Khi ai co cong viec rieng van co the di, tuy nhien phai bao cao va chi trong choc lat.

Ve viec trong ban hop dong ghi anh Lam phai lam ca ngay lan dem, ke ca ngay chu nhat la vi neu toi ghi trong hop dong anh Lam ngay lam tam gio thi thoi gian khac ai truc truong, mat tai san ai chiu? Neu Nha nuoc cho chung toi ba bien che bao ve de dam bao che do ngay lam tam gio thi chung toi dau co phai ky hop dong nhu vay. Hoac gia nhu co khoan chi phi lam ngoai gio chung toi cung san sang chi” - ong Nguyen noi.

Ong Nguyen cung cho rang viec quy dinh lam viec 24 gio/ngay, ke ca chu nhat la nham that chat trach nhiem cua bao ve voi nha truong, phai dam bao tai san nha truong khong bi mat mat!

Ong Tran Duc Lanh, truong Phong noi vu huyen Krong Pak, cho biet: “Trong quyet dinh cua UBND huyen do chung toi tham muu da ghi ro giao hieu truong nha truong ky hop dong voi nguoi lao dong theo dung Luat lao dong. The nhung nha truong lai lam hop dong ma bat nguoi ta lam ca ngay lan dem, ca chu nhat thi khong dung roi.

Theo toi, truong cung nen suy nghi cach sua lai ban hop dong cho hop ly, hop tinh va dua vao thoa thuan cua hai ben, co gio nghi, co gio lam viec ro rang. Con anh Lam da chap nhan cong viec thi cung khong nen doi hoi qua ma gay kho de cho truong. Hai ben can ban bac de sua doi hop dong nham khac phuc kho khan chung”.

Nha truong phai chinh sua lai ban hop dong lao dong

Theo quy dinh tai dieu 29 cua Bo luat lao dong, noi dung chu yeu bat buoc cua mot hop dong lao dong phai bao gom ca thoi gio lam viec, thoi gio nghi cua nguoi lao dong. Neu mot phan hoac toan bo noi dung cua hop dong lao dong quy dinh quyen loi cua nguoi lao dong thap hon muc duoc quy dinh trong phap luat lao dong, thoa uoc lao dong tap the, noi quy lao dong hoac han che cac quyen khac cua nguoi lao dong thi mot phan hoac toan bo noi dung do phai duoc sua doi, bo sung.

Trong truong hop phat hien hop dong lao dong co noi dung vi pham nhu tren thi thanh tra lao dong huong dan va yeu cau cac ben sua doi, bo sung cho phu hop. Neu cac ben khong sua doi, bo sung thi thanh tra lao dong co quyen buoc huy bo cac noi dung do; quyen, nghia vu va loi ich cua cac ben duoc giai quyet theo quy dinh cua phap luat.

Nhu vay co the thay rang viec Truong THCS Tran Van On ky hop dong lao dong voi anh Vo Quang Lam la phai lam viec lien tuc ngay dem ma khong co bat cu mot thoi gio nghi ngoi va ngay nghi hang tuan, nghi phep nao la vi pham phap luat lao dong nghiem trong. Nha truong bat buoc phai chinh sua lai ban hop dong lao dong nay cho dung quy dinh cua phap luat lao dong, cho du co su dong y cua nguoi lao dong hay khong.

De bao ve quyen loi cua minh, anh Vo Quang Lam co quyen khoi kien ra Toa an nhan dan huyen Krong Pak de yeu cau nha truong boi thuong thiet hai cho minh trong thoi gian lam viec khong duoc nghi ngoi, va dieu chinh hop dong theo dung quy dinh cua phap luat sau khi da thuc hien xong thu tuc hoa giai tai co so la gui don khieu nai den hoi dong hoa giai lao dong co so hoac hoa giai vien lao dong tai Phong lao dong - thuong binh va xa hoi huyen Krong Pak.

Luat su Nguyen Van Hau (truong ban tuyen truyen Hoi Luat gia TP.HCM)

Luong toi thieu tang len 830.000 dong

Tuong lai nao cho tre em “lang ung thu”?

Theo Trung Tan (Tuoi tre)

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.