2013 Khong de xuat tang luong toi thieu

Thứ hai, 15 Tháng mười 2012, 04:00 GMT+7

2013: Khong de xuat tang luong toi thieu Cong nhan rut tien tai diem ATM Do la de xuat cua Chinh phu (CP) vua duoc Bo truong Bo Tai chinh Vuong Dinh Hue trinh bay tai cuoc hop sang 16/10 cua UB Thuong vu Quoc hoi. CP khong bo tri nguon thuc hien chi cai cach tien luong theo lo trinh vao nam 2013.

Bo truong Hue cho hay, theo lo trinh cai cach tien luong thi tu 1/5/2013, luong toi thieu se tang tu 1,05 trieu dong/thang len muc 1,3 trieu dong/thang. De dap ung nhu cau chi tang luong theo dung lo trinh thi nguon ngan sach can chi trong nam 2013 khoang 60-65 ngan ti dong.

Tuy nhien, tinh hinh thu ngan sach nam 2012 rat kho khan va du bao se tiep tuc kho khan trong nam 2013, can cu vao kha nang can doi ngan sach nha nuoc nen Chinh phu khong bo tri nguon thuc hien chi cai cach tien luong theo lo trinh vao nam 2013.

2013: Khong de xuat tang luong toi thieu, Tin tuc trong ngay, tang luong, tang luong toi thieu, luong toi thieu, luong toi thieu o doanh nghiep, de xuat tang luong, de xuat tang luong toi thieu, chi so gia tieu dung, lam phat, gia ca tang cao, bao, tin hay, tin hot, tin tuc

Cong nhan rut tien tai diem ATM trong Khu che xuat Linh Trung, P.Linh Trung, Q.Thu Duc, TP.HCM (Anh: Tien Thanh)

Neu quan diem truoc de nghi cua Chinh phu, chu nhiem Uy ban Tai chinh ngan sach Phung Quoc Hien cho biet trong uy ban nay co nhieu y kien khac nhau. “Y kien dong tinh voi Chinh phu cho rang trong boi canh can doi ngan sach gap nhieu kho khan, thu ngan sach tang thap, nhieu nhiem vu chi chi duoc bo tri o muc toi thieu so voi nhu cau hoac khong du nguon can doi thi viec chua bo tri ngan sach 2013 de cai cach tien luong la van de can duoc tinh toi” - ong Hien noi.

Trong khi do, “mot so y kien de nghi de gop phan bao dam doi song cho can bo, cong chuc va nguoi lao dong huong luong, can thuc hien mot phan lo trinh tang muc luong toi thieu tu 1,05 trieu len 1,15 trieu dong va phu cap cong vu tu 25% len 30% tu 1/5/2013”.

Truoc do, bao cao ve tinh hinh kinh te - xa hoi nam 2012, Bo truong Bo Ke hoach - dau tu Bui Quang Vinh cho biet ben canh nhung ket qua dat duoc, tinh hinh kinh te - xa hoi van con nhieu ton tai, han che.

“Kinh te vi mo chua that su on dinh vung chac, van con nguy co lam phat cao tro lai. Tong du no tin dung tang thap hon nhieu so voi muc tieu de ra va chenh lech lon so voi toc do tang huy dong von; tinh trang no xau cua he thong ngan hang cham duoc giai quyet” - ong Vinh noi.

Van theo bao cao cua Chinh phu, “khu vuc doanh nghiep van con kho khan, kha nang hap thu von thap, so doanh nghiep giai the, ngung hoat dong van tang; san xuat kinh doanh phuc hoi cham; chi so phat trien cong nghiep tang cham va con thap; suc mua cua thi truong trong nuoc thap, ton kho cua mot so nganh con o muc cao. Doi song cua mot bo phan nhan dan gap kho khan. Tinh trang tham nhung va cac te nan xa hoi, toi pham con dien bien phuc tap”.

Theo Le Kien (Tuoi Tre) Thich va chia se chu de tren:

Facebook De xuat tang luong toi thieu o doanh nghiep 2013: Khong de xuat tang luong toi thieu

Ket ban voi Tin tuc 24h tren Facebook
de nhan tin nong hoi

De xuat tang luong toi thieu o doanh nghiep

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.