2011 Tang muc luong toi thieu trong doanh nghiep

Thứ năm, 04 Tháng mười một 2010, 07:41 GMT+7

- Chinh phu vua ban hanh Nghi dinh so 107/2010/ND-CP, Quy dinh muc luong toi thieu vung doi voi lao dong Viet Nam lam viec cho doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai, to chuc nuoc ngoai, to chuc quoc te va ca nhan nguoi nuoc ngoai tai Viet Nam; Nghi dinh so 108/2010/ND-CP, Quy dinh muc luong toi thieu vung doi voi nguoi lao dong lam viec o cong ty, doanh nghiep, hop tac xa, to hop tac, trang trai, ho gia dinh, ca nhan va cac to chuc khac cua Viet Nam co thue muon lao dong.

Theo do, muc luong toi thieu cho lao dong lam viec o cac DN trong nuoc duoc chia theo 4 vung, gom: muc tang vung 1 la 1.350.000 dong thang (muc cu 980.000 dong/thang), muc tang vung 2 la 1.200.000 dong/thang (muc cu 880.000 dong), muc tang vung 3 la 1.050.000 dong/thang (muc cu 810.000 dong), va muc tang vung 4 la 830.000 dong/thang (muc cu 730.000 dong).

Tuong tu, luong toi thieu cho lao dong lam viec cho cac DN nuoc ngoai tai VN cung tang chenh lech theo 4 vung. Cu the, muc tang vung 1 la 1.550.000 dong/thang (muc cu 1.340.000 dong), muc tang vung 2 la 1.350.000 dong/thang (muc cu 1.190.000 dong), muc tang vung 3 la 1.170.000 dong/thang (muc cu 1.040.000 dong) va muc tang vung 4 la 1.100.000 dong/thang (muc cu 1.000.000 dong).

Nhu vay, muc luong toi thieu vung quy dinh tai hai Nghi dinh tren se cao hon muc luong hien nay khoang tu 100.000 - 370.000 dong/thang. Khuyen khich cac doanh nghiep thuc hien muc luong toi thieu cao hon muc luong toi thieu vung. Hai Nghi dinh tren quy dinh thoi gian bat dau ap dung muc luong toi thieu vung moi se duoc chia theo hai dia ban, voi hai moc thoi gian khac nhau la tu ngay 1/1/2011 va tu ngay 1/7/2011(co cac quy dinh cu the tai hai Nghi dinh).


Minh HaiCac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.