Tuyen nhieu ky su IT lam viec o Nhat

Thứ năm, 07 Tháng bảy 2005, 14:02 GMT+7


Tuyen nhieu ky su IT lam viec o Nhat
Ky su nganh IT dang co gia
Ong Le Van Ha, Truong phong Xuat khau lao dong va chuyen gia Cong ty Sovilaco cho biet cong ty vua ky duoc hop dong tuyen nhieu ky su nganh cong nghe thong tin di Nhat Ban lam viec.

Yeu cau tuyen dung: tot nghiep dai hoc chuyen nganh cong nghe thong tin, chuyen vien lap trinh he thong: C, C++, Java,… tren Windows hoac Linux. Dieu kien tuyen dung: uu tien ung vien co kinh nghiem, biet tieng Nhat hoac tieng Anh (TOEFL 500 diem tro len).

Cach thuc phong van truc tiep hang thang vao mot ngay nhat dinh. Ung vien du tieu chuan se duoc hoc tieng Nhat mien phi trong thoi gian 6 thang de dat trinh do tieng Nhat cap III. Neu khong dat tieu chuan, chi phi dao tao phat sinh do ung vien tu chiu.

Quyen loi: Nguoi lao dong duoc huong muc luong co ban khoi diem 180.000-300.000 yen (tuong duong 1.714-2.857 USD/thang) tuy theo kinh nghiem, nang luc chuyen mon va kha nang tieng Nhat (chua khau tru khoan thue thu nhap, bao hiem y te, bao hiem xa hoi, tien thue nha tong cong khoang 60.000 yen/nguoi/thang).

Ngoai ra, nguoi lao dong con duoc huong luong lam them gio (neu co) voi muc 880 yen/gio. Nguoi lao dong duoc bao o mien phi, an tu tuc ; duoc dai tho ve may bay luot di va them luot ve (neu hoan thanh hop dong lao dong). Ket thuc 1 nam lam viec, nguoi lao dong se duoc tang luong (muc luong dua vao nang luc lam viec, trinh do ngoai ngu…).

Ngoai ra, nguoi lao dong con duoc nhan them khoan tien thuong neu hoan thanh xuat sac cong viec duoc giao hoac hoan thanh truoc thoi han.

Trong thoi gian o Nhat, nguoi lao dong co quyen bao lanh than nhan la vo hoac con cung sang sinh song tai Nhat. Sau khi ve nuoc, nguoi lao dong se duoc nhan so tien bao hiem huu tri (da duoc chu su dung lao dong Nhat Ban dong) tuong duong 1 nam lam viec 1 thang luong va muc toi thieu khong duoi 3.500 USD cho 3 nam lam viec.

Tong so tien phai dat coc la 16 trieu dong gom: 2 trieu dong tham du phong van (neu khong trung tuyen, ung vien co the nhan lai ngay); dat coc bo sung 6 trieu dong + van bang dai hoc ban chinh ngay sau khi duoc tuyen chon chinh thuc; dat coc tiep 8 trieu dong ngay sau khi duoc cap giay phep cu tru.

Sau khi hoan thanh hop dong, nguoi lao dong duoc nhan lai toan bo so tien dat coc tren khi den cong ty thanh ly hop dong. Trong truong hop nguoi lao dong gap kho khan ve tai chinh, cong ty se tro giup nguoi lao dong lam thu tuc vay von ngan hang.

Rieng nhung ung vien khong dap ung yeu cau ve chuyen mon, can hoc hoi them kinh nghiem, Cong ty Sovilaco se ket hop dao tao chuyen mon phan mem NIIT (nguoi lao dong phai chiu 1/2 chi phi hoc). Sau khoa hoc nguoi lao dong se duoc sap xep phong van, neu vuot qua se duoc xin giay phep cu tru va visa vao Nhat.

Sau khi hoan thanh hop dong neu co nhu cau tro lai Nhat Ban lam viec, Cong ty Sovilaco se lam thu tuc gia han. Nguoc lai, nguoi lao dong muon lam viec tai VN cung duoc cong ty gioi thieu cho lam viec trong nhung cong ty cua Nhat Ban phu hop voi nhung nganh nghe da lam viec tai Nhat.

Lien he Phong Xuat khau chuyen gia cua Cong ty Sovilaoc theo dia chi: 293 Dien Bien Phu, quan 3, TPHCM; DT: (08) 9307780. Email: Dia chi email nay dang duoc bao ve khoi chuong trinh thu rac, ban can bat Javascript de xem no / Dia chi email nay dang duoc bao ve khoi chuong trinh thu rac, ban can bat Javascript de xem no '; document.write( '' ); document.write( addy_text52391 ); document.write( '<\/a>' ); //-->\n Dia chi email nay dang duoc bao ve khoi chuong trinh thu rac, ban can bat Javascript de xem no .

Theo Sai Gon Giai Phong

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.