Phong chong toi pham cong nghe cao con gap nhieu kho khan

Chủ nhật, 25 Tháng bảy 2010, 10:05 GMT+7


Phong chong toi pham cong nghe cao con gap nhieu kho khan
Ong Vu Quoc Khanh (giua) va ong Nguyen The Thinh trong buoi giao luu truc tuyen.

- Tien si Vu Quoc Khanh Giam doc Trung tam Ung cuu khan cap may tinh Viet Nam (VNCERT) cho rang, viec phong chong toi pham cong nghe cao cua Viet Nam hien nay du da duoc su quan tam dau tu song van con gap phai ba kho khan lon do la luat phap van thieu day du co so de xu ly; ha tang co so vat chat an toan an ninh quoc gia, tu dia phuong den doanh nghiep con chua du manh va nhan thuc chung cua nguoi dung cung nhu cua co so con yeu.

Dung 9h sang nay, 25/7, cuoc doi thoai voi chu de “Phong chong toi pham cong nghe cao” da duoc thuc hien voi cac vi khach moi la ong Vu Quoc Khanh Giam doc Trung tam Ung cuu khan cap may tinh Viet Nam (VNCERT) va ong Nguyen The Thinh, Truong phong An ninh he thong, Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (VietinBank).

Thoi dai Internet hien nay, tu nhung viec rat nho nhu mat nick chat Yahoo, mat mat khau email, bi hack trang blog... cho den nhung chuyen lon hon nhu bi "cuop" tai khoan ngan hang, tai khoan chung khoan... da va dang dien ra "nhu com bua", khien nguoi ta phai nghi toi viec “song chung voi lu” va tim nhung bien phap tu bao ve minh va doanh nghiep.

Co the chung ta hoac truc tiep phai doi mat hoac nghe qua loi ke cua ban be, dong nghiep. Doi tuong thuc hien hanh vi do, xet ve mat quan ly an ninh mang, deu duoc goi chung la "toi pham cong nghe cao".

Buoi doi thoai duoc tuong thuat truc tiep tren kenh VTC2 Dai Truyen hinh Ky thuat so VTC, dong thoi tien hanh truc tuyen tren cac Bao dien tu VnMedia, ICTnews, VTC News, VietNamNet va website cua cua Bo Thong tin & Truyen thong (mic.gov.vn) xoay quanh chu de nay.

Duoi day la noi dung cua cuoc giao luu truc tuyen voi hai khach moi.

- Thua ong, nguy hiem nhat trong cac dang toi pham su dung Cong nghe cao la loai toi pham nao?

Tien si Vu Quoc Khanh: O cac quoc gia tien tien ve CNTT, hien nay toi pham khung bo la nguy hiem nhat, dang hoat dong dua tren ung dung hien dai cua CNTT. Khi he thong CNTT cua cac nuoc bi tin tac nam duoc thi tai hoa vo cung khung khiep.

Tai Viet Nam , toi pham CNTT lien quan den cac hoat dong kinh te, tai chinh gay hau qua lon hon. Hien nay, chung ta chua bi khung bo ro net vao mang CNTT quoc gia, nhung van de nay van duoc luu tam hang dau.

- Ngan hang VietinBank da tung gap phai truong hop tuong tu nhu vay bao gio chua, thua ong? (Cauhoi cua doc gia Tran Le Anhgui quaemail)

Ong Nguyen The Thinh: Toi cung chia se mot so kinh nghiem va thuc te cua ban than Vietinbank. Cac lanh dao cua chung toi dau tu rat tot ve mat bao mat. Chung toi theo doi sat sao ve van de nay va co doi ngu chuyen biet de xu ly cac van de tan cong.

Phan lon la truong hop bi tan cong mang, chung toi tu xu ly. Neu van de tan cong lien quan den hinh su, chung toi co su tham gia phoi hop cua co quan chuc nang, vua roi Vietinbank da hop tac voi co quan bat nhom gan camera vao box the ATM nham chiem doat tai san.

Trung tam ung cuu khan cap may tinh Viet Nam VNCERT la mot don vi duoc thanh lap voi muc dich chinh la dieu phoi cac hoat dong ung cuu su co may tinh tren toan quoc cung nhu canh bao an toan mang may tinh. Vay, toi muon hoi Tien si Vu Quoc Khanh la linh vuc bao mat an toan he thong thong tin cung nhu ngan ngua va phong chong toi pham cong nghe cao tai Viet Nam hien co gap kho khan hay can tro gi khong, thua ong? (Cau hoi cua doc gia Le Quoc Dung o Quan 1, TP.HCM).

Tien si Vu Quoc Khanh: De phat trien an toan an ninh thong tin o Viet Nam , chung ta co thuan loi la Thu tuong Chinh phu da ban hanh quy hoach an toan an ninh thong tin. Quy hoach nay lien quan den tat ca doi tuong dung mang, co chieu sau, chieu rong va nhieu nhiem vu phai lam, hanh lang phat trien.

Tuy nhien, trong boi canh hien nay, chung ta van co nhieu nhung kho khan.

Thu nhat, luat phap tuy co co cai tien nhung van thieu day du de co the xu ly. Thu hai, ha tang co so vat chat an toan an ninh quoc gia, tu dia phuong den doanh nghiep. Thu ba la nhan thuc chung cua nguoi dung cung nhu cua co so con thieu, can phai day manh trong thoi gian toi.

Chac han doc gia con nho su co da tung xay ra voi Ngan hang Dong A khi mot so diem rut tien ATM cua ngan hang nay bi gan camera quay trom voi muc dich chiem mat khau tai khoan cua khach hang. Day duoc nhan dinh la mot trong nhung hanh vi cua toi pham cong nghe cao trong linh vuc tai chinh, ngan hang. Ong Nguyen The Thinh, vay trong linh vuc nay, toi pham cong nghe cao con co cac hanh vi nao khac?

Ong Nguyen The Thinh: Nhu tien si Vu Quoc Khanh da trao doi, o Viet Nam cung nhu tren the gioi hien nay tai chinh ngan hang la linh vuc nong de toi pham cong nghe cao khai thac.

Toi pham thuong lay thong tin khach hang qua giao dich tai chinh, qua ngan hang dien tu nhu nhan tin, chuyen tien qua he thong dien thoai, de thuc hien hanh vi truc loi ca nhan, chuyen tien qua tai khoan rieng va chiem doat. Thu hai, hien nay giao dich chung khoan qua hinh thuc truc tuyen dien ra rat nhieu cung la nguy co khien nguoi dung bi hacker, ke xau chiem doat.

Phai chang de xay ra tinh trang khong an toan khi giao dich qua Internet la do co quan an ninh vabao mat he thong mang chua lam tot cong viec cua minh?

Tien si Vu Quoc Khanh: Ve viec xay ra cac su co ve an toan an ninh mang, moi mot vu viec se co mot nguyen nhan cu the nao do, trach nhiem co the tu tat ca cac phia.

Ve phia nha cung cap dich vu, neu dich vu cua ho kem an toan, co nhieu khe ho de tin tac loi dung thi trach nhiem se thuoc ve phia ho. Cac co quan an ninh mang da co nhieu nhac nho, de ra huong giai quyet doi voi nhung nha cung cap dich vu mang hien nay.

Ngoai ra, rat nhieu truong hop ng tieu dung khong su dung dung nguyen tac an toan thong tin, vi loi ich nho ma khong theo dung nguyen tac an toan, gay ton hai ve kinh te, luc nay trach nhiem thuoc ve phia ho.

Doi voi co quan chuc nang dieu tra pha an, phai nang cao nang luc thuong xuyen, phoi hop voi nhung co quan khac de nhanh chong dieu tra giai quyet.

- VNCERT da bao gio gap phai truong hop nao ma toi pham su dung cong nghe cao gay mat an toan thong tin ma cac chuyen gia cua trung tam phai bo tay chua, thua ong?

Tien si Vu Quoc Khanh: Giong nhu vu viec thong thuong, co nhung vu viec cong nghe cao cung thach thuc chung ta trong viec xu ly va cung rat kho giai quyet. Ly do la ten dinh danh thuong la nac danh, dia ban hoat dong cua toi pham rong, ao, thoi gian pham toi nhanh nhung lai phat hien cham.


Mot van de nua la doi hoi nang luc cao trong viec xu ly, trong khi do, chung ta chua hoan toan gioi tuyet doi trong van de nay. Mat khac, su phoi hop cac co quan chuc nang va nguoi dung la rat quan trong va can thiet. Van de la su phoi hop nay van chua duoc tot giua cac co quan chuc nang.

Ong Nguyen The Thinh, ong nghi sao ve van de nay?

Ong Nguyen The Thinh: Toi rat dong tinh voi Tien si Vu Quoc Khanh. Dung o goc do mot ngan hang, toi cho rang van de dam bao an toan xuat phat tu nhieu phia, ban than ngan hang chung toi rat quan tam den van de an toan thong tin cho khach hang nen da dau tu rat nhieu ve cong nghe, dam bao an toan cho khach hang. Ngoai ra, khach hang, nguoi su dung cung phai chu dong co nhan thuc ve an toan thong tin, khong vi thieu nhan thuc hoac tham re, de mac bay cua cac to chuc lua dao.

Toi lay mot vi du lien quan den he thong ATM o ngan hoang cong thuong. Co mot khach hang phan anh khi kiem tra so du, tai khoan cua khach hang nay bi tut di du khong he rut tien. Chung toi da tien hanh kiem tra moi giao dich cua chu the do va phat hien chinh con trai nguoi nay da cam the ATM di rut tien. Ve nguyen tac, ma so ca nhan tai khoan khong duoc cung cap cho bat ky nguoi nao khac.

Vay ong nghi sao khi BKIS khang dinh 100% ngan hang Viet Nam deu co lo hong? Ro rang la neu khang dinh do la dung thi VietinBank cung la ngan hang can phai ung cuu de va cac lo hong?

Ong Nguyen The Thinh: Truoc mat, toi thay dieu nay rat thu vi, cac khan gia co the nhan cao nhan thuc ve mat an toan thong tin qua danh gia cua Bkis. Bkis cho rang diem yeu xuat hien tu nha cung cap dich vu, 100% cac ngan hang tai VN dang ton tai lo hong.

Tuy nhien, day co le la qua khao sat o khoang 20 ngan hang cua Bkis, thong thuong, neu co quan bao mat phat hien se gui den canh bao va va lo hong nhung ngan hang chung toi chua nhan duoc canh bao cua Bkis. Vietinbank co doi ngu chuyen biet va thue cac chuyen gia ngan hang de danh gia tinh bao mat cua minh va neu phat hien chung toi se xu ly.

Vietinbank co doi ngu chuyen biet va co the thue cac chuyen gia de danh gia tinh bao mat cua minh va neu phat hien chung toi se xu ly.

Dot nhap gia dinh vao he thong bao mat cua ngan hang. Phat hien lo hong. Bao mat cho linh vuc ngan hang dang nong len. Ong nghi sao ve van de nay?

Ong Nguyen The Thinh: Thong tin 100% ngan hang co lo hong do Bkis dua ra tuy nhien cung chi dieu tra tren 20 ngan hang. Ngan hang Vietinbank chung toi chua nhan duoc thong tin Bkis ve nhung van de nhu vay. Tuy nhien, chung toi co doi ngu ky thuat va chung toi san sang thue doi ngu chuyen vien ben ngoai de giai quyet nhung van de, su co xay ra neu co.

Thua Tien si Vu Quoc Khanh, y kien cua ong the nao?

Tien si Vu Quoc Khanh: Toi cung chia se y kien cua ong Nguyen The Thinh, that ra khong the ket luan rang tat ca cac ngan hang deu co lo hong ve bao mat. He thong ngan hang duoc chia lam hai mang mang rieng biet, mot mang la tac nghiep, mot mang la mang cong khai qua website. Co the o mot thoi diem nao, website co lo hong. con website noi bo thi hien nay khong don vi nao co quyen khao sat moi ngan hang cung luc.

Tuy nhien, cung phai luu y rang cac ngan hang can phai chu y, phan lon cac ngan hang chua co he thong giam sat (monitoring), theo doi truy cap mot cach thuong xuyen, quan sat cac truy cap la, khac thuong. Thu hai la he thong ngan hang can co bo phan theo doi an ninh va tac nghiep truc tiep, quan he truc tiep ve mat nghiep vu. Hien nay chi mot so it ngan hang co bo phan nay, con nhieu ngan hang chua co va cung la nguy co phat sinh cac lo hong.

Ngoai ra, toi xin bo sung them cho cau hoi truoc. Theo toi, nhung vu tan cong trong he thong ngan hang tai chinh co nguyen nhan quan trong la nguoi dung, ca nhan trong to chuc bi tan cong theo phuong thuc mang xa hoi, de lo thong tin. Ket qua bat ngo khi khao sat thu nghiem tai ngan hang co he thong an ninh kha, co giao duc an ninh thong tin, tung email gia mao noi dung duoi dang “toi la quan tri, theo yeu cau, nhan vien phai doi mat khau, de nghi cung cap mat khau cho toi”, thi co toi tren 10% nhan vien ngan hang cung cap mat khau. De dam bao an toan, nhan vien ngan hang tuyet doi khong cung cap mat khau, boi do la vi pham nguyen tac nghe nghiep, phai kiem tra ky truoc khi cung cap.

Toi co doc o tren mang Internet, thay noi toi viec o Trung Quoc xuat hien dich vu sua diem ket qua hoc tap cho hoc sinh, sinh vien. Neu sinh vien nao bi diem kem, va muon sua diem cho minh thi chi can bo tien thue hacker dot nhap vao he thong cua nha truong. Muc giacho moi lan dot nhap phu thuoc vao viec nang diem len muc nhu the nao. Toi muon hoi, o Viet Nam da ghi nhan truong hop nao nhu the hay chua? Va neu co thi co quan chuc nang se phai xu ly the nao? (Doc gia Nguyen Quang Ha, dang la sinh vien Hoc vien Cong nghe Buu chinh vien thong)

Tien si Vu Quoc Khanh: Day la mot hien tuong thu vi. Tuy nhien, hien tuong nay co the hoan toan xay ra. Den thoi diem hien tai, trung tam cua chung toi chua co ghi nhan nao ve su viec tuong tu. Nhung theo toi nghi, hien tai o Viet Nam co le co rat it truong quan ly diem cho sinh vien bang dien tu va chu yeu luu diem bang phuong phap truyen thong.

Vay, luat phap cua chung ta co du cac dieu luat de xu ly nhung loai toi pham moi nay hay chua? Cau hoi cua doc gia Tran Van Kien o Quynh Phu, Thai Binh gui toi Tien si Vu Quoc Khanh.


Tien si Vu Quoc Khanh:
Noi ve phap luat thi hien nay, o nuoc ta cung co nhieu van ban, quy dinh thuong xuyen cai thien, nang cap, sua doi. Luat hinh su moi day cung co 3 dieu quy dinh ve toi pham Cong nghe thong tin. Mot so van ban cung co quy dinh hanh lang phap ly, tuy nhien van con chung chung, co nhieu kho khan trong viec xac dinh hanh vi phap ly de to tung hinh su.

Chong toi pham bang hanh lang phap ly thi phap luat Viet Nam can tuong thich voi phap luat quoc te, boi vi nhieu truong hop toi pham nuoc nay tan cong he thong an ninh nuoc khac, ma phap luat hien nay cua chung ta chi ap dung duoc trong lanh tho Viet Nam . Tren the gioi hien nay, cac nuoc da phoi hop voi nhau, co nhieu khung phap ly nuoc nay duoc nuoc khac thua nhan. Viet Nam cung phai can nhac phoi hop de cung chong toi pham cong nghe cao tren pham vi quoc te.

Mang 3G la mot tien bo rat tot cua ki thuat, mo ra nhieu kha nang moi cho nguoi dung truy cap internet, tuy nhien neu mang 3G to chuc khong hoan toan chat che, co the la moi truong moi cho tin tac. Vo tinh chia se tai nguyen cua minh, hacker se xam nhap vo cung de dang?

Tien si Vu Quoc Khanh: Moi truong 3G se lam tang tinh nac danh cua nhung nguoi truy cap mang. Chung ta dung duong truy cap qua ADSL, he thong ki thuat co the xac dinh nguoi truy cap o cho nao. Ve mang 3G, kithuat chi tim duoc moi nha cung cap dich vu 3G day thoi. O day, cac nha cung cap dich vu can kiem soat tot van de nay nhung hien nay ho phat trien cong nghe 3G o at do nhu cau canh tranh, nen chua biet van de nay ho kiem soat o muc do nao.

Viec tan cong tai khoan tai cac ngan hang, hacker o Viet Nam tan cong mang Viet Nam hay tu nuoc ngoai tan cong vao mang Viet Nam nguy hiem hon, thua ong Nguyen The Thinh?

Ong Nguyen The Thinh: Theo toi, do nguy hiem cua cac hacker du o nuoc ngoai va nuoc ngoai deu cao. Tuy nhien, neu hacker o Viet Nam thi se nguy hiem hon. Trong linh vuc tai chinh thi khong don gian chuyen tien tu trong nuoc ra nuoc ngoai. Neu hacker o Viet Nam, ho co the hieu van hoa, con nguoi Viet Nam hon, tu do, tan cong ve mat quen biet, hoi thong tin cua chu the. Neu hacker nuoc ngoai o Viet Nam thi se nguy hiem hon vi ho nghiem cuu rat ky va da hieu rat ky moi tan cong duoc.

Cac nghien cuu bao mat quoc te canh bao Viet Nam la mot trong nhung nuoc dung dau the gioi ve phat tan thu rac, ma doc va gian lan click chuot quang cao truc tuyen. Vay Viet Nam la thu pham hay la nan nhan cua “danh hieu” nay, thua ong Vu Quoc Khanh?

Tien si Vu Quoc Khanh: He thong email o Viet Nam hien nay duoc xay dung khong dam bao, da so su dung ma nguon mo de xay dung ma khong cai tien ve bao mat, hoac cai dat tren he thong bao mat kem, server hosting chia se voi nhieu trang web khac, dan den tan cong cheo. Ngoai ra, van hoa su dung mang, ngan chan thu rac, chong cai ma doc, kha nang loc ma doc tuong doi kem, dan den lay nhiem ma doc. Ma doc la thu pham tung nguon thu cap tung, phat tan thu rac.

Vo hinh trung, su yeu kem khien chung ta la nan nhan. Cung phai ke den truong hop nguoi Viet Nam loi dung he thong thu dien tu, nguoi Viet Nam gui tu he thong thu Viet Nam . Tuy nhien, luong thu rac co nguon goc Viet Nam , do nguoi Viet Nam gui bang tieng Viet la khong nhieu. Tuc la chung ta la nan nhan hon la thu pham.

Tuy nhien, khong the ru bo trach nhiem la chung ta xay dung he thong yeu kem. Nhiem vu cua chung ta la phai xay dung he thong sach, chong lay nhiem.

Thua ong Nguyen The Thinh, voi rieng linh vuc ngan hang - mot linh vuc lien quan den rat nhieu nguoi thi theo ong, dau la giai phap hieu qua nhat de phong chong toi pham cong nghe cao?

Ong Nguyen The Thinh: Theo toi, viec dau tien la chung ta can co la mot hanh lang phap ly. Chinh phu da co nhung hanh lang nay roi. Tuy nhien, toi nghi, viec phong chong toi pham cong nghe cao can co thoi gian, khong the giai quyet mot som mot chieu duoc. Hien tai, cac dich vu cho ngan hang dang bung no. Yeu to con nguoi quan trong de phong chong toi pham cao nay. Xay dung doi ngu can bo, dao tao nang cao nhan thuc khach hang va can bo, ap dung chu ky dien tu cho giao dich, dam bao an toan ben trong noi bo. Tan cong trong noi bo nguy hiem hon nhieu vi ho am hieu hon nhieu so voi cac toi pham tu ben ngoai.

Hien nay IP o Viet Nam, hien tuong IP trung nhau la viec khong phai hiem. Vay neu mot IP co thuc hien hack, lam anh huong den cac IP khac thi se phai dieu tra ra sao?

Tien si Vu Quoc Khanh: Cac dia chi IP tinh khong trung nhau, con dia chi IP dong khong trung nhau vao cung mot thoi diem. Viec phat hien va dieu tra co the dua tren IP nhung do khong phai co so duy nhat. Co nhieu yeu to dac diem khac de quyet dinh chong lai hanh vi pham toi. Do do, nguoi dung IP dong cung khong lo ngai lam ve viec IP cua minh trung voi toi pham khac.

Viec tien hanh Dieu tra IP dong kho khan hon rat nhieu so voi tren IP tinh.

Hien nay IP o Viet Nam, hien tuong IP trung nhau la viec khong phai hiem. Vay neu mot IP co thuc hien hack, lam anh huong den cac IP khac thi se phai dieu tra ra sao?

Tien si Vu Quoc Khanh: Cac dia chi IP tinh khong trung nhau, con dia chi IP dong khong trung nhau vao cung mot thoi diem. Viec phat hien va dieu tra co the dua tren IP nhung do khong phai co so duy nhat. Co nhieu yeu to dac diem khac de quyet dinh chong lai hanh vi pham toi. Do do, nguoi dung IP dong cung khong lo ngai lam ve viec IP cua minh trung voi toi pham khac.Viec tien hanh Dieu tra IP dong kho khan hon rat nhieu so voi tren IP tinh.


Bao dien tu VnMediaCac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.