Phat trien noi dung so Co hoi va thach thuc cua cac doanh nghiep Viet

Thứ hai, 03 Tháng mười một 2008, 11:57 GMT+7

- Cho toi thoi diem nay, phai thua nhan rang, linh vuc noi dung so cua Viet Nam van dang o giai doan phat trien dau tien. Dich vu chua nhieu, doanh nghiep cung cap dich vu van con han che trong khi do cac doi thu nuoc ngoai nhu Google, Yahoo lai qua manh… De thuc day noi dung so phat trien trong tuong lai, co quan quan ly nha nuoc cung cac doanh nghiep dang no luc het minh voi nhieu chinh sach dinh huong va cach lam cu the.

Bai 1: Doanh nghiep trong nuoc co yeu the?

Khong the dem so duoc nhung yeu to ve cong nghe, con nguoi, tai chinh cung nhu xuat phat diem voi cac doi thu nuoc ngoai nhu Yahoo, Google…, cac doanh nghiep cung cap dich vu noi dung so cua Viet Nam dang phai vuot qua nhieu rao can trong cuoc dua ngay tren thi truong noi dia voi cau hoi: minh co co hoi nao hay khong?

Thuc trang…

Co the noi, thi truong dich vu noi dung so o Viet Nam va the gioi noi chung hien dang tap trung o bon mang lon do la: Thong tin, lien lac, giai tri va thuong mai dien tu.

Trong linh vuc thong tin, nguoi dung Internet doc, tra cuu va tim kiem thong tin lien quan toi cuoc song hang ngay. Voi khoi luong thong tin khong lo tren Internet, cac cong cu tim kiem duoc coi la mot yeu to khong the thieu giup nguoi dung tim duoc nhung thong tin ma nguoi dung can tim.

De lien lac, hien ngoai hinh thuc thoai thong thuong qua dien thoai co dinh va di dong, nguoi dung con su dung cac dich vu web de lien lac nhu chat, email, IP phone va video conference trong do pho bien nhat la chat va email.

Nguoi dung cung dang su dung Internet phuc vu cho nhu cau giai tri nhu choi game online, nghe nhac, xem video, phim anh.

Voi thuong mai dien tu, nguoi dung su dung Internet phuc vu cho nhu cau tim kiem va thuc hien cac giao dich thuong mai bao gom ca dich vu va san pham.

Cho toi thoi diem nay, doi voi thi truong Viet, hai trang web hang dau ve cung cap noi dung so la Yahoo.com va Google.com van dang hut hau het nguoi su dung voi gan 100% thi phan. Cac hoat dong tim kiem thong tin, lien lac qua chat, email… hau het deu duoc su dung qua hai trang web nay. Do vay, anh huong cua Yahoo va Google den so nguoi dung Internet Viet la rat lon.


Anh minh hoa

Bo may tim kiem tieng Viet Xa lo (xalo.vn) voi so tien dau tu ban dau len toi 2 trieu USD


Mac du da co gang phat trien de chiem linh thi truong voi nhieu dich vu da dang, song voi dac diem cac cong ty trong nuoc hoat dong trong linh vuc noi dung so hien nay con tre, moi chi tham gia cong nghiep noi dung so trong vong 3-4 tro lai day, nen kha nang canh tranh cua ho voi cac doi thu ngoai rat han che o ngay tren san nha.

Tren thuc te, cung da co nhung doanh nghiep Viet quyet tam but pha. Mot vi du dien hinh la cong ty Tinh Van. Cach day chua lau, cong ty nay da cho ra mat bo may tim kiem tieng Viet Xa lo (xalo.vn) voi so tien dau tu ban dau len toi 2 trieu USD.

Tham vong cua nhung nguoi lam nen bo may tim kiem nay la co the canh tranh duoc voi Google trong thoi gian toi khi ma Xa lo co the hut duoc tu 35-40% luong truy van thong tin cua nguoi dung Internet Viet vao nam 2010. Tuy nhien, day van chi la con so duoc ky vong can phai co thoi gian tra loi.

Hien tai, trong 4 linh vuc chinh, tru thuong mai dien tu hien chua phat trien nhieu, ba linh vuc con lai co toi hai la thong tin va cong dong, thi phan dich vu do cong ty nuoc ngoai nam kiem kiem soat.

Da vay, thoi gian mot nam tro lai day, Yahoo da co nhung buoc tien dang ke vao thi truong Viet Nam nham cung co vi tri so 1. Con Google cung dang thiet lap van phong o Viet Nam voi nhung ke hoach lau dai.

Doanh nghiep noi lieu con nhieu co hoi?

Truoc thuc trang nay, cau hoi duoc dat ra do la lam sao de doanh nghiep noi dung so cua Viet Nam co the canh tranh duoc tren thi truong noi dia khi ma doi thu nuoc ngoai qua manh ve cong nghe, con nguoi, tai chinh? Khong chi yeu the hon ve tiem luc, trong cuoc dua khong can suc nay, doanh nghiep trong nuoc con dang phai vuot qua nhieu rao can.


Cung phai thua nhan rang, vai nam tro lai day, nganh cong nghiep noi dung so cua Viet Nam lien tuc tang truong voi toc do cao. Song nhieu doanh nghiep noi dung so cua Viet Nam cho rang khuon kho, chinh sach phap luat cua Viet Nam hien con nhieu bat cap, chua tao ra mot hanh lang phap ly an toan, thong thoang, binh dang giua cac doanh nghiep Viet va doanh nghiep nuoc ngoai.

Cac doanh nghiep Viet thuong bi cac co quan quan ly rat chat, nguoc lai, viec quan ly cac doanh nghiep nuoc ngoai kinh doanh noi dung so tai Viet Nam con long leo boi nhung quy che, nghi dinh chua duoc cap nhat kip thoi voi toc do tang truong lien tuc cua nganh.

Vi vay, theo cac chuyen gia CNTT, de co the thang tren san nha, can co mot su dong suc trien khai cua doanh nghiep, co quan quan ly nha nuoc va nguoi su dung.

Moi day, Thu tuong Nguyen Tan Dung da phe duyet Chuong trinh phat trien cong nghiep noi dung so Viet Nam den nam 2010 voi tong kinh phi dau tu 1.280 ty dong. Muc tieu cua chuong trinh nay la phat trien cong nghiep noi dung so thanh mot nganh kinh te trong diem, dong gop ngay cang nhieu cho GDP, tao dieu kien thuan loi cho cac tang lop nhan dan tiep can cac san pham noi dung thong tin so, thuc day manh me su hinh thanh va phat trien xa hoi thong tin va kinh te tri thuc…

Chuong trinh da dat muc tieu se xay dung duoc mot doi ngu tu 10 den 20 doanh nghiep noi dung so manh, co tren 500 lao dong chuyen nghiep; hinh thanh he thong thu vien so truc tuyen; cung cap hieu qua cac dich vu tu van kham, chua benh va dao tao tu xa... vao nam 2010.


Trong ke hoach phat trien cong nghiep noi dung so den 2010 con co noi dung xay dung De an thanh lap Trung tam nghien cuu va ho tro trien khai ve noi dung thong tin so va da phuong tien quoc gia de trinh Thu tuong xem xet, quyet dinh.

De hien thuc hoa muc tieu nay, Bo Thong tin va Truyen thong cung da vua ra mat Vien Cong nghiep phan mem va noi dung so Viet Nam voi chuc nang giup Bo nghien cuu, xay dung va tham gia trien khai chien luoc, chinh sach, quy hoach, ke hoach, chuong trinh phat trien trong linh vuc cong nghiep phan mem va cong nghiep noi dung so. Vien cung giup Bo dao tao va phat trien nguon nhan luc trinh do cao cho cong nghiep CNTT va truyen thong, nghien cuu phat trien va chuyen giao cong nghe trong linh vuc san xuat san pham va cung cap dich vu phan mem, noi dung thong tin so…


Tu nam 2009, Vien se tro thanh don vi nha nuoc co vai tro quan trong trong viec hoach dinh chinh sach va thuc thi cac chien luoc phat trien nganh Cong nghiep phan mem va Cong nghiep noi dung so tai Viet Nam .

Mac du cung da nhin thay con duong de thuc hien cac dinh huong phat trien se con dai va chac chan khong tranh duoc cac tro ngai, kho khan song voi nhung ky vong cung nhu dong thai tich cuc nay tu phia co quan quan ly nha nuoc, chung ta co the tin tuong rang, khong lau nua, nganh cong nghiep va phan mem noi dung so cua Viet Nam se phat trien. Va cung voi do, co hoi phat trien cua cac doanh nghiep noi trong linh vuc nay chac chan se con nhieu.

(Bai 2: Noi dung so cho di dong: Thua van thua, thieu van thieu!)

Thuy Nguyen


Viet Bao

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.