Xet tuyen nguyen vong 2 khong phai nop le phi

Thứ sáu, 10 Tháng tám 2007, 18:03 GMT+7

Nop don phuc khao truc tiep hay qua duong buu dien? Diem uu tien cong the nao?...Thac mac cua khong it thi sinh lien tiep do ve mong duoc giai dap.

Anh Le Anh Dung
(Anh Le Anh Dung)

Truot nguyen vong (NV)1 thi dang ky xet tuyen NV2 nhu the nao? Dia chi email nay dang duoc bao ve khoi chuong trinh thu rac, ban can bat Javascript de xem no )'; document.write( '' ); document.write( addy_text2112 ); document.write( '<\/a>' ); //-->\n Dia chi email nay dang duoc bao ve khoi chuong trinh thu rac, ban can bat Javascript de xem no

Truoc ngay 25/8, thi sinh den noi da nop ho so dang ky du thi de nhan giay bao trung tuyen dot 1 hoac giay chung nhan ket qua thi so 1 va so 2 (neu khong trung tuyen dot 1, nhung co ket qua thi cao hon diem san CD) hoac giay bao diem (neu co ket qua thi thap hon diem san CD).

Giay chung nhan ket qua thi so 1 va so 2 dung de xet tuyen NV2,3. Moi giay chung nhan co gia tri su dung 1 lan. Cac truong khong nhan giay chung nhan ket qua khong dong dau do cua truong da du thi.

Khi lua chon duoc truong/nganh co NV2 theo hoc thi em lam ho so nop cho truong qua duong buu dien chuyen phat nhanh gom: Giay chung nhan ket qua thi so 1 co dong dau do cua truong, le phi xet tuyen, mot phong bi dan san tem va ghi ro dia chi lien lac cua thi sinh.

Thoi han nop don xin xet tuyen NV2 tu ngay 25/8 den het gio giao dich thong le cua buu dien ngay 10/9.

Khi nao cac truong bat dau nhan ho so gui xet tuyen NV2? Ghi dia chi trong ho so la nguoi nhan hay nguoi gui de nhan ket qua? Dia chi email nay dang duoc bao ve khoi chuong trinh thu rac, ban can bat Javascript de xem no )'; document.write( '' ); document.write( addy_text90062 ); document.write( '<\/a>' ); //-->\n Dia chi email nay dang duoc bao ve khoi chuong trinh thu rac, ban can bat Javascript de xem no

Cac truong bat dau nhan ho so xet tuyen NV2 tu 25/8 den het ngay 10/9. Tren phong bi co dan tem san em ghi dia chi (noi o) cua em hien dang sinh song de truong lien lac khi co ket qua. Hoac co the lien he truc tiep voi truong xet tuyen de co thong tin som.

Truong DH Van hoa da het han nhan don phuc khao bai thi chua? Don phuc khao nop truc tiep hay gui qua duong buu dien? Dia chi email nay dang duoc bao ve khoi chuong trinh thu rac, ban can bat Javascript de xem no )'; document.write( '' ); document.write( addy_text17400 ); document.write( '<\/a>' ); //-->\n Dia chi email nay dang duoc bao ve khoi chuong trinh thu rac, ban can bat Javascript de xem no

Theo qui che tuyen sinh, cac hoi dong tuyen sinh nhan don xin phuc khao cua thi sinh trong thoi han 15 ngay ke tu ngay cong bo ket qua thi va phai tra loi cham nhat la 15 ngay ke tu ngay het han nhan don. O xa em co the gui don phuc khao qua duong buu dien theo thoi han quy dinh.

Neu can nop ho so NV2 ma chua co ket qua phuc khao, em co the bo sung ket qua phuc khao sau. Xac nhan thay doi ket qua thi hop le do truong du thi cap se duoc cac truong khac chap nhan, bao dam quyen loi cua thi sinh.

Em thuoc khu vuc 2 - nong thon va doi tuong 06 thi duoc cong bao nhieu diem? Dia chi email nay dang duoc bao ve khoi chuong trinh thu rac, ban can bat Javascript de xem no )'; document.write( '' ); document.write( addy_text90019 ); document.write( '<\/a>' ); //-->\n Dia chi email nay dang duoc bao ve khoi chuong trinh thu rac, ban can bat Javascript de xem no

Em duoc cong 2 diem.

Em thi Truong DH Hoa Sen nhung chi co 16,5 diem. Muon phuc khao bai thi nhung khong biet cach? ( Dia chi email nay dang duoc bao ve khoi chuong trinh thu rac, ban can bat Javascript de xem no )

Neu thay ket qua chua phu hop voi bai thi cua minh, em co the lam don xin phuc khao. Don, le phi va thoi han nop theo qui dinh cu the cua tung truong.

Theo quy dinh, co the xin phuc khao tat ca mon thi van hoa, ke ca cac mon trac nghiem, tru cac mon nang khieu se khong duoc phuc khao. Neu sau khi cham phuc khao, bai thi duoc sua diem thi thi sinh se duoc truong hoan lai le phi da nop.

TRA DIEM TUYEN SINH QUA DIEN THOAI DI DONG

Tra diem thi:

Soan tin: DT sobaodanh gui toi 998

Vi du: xem diem cua thi sinh co sobaodanh la VHHD110433,

soan tin: DT VHHD110433 gui toi so 998.

(SBD ghi giong nhu trong phieu bao thi, bao gom ca ma truong)

Tra diem chuan:

Soan tin: DC matruong gui toi 998.

Vi du: xem diem chuan cua truong DH Van Hoa Ha Noi (ma truong la VHH), soan tin: DC VHH va gui toi so 998Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.