Nhung nganh hoc dang chu y

Chủ nhật, 24 Tháng ba 2013, 02:24 GMT+7

Nhung nganh hoc dang chu y Tim hieu thong tin truoc mua tuyen sinh. Anh: NN Mot so nganh hoc duoi day dang de cac thi sinh luu y, can nhac truoc mua tuyen sinh 2013.

An toan thong tin

Day la nhung nganh dao tao moi, chua co trong ma nganh dao tao o Viet Nam vua duoc Bo GD&DT giao Hoc vien Cong nghe Buu chinh vien thong dao tao thi diem. Nam 2013, Hoc vien se danh 150 chi tieu tuyen sinh nganh nay voi doi tuong la hoc sinh da tot nghiep THPT hoac tuong duong, khoi thi A, A1.

Dam bao an toan thong tin dang tro thanh mot trong nhung nghe hap dan cua hien tai va tuong lai. Theo “Quy hoach phat trien an toan thong tin so quoc gia den nam 2020”, thi den nam 2015 Viet Nam phai dao tao duoc 1.000 lao dong o cap do chuyen gia va theo tieu chuan quoc te. Nhu vay co the khang dinh rang thi truong lao dong trong nuoc dang “khat” nhan luc cong nghe thong tin trong linh vuc an toan thong tin.

Hoc vien Cong nghe Buu chinh vien thong cho biet, Chuong trinh dao tao dai hoc nganh An toan Thong tin cua Hoc vien se trang bi cho sinh vien kien thuc nen tang ve cong nghe thong tin, cung voi cac ky thuat va cong cu dam bao an toan, bao mat thong tin cho he thong mang may tinh, ky thuat mat ma, an toan he dieu hanh, an toan co so du lieu, an toan cac ung dung web va internet, cac ky thuat phong thu, chong tan cong xam nhap mang, cac van de chinh sach, chuan hoa an toan... Tren co so do, phat trien kha nang sang tao va hoc tap doc lap can thiet de sinh vien co the tiep tuc phat trien chuyen mon, nghien cuu chuyen sau, va dat duoc nhung ky nang va sang tao moi o muc cao hon, dap ung nhu cau ngay cang cao cua xa hoi. Dac biet voi tinh dac thu cua nganh An toan thong tin khac voi nhung nganh dao tao khac, ngay trong qua trinh dao tao, Hoc vien se co cac noi dung boi duong nang cao chuan muc hanh vi dao duc, tinh ky luat, dam me, tam huyet voi nghe cho sinh vien An toan thong tin.

Sau khi tot nghiep ra truong, sinh vien co kha nang lam viec tai cac don vi/bo phan chuyen ve cong nghe thong tin va mang cung nhu cac co quan, to chuc, doanh nghiep ung dung CNTT nhu: cac co quan chinh phu, cac co quan thuoc cac linh vuc tai chinh, ngan hang, bao hiem, vien thong, nang luong dien, dau khi, thuong mai, giao thong van tai…

Nganh hoc trong linh vuc nang luong nguyen tu


De an Dao tao va Phat trien nguon nhan luc trong linh vuc nang luong nguyen tu da duoc Thu tuong Chinh phu phe duyet, trong do ghi ro phat trien nguon nhan luc phai di truoc mot buoc.

Theo de an, dao tao nhan luc cho linh vuc nay trong thoi gian dau tap se duoc giao tap trung cho 5 truong DH: DH Khoa hoc tu nhien (DHQGHN), DH Khoa hoc tu nhien (DHQGTPHCM), DH Bach khoa Ha Noi, DH Da Lat, DH Dien luc va Trung tam dao tao hat nhan tai Vien Nang luong nguyen tu Viet Nam (Bo Khoa hoc va Cong nghe).

Nam 2013, nganh Cong nghe hat nhan cua Truong DH Khoa hoc tu nhien (DHQGHN) se tuyen sinh 70 chi tieu, thi khoi A, A1. Nhom nganh Vat li Ki thuat Ki thuat hat nhan cua Truong DH Bach khoa Ha Noi tuyen moi 160 chi tieu (khoi A, A1). Truong DH Dien luc nam 2013 se cap hoc bong cho 30 trong so 60 chi tieu tuyen sinh vao chuyen nganh Dien hat nhan he DH, nam thu nhat lay theo diem thi tuyen sinh DH tu cao xuong thap; nhung nam hoc sau dua theo ket qua hoc tap cua cac nam truoc, khoi thi vao chuyen nganh nay cua truong cung la A, A1. Tai truong DH Khoa hoc tu nhien (DHQG TP.HCM), nganh Ky thuat hat nhan (ma nganh D520402) voi cac chuyen nganh: Nang luong va dien hat nhan, Ky thuat hat nhan, Vat ly y khoa, cac nganh nay thi khoi A voi tong 50 chi tieu. Nganh Ky thuat hat nhan – DH Da Lat tuyen khoang 30 chi tieu, thi khoi A.

Theo du thao quyet dinh cua Thu tuong Chinh phu quy dinh chinh sach uu dai, ho tro cho nguoi duoc cu di dao tao, boi duong trong linh vuc nang luong nguyen tu do Bo GD&DT xay dung, sinh vien cac co so giao duc DH duoc giao dao tao nguon nhan luc trong linh vuc nang luong nguyen tu noi tren se duoc huong nhieu uu dai nhu hoc bong cao, mien hoc phi, mien phi o KTX...

Theo Hai Binh (Giao duc & Thoi dai) (14066 binh chon, 7/10 diem)Nhung nganh hoc dang chu yNhung nganh hoc dang chu yNhung nganh hoc dang chu yNhung nganh hoc dang chu yNhung nganh hoc dang chu y Thich va chia se bai nay tren:

Facebook Binhluan Banin Nhung nganh hoc dang chu y

Ket ban voi Tin tuc 24h tren Facebook
de nhan tin nong hoi

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.