Diem thi diem chuan du kien cua 140 truong

Thứ tư, 27 Tháng bảy 2011, 10:05 GMT+7

Ngay 27/7, them Truong DH Xay dung Ha Noi, DH Mo dia chat, 11 truong/ khoa thanh vien (DH Hue), DH My thuat cong nghiep, DH Kinh doanh va Cong nghe HN, Hoc vien Cong nghe Buu chinh vien thong, Truong DH Nong nghiep Ha Noi (A,B), DH Tan Tao va cac truong CD dien luc mien Trung, CD Cong dong Ha Tay, CD Bach khoa Hung Yen, Cong nghiep Xay dung, CD Kinh te - ky thuat Quang Nam, CD Ban cong cong nghe va QTKD TP.HCM...cong bo diem thi.

Tra cuu diem thi

Trao doi voi TS sang 27/7, pho GD Hoc vien Cong nghe buu chinh vien thong Le Huu Lap cho biet, du kien diem trung tuyen he dong hoc phi thap la 21, con he dong hoc phi theo nhu cau xa hoi se tuong duong nam 2010. Hoc vien se tuyen 1000 chi tieu nguyen vong 2.

Tinh den trua 27/7 co them diem thi cac truong: DH Ngoai ngu, DH Kinh te, DH Nong lam , DH Nghe thuat , DH su pham, DH Khoa hoc, DH Y duoc, Khoa Luat, Khoa Giao duc the chat, Khoa Du lich thuoc DH Hue; Phan hieu DH Hue tai Quang Tri; Truong DH My thuat Cong nghiep, DH Kinh doanh va Cong nghe Ha Noi, CD Ban cong Cong nghe va Quan tri kinh doanh TP.HCM.

Chieu cung ngay co them diem thi Truong DH Xay dung Ha Noi, DH Mo dia chat, DH Giao thong van tai TP.HCM, DH Su pham The duc the thao TP.HCM, DH Bac Lieu, CD kinh te ky thuat Phu Lam....


XEM DIEM THI, DIEM CHUAN DU KIEN CUA CAC TRUONG TU 1 DEN 36 TAI DAY.

STT

Truong

Thong tin chi tiet (bam vao link)

Diem chuan du kien

Thu khoa (theo khoi thi)

88

DH Bach khoa Ha Noi

DH Bach khoa HN du kien diem chuan tang

Tu 17-22,5

Ba thu khoa cung dat 29 diem

89

DH Kinh te Quoc dan

Du kien diem trung DH Kinh te Quoc dan la 21

Diem san 21

Khoi A: 7 thu khoa cung dat 28,5

Khoi D: 2 thu khoa cung dat 26,5 diem

90

DH Cong nghiep Thuc pham HCM

TAI DAY

Bang diem san

Khoi B: Thu khoa 24,5 diem

91

DH Y Hai Phong

TAI DAY

Se cao hon nam 2010

92

DH Lam nghiep

ong Tran Huu Vien - hieu truong nha truong cho biet, diem chuan du kien tuong duong voi nam 2010. Trong do co nganh diem chuan se bang diem san khoi A va B cua Bo GD-DT, co nganh cao hon mot chut, tu 15-17 diem.

93

HV Ky thuat mat ma

Ong Le My Tu, giam doc Hoc vien Ky thuat mat ma, cho biet mat bang diem thi nam nay cao hon nam truoc. Du kien diem chuan cao hon khoang 0,5-1 diem.

94

DH KHXH&NV (DHQG TP.HCM)

TS Pham Tan Ha - pho truong phong dao tao Truong DHKHXH&NV (DHQG TP.HCM) - cho biet nganh co diem chuan thap nhat se tuong duong diem chuan nam 2010.

95

DH Luat TP.HCM

Theo PGS.TS Mai Hong Quy - hieu truong nha truong, diem chuan nam nay cua truong du kien tuong duong nam 2010 (tu 14,5-20,5 diem tuy nganh, khoi).

Hai thu khoa cung duoc 25 diem

96

DH Lac Hong

Ong Lam Thanh Hien - pho hieu truong nha truong - cho biet du kien diem chuan cua truong nam nay bang diem san o tat ca cac khoi thi.

97

DH Duoc Ha Noi

TAI DAY

Du kien diem chuan vao truong nam nay se tang so voi diem chuan cua nam 2010 la 23,5 diem.

Hai thu khoa cung dat 29 diem

98

DH Phong Chay chua chay

TAI DAY

Theo mot can bo tuyen sinh cua truong, du kien diem chuan vao truong se bang diem san cua Bo GD-DT.

99

DH Quoc gia Ha Noi khoi D

TAI DAY

Se cao hon nam 2010

100

Truong DH Ky thuat y te Hai Duong

Theo ong Vu Dinh Chinh - hieu truong nha truong, du kien diem chuan nam nay cua cac nganh dao tao se cao hon nam truoc it nhat 1 diem.

101

Truong DH Dieu duong Nam Dinh

Ong Do Dinh Xuan, hieu truong nha truong, cho biet diem chuan nam nay du kien tuong duong nam truoc tu 16-16,5 diem.

102

Hoc vien Hang khong VN

Khoi D1: 23 diem

103

Truong DH Sai Gon

Du kien diem chuan cua truong se tuong duong nam ngoai, dong thoi mot so nganh diem chuan se tang nhe.

104

DH Kinh doanh va Cong nghe Ha Noi

Pho hieu truong Vu Van Hoa cho biet, truong se lay diem chuan bang diem san cua Bo

Kho A: 19; Khoi C: 20; khoi D1: 23,5

105

DH Hong Duc

Chua co

4 thi sinh cung dat 24 diem

106

DH An Giang

1 thi sinh dat 22 diem

107

DH Kien truc TP.HCM

Mot so nganh se giam so voi nam 2010

1 thu khoa 26 diem

108

DH Tay Nguyen

Ong Nguyen Van Hoa, truong phong dao tao nha truong cho biet, du kien diem chuan nam nay tuong duong voi nam truoc. Voi nganh Y khoa du kien van 21 diem, nganh su pham tu 16 diem tro len. Voi cac nganh nong lam du kien bang diem san cua Bo.

109

DH An Giang

Ong Le Minh Tung, Hieu truong nha truong cho biet diem thi cua thi sinh tuong duong voi nam truoc. Do vay, diem chuan du kien hau het cac nganh bang diem san cua truong.

110

DH Dai Nam

Them diem chuan du kien cua cac truong DH

Thong tin tu lanh dao nha truong cho hay, diem chuan vao truong se khong co nhieu bien dong so voi nam truoc.

Khoi A: 18,5
Khoi D1: 18
Khoi D3: 19,5
khoi D4: 18

XEM DIEM THI, DIEM CHUAN DU KIEN CUA CAC TRUONG TU 37 DEN 87 TAI DAY .

(....tiep tuc cap nhat)

SOAN TIN DT gui 6524 Nhan ket qua diem thi ngay khi cong bo DTG gui 6724 Nhan goi diem thi (diemthi, chi tieu, xep hang) DC gui 6524 Nhan diem chuan ngay khi cong bo XH gui 6524 De biet thu hang cua minh so voi cac thi sinh khac


Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.