Diem chuan du kien cua DH Bach khoa Ha Noi Cho NV1 va cac NV dang ky bo sung

Thứ năm, 28 Tháng bảy 2011, 17:30 GMT+7

Du kien diem chuan cua cac dai hoc top dau

Trong khi nhung truong top dau du dinh diem dau vao tuong duong cac nam truoc, thi nhieu truong top duoi lo lang se khan hiem nguon tuyen sinh.
> Tra cuu diem thi dai hoc 2011/ Nhieu truong du kien diem trung tuyen
> Thu khoa dau tien duoc 29,5 diem

Thi sinh sau mon thi. Anh: Hoang Ha.
Nhom nganh Cac nganh dao tao Diem chuan du kien Ghi chu
01

Co khi (CK che tao, CK dong luc), co dien tu, ky thuat hang khong, ky thuat tau thuy

Ky thuat nhiet lanh

19 Khoi A

02

Ky thuat dien, Dieu khien & Tu dong hoa

Dien tu vien thong, ky thuat y sinh

Cong nghe thong tin

Toan tin ung dung

21,5 Khoi A

03

Ky thuat hoa hoc, Ky thuat in

Ky thuat moi truong

Ky thuat sinh hoc

Kythuat thuc pham

17,5 Khoi A
04

Ky thuat det may va thoi trang

Ky thuat vat lieu

Supham ky thuat

17 Khoi A

05

Vat ly ky thuat

Ky thuat hat nhan

17 Khoi A
06 Kinh te va quan ly 19 Khoi A, D nhu nhau
07 Tieng Anh khoa hoc ky thuat va Cong nghe 23 Khoi D, mon Tieng Anh nhan he so 2

Doi voi chuong trinh Cu nhan cong nghe, diem chuan du kien vao nhom CN1,CN3 la 16 diem, nhom CN2 17 diem. Chuong trinh Hop tac dao tao Quoc te (thuoc vien SIE la 15 diem cho khoi A va D. Con doi voi he Cao dang chinh quy la 12 diem cho tat ca cac nganh.

Ban tuyen sinh DH Bach khoa Ha Noi cho biet bat dau nhan don phuc tra cua thi sinh tu ngay 27/7 den het ngay 10/8/2011 tai phong Dao tao Dai hoc (C1-202A).

Ong Nguyen Quang Dong (Truong phong quan ly dao tao) Dai hoc Kinh te Quoc dan cho biet, du kien diem san vao truong la 21 diem. Diem nay duoc tinh theo khu vuc 3, doi tuong hoc sinh pho thong la khoi A: 21 diem, khoi D1 (tieng Anh he so 1): 21 diem va khoi D1 (tieng Anh he so 2): 24,5 diem. Nha truong se nhan don phuc khao sau khi Bo GD&DT cong bo diem san toan quoc.

Hoc vien Ngan hang du kien diem chuan vao truong cho khoi A la 20.5 diem, khoi D1 la 20 diem.

Hieu truong DH Xay dung Le Van Thanh cho biet, truong du kien lay diem chuan khoi A la 18, khoi ve la 24,5. Tong chi tieu nam nay la 2.800 trong do khoi A la 2.450 va khoi ve la 350

DH Dien luc sau khi cong bo diem thi cung da hop hoi dong tuyen sinh va quyet dinh diem san du kien. Ong Dam Xuan Hiep, Hieu truong nha truong cho biet, chi tieu nam nay cua DH Dien luc la 1.400 em. Du kien truong danh khoang 200 chi tieu NV2 phan bo cho tat ca cac nganh. Duoi day la diem chuan du kien chi tiet.


NganhDiem chuan 2010Du kien Diem chuan 2011
NV1NV2
1He thong dien17.020.017
2Dien Cong nghiep va Dan dung15.518.016.0
3Quan ly nang luong16.019.516.0
4Tai chinh ngan hang A16.020.016.0
Tai chinh ngan hang D16.0
5Ke toan A16.0Khong16.0
Ke toan D16.0
6Nhiet dien, Dien lanh, Dien HN15.516.515.5
7CN Thong tin,Tu dong, Dien tu15.5Khong15.5
8Cong nghe co khi, Co dien tu15.516.015.5
9Quan tri kinh doanh A, D115.518.015.5
10He CDTheo diem san cua Bo

Trong khi cac truong top dau hai long voi ket qua tuyen sinh thi DH top duoi lo lang khong tuyen du chi tieu. Pho hieu truong DH Kinh doanh va Cong nghe Ha Noi Vu Van Hoa cho biet, chi tieu vao truong la 2.500 trong khi so thi sinh dat tren 13 diem chi 1.958 em. Ong Hoa cho hay, truong se lay diem chuan bang diem san cua Bo.

Hoang Thuy - Tien Dung


Viet Bao

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.