Diem chuan cac truong khoi quan doi cong an

Thứ sáu, 18 Tháng tám 2006, 11:40 GMT+7

Cac truong DH, hoc vien khoi quan doi, cong an da thong bao diem chuan. Duoi day la diem chuan nguyen vong 1 danh cho HSPT khu vuc 3. Cac nhom doi tuong uu tien ke tiep giam 1 diem, cac khu vuc uu tien ke tiep giam 0.5 diem.


Diem chuan cac truong khoi quan doi cong an
TRUONG/NGANH DIEM CHUAN HSPT - KV3 GHI CHU
Hoc vien Chinh tri quan su
Mien Bac 20
Mien Nam 15,5
Truong Si quan luc quan 1 22
Hoc vien Ky thuat quan su

*He quan su:

He dan su xet tuyen 100 NV2 voi diem nhan ho so tu 20 tro len
Mien Bac 23,5
Mien Nam 20
Nu mien Bac 26
Nu mien Nam 21,5
* He dan su 18
Hoc vien Quan y

* He quan su:

1 - Dao tao bac si

Thi khoi A:

He dan su chi co mot diem chuan chung cho ca khoi A va B
Mien Bac 25,5
Mien Nam 21,5
Nu mien Bac 27,5
Nu mien Nam 25,5
Thi Khoi B
Mien Bac 25,5
Mien Nam 21,5
Nu mien Bac 27,5
Nu mien Nam 25,5
2 - Dao tao duoc si
Thi khoi A
Mien Bac 24,5
Mien Nam 21,5
Nu mien Bac 28
Nu mien Nam 24,5
Thi khoi B:
Mien Bac 24,5
Mien Nam 21,5
Nu mien Bac 28
Nu mien Nam 24,5
* He dan su:
Bac si da khoa 23,5
Hoc vien Hau can
Mien Bac 22,5
Mien Nam 18
Hoc vien Hai quan
Mien Bac 20
Mien Nam 16
Hoc vien Phong khong khong quan
Mien Bac 19,5
Mien Nam 14,5
Hoc vien Bien phong
Mien Bac 20,5
Mien Nam 16,5
Hoc vien Khoa hoc quan su Diem chuan da nhan he so 2 doi voi mon ngoai ngu.

Truong co tu 10 - 15 % chi tieu xet tuyen NV2 o tat ca cac nganh. Diem nhan ho so xet tuyen bang diem chuan NV1 cua tung nganh


* He quan su:
1. Trinh sat quan su
Mien Bac 21
Mien Nam 18,5
2. Dao tao tieng Anh
Thi tieng Anh
Mien Bac 27,5
Mien Nam 26,5
Nu mien Bac 32
Nu mien Nam 31
3. Dao tao tieng Nga
Thi tieng Anh
Mien Bac 26,5
Mien Nam 25,5
Nu mien Bac 29
Nu mien Nam 28
Thi tieng Nga
Mien Bac 30
Nu mien Bac 32
4. Dao tao tieng Phap
Thi tieng Anh
Mien Bac 24,5
Mien Nam 23,5
Nu mien Bac 27,5
Thi tieng Phap
Mien Bac 24,5
Mien Nam 23,5
Nu mien Bac 30,5
Nu mien Nam 29,5
5. Dao tao tieng Trung
Thi tieng Anh
Mien Bac 26
Mien Nam 25
Nu mien Bac 34
Nu mien Nam 33
Thi tieng Nga
Mien Bac 27,5
Nu mien Bac 33
Thi tieng Phap
Mien Bac 24
Nu mien Bac 27
Thi tieng Trung
Mien Bac 23
Nu mien Bac 27
* He dan su:
Thi tieng Anh hoc tieng Anh 22
Thi tieng Anh hoc tieng Nga 20
Thi tieng Anh hoc tieng Phap 20
Thi tieng Anh hoc tieng Trung 23
Thi tieng Nga hoc tieng Nga 20
Thi tieng Nga hoc tieng Trung cong bo sau
Truong Si quan cong binh
Mien Bac 19
Mien Nam 16
Truong Si quan phao binh
Mien Bac 18
Mien Nam 15
Truong Si quan thong tin
Mien Bac 20
Mien Nam 17
Truong Si quan dac cong
Mien Bac 20,5
Mien Nam 17,5
Truong Si quan phong hoa
Mien Bac 20,5
Mien Nam 17
Truong Si quan tang thiet giap
Mien Bac 20
Mien Nam 16,5
Hoc vien An ninh nhan dan
An ninh dieu tra
Khoi A 24,5
Khoi C 19
Khoi D 21
Tin hoc 24,5
Tieng Anh 23
Tieng Trung 20
Hoc vien Canh sat nhan dan
Khoi A 26,5
Khoi C 20,5
Khoi D 21,5
Truong DH An ninh nhan dan
Khoi A 21
Khoi C 16,5
Khoi D 17,5
Truong DH Canh sat nhan dan
Khoi A 22
Khoi C 17
Khoi D 21
Truong DH Phong chay chua chay
Phia Bac 23
Phia Nam 16,5
Truong Cao dang kinh te doi ngoai
Khoi A 24
Khoi D 22

(Theo: Tuoi Tre)Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.