DH Tien Giang duoc tuyen sinh 3 nganh hoc moi

Thứ tư, 26 Tháng chín 2012, 08:49 GMT+7

Bo GD-DT vua dong y cho Truong DH Tien Giang xet tuyen them 3 nganh hoc moi o he Cao dang: Khoa hoc cay trong; Cong nghe sau thu hoach (xet tuyen khoi A, B); nganh Quan tri Dich vu Du lich va Lu hanh (xet tuyen khoi A, A1, D1 va C).

images/vn888/hot/v2012/20120926-084908-1-Tgiang.jpeg

Ngoai nhung nganh hoc moi neu tren, truong DH Tien Giang van dang tiep nhan ho so xet tuyen 491 chi tieu nguyen vong 3 (dot 2) cua 6 nganh o he DH la: Ke toan (khoi thi A, A1, D1); Quan tri kinh doanh (khoi thi A, A1, D1); Cong nghe thong tin (khoi thi A, A1); Cong nghe ky thuat xay dung (khoi thi A, A1); Cong nghe thuc pham (khoi thi A, B) va nganh Nuoi trong thuy san (khoi thi A, B).

Truong cung tiep tuc nhan ho so xet tuyen 940 chi tieu nguyen vong 3 cua 16  nganh o he CD (trong do co 3 nganh moi) la:  Ke toan (khoi thi A, A1, D1); Quan tri kinh doanh (khoi thi A, A1, D1); Tai chinh ngan hang (khoi thi A, A1, D1); Cong nghe thong tin (khoi thi A, A1); Cong nghe may (khoi thi A; Cong nghe ky thuat dien - dien tu (khoi thi A, A1); Cong nghe ky thuat o to (khoi thi A, A1); Cong nghe ky thuat xay dung (khoi thi A, A1); Cong nghe thuc pham (khoi thi A, B); Nuoi trong thuy san (khoi thi A, B); Dich vu thu y (khoi thi A, B); Khoa hoc thu vien (khoi thi C, D1 voi 39 chi tieu) va Tieng Anh (khoi thi D1).

Thi sinh co tong diem 3 mon thi theo tung khoi thi  cong them diem doi tuong uu tien va khu vuc (theo qui che tuyen sinh hien hanh) bang hoac lon hon diem san DH, CD deu co the dang ky xet tuyen. Ho so gom: Giay chung nhan ket qua thi (ban sao co cong chung), 01 phong bi da dan san tem, co ghi ro dia chi, so dien thoai lien lac cua thi sinh.

Thi sinh nop ho so va le phi dang ky xet tuyen qua duong buu dien chuyen phat nhanh hoac hoac nop truc tiep tai truong. Thoi gian nhan ho so den het ngay 28/9/2012 .

Viet Bao.vn (Theo Dan Tri)

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.