DH Nong nghiep Ha Noi tuyen 7700 chi tieu

Thứ năm, 23 Tháng hai 2012, 14:01 GMT+7

Ngay 23/2, Truong DH Nong nghiep Ha Noi cong bo chi tieu tuyen sinh 2012. Theo do, tong chi tieu vao truong nam nay la 7.700 chi tieu, trong do he Dai hoc la 6.600, he Cao dang la 1.100. Truong khong tuyen sinh khoi A1.

images/vn888/hot/v2011/20120223-140136-1-549277.jpeg

Anh minh hoa

Truong tuyen sinh trong ca nuoc. Mon thi va ngay thi theo quy dinh cua Bo GD-DT. A, B - thi khoi A hoac B; Diem trung tuyen theo nganh va theo khoi thi. Nha truong chi to chuc thi tuyen khoi A va B, khong to chuc thi tuyen khoi C, D1 ma lay ket qua thi dai hoc cac khoi tuong ung nam 2012 cua cac thi sinh da du vao cac truong DH trong ca nuoc theo de thi chung cua Bo GD-DT de xet tuyen, tren co so ho so dang ki xet tuyen cua thi sinh.

Tuyen sinh bac Cao dang he Chinh quy: Cac nganh dao tao bac cao dang khong to chuc thi ma lay ket qua thi dai hoc cac khoi tuong ung nam 2012 cua cac thi sinh dang ky du thi vao cac truong DH trong ca nuoc theo de thi chung cua Bo GD-DT de xet tuyen, tren co so ho so dang ki xet tuyen cua thi sinh

Nha truong se tuyen chon trong so thi sinh trung tuyen nam 2012 de dao tao theo Chuong trinh tien tien gom:

+ 1 lop 70 SV nganh Khoa hoc cay trong (hop tac voi Truong Dai hoc California, Davis, Hoa Ky);

+ 1 lop 70 SV nganh Quan tri kinh doanh nong nghiep (hop tac voi DH Wisconsin, Hoa Ky).

+ Nganh Cong nghe rau - hoa - qua va canh quan dao tao theo du an Viet Nam – Ha Lan.

Hoc phi cac bac dao tao: theo quy dinh cua Bo GD-DT.

Chi tieu tuyen sinh vao Truong DH Nong nghiep Ha Noi he Dai hoc va Cao dang, he chinh quy nam 2012 nhu sau:

TT

Ten nganh, bac dao tao

Ma

nganh

Khoi thi

Chi tieuTRUONG DH NONG NGHIEP HA NOI

Ky hieu NNH

Dia chi: Trau Quy, Gia Lam, Ha Noi

DT: (04) 62617520; website: www.hua.edu.vn7700I. Cac nganh dao tao bac dai hoc:6600

1

Ky thuat co khi (gom cac chuyen nganh: Co khi nong nghiep, Co khi dong luc, Co khi che tao may, Co khi bao quan che bien).

D520103

A


2

Ky thuat dien, dien tu (gom cac chuyen nganh: Cung cap va su dung dien, Tu dong hoa).

D520201

A


3

Cong thon (gom cac chuyen nganh: Cong thon, Cong trinh).

D510210

A


4

Cong nghe thong tin (gom cac chuyen nganh: Tin hoc, Quan li thong tin).

D480201

A


5

Khoa hoc cay trong (gom cac chuyen nganh: Khoa hoc cay trong, Chon giong cay trong).

D620110

A, B


6

Bao ve thuc vat

D620112

A, B


7

Nong nghiep

D620101

A, B


8

Cong nghe rau – hoa - qua va canh quan (gom cac chuyen nganh: San xuat va quan li san xuat rau-hoa-qua trong nha co mai che, thiet ke va tao dung canh quan, marketing va thuong mai)

D620113

A, B


9

Cong nghe sinh hoc (gom cac chuyen nganh: Cong nghe sinh hoc dong vat, Cong nghe sinh hoc thuc vat, Cong nghe sinh hoc vi sinh vat).

D420201

A, B


10

Cong nghe sau thu hoach

D540104

A, B


11

Cong nghe thuc pham

D540101

A, B


12

Khoa hoc Moi truong (gom cac chuyen nganh: Moi truong, Quan li moi truong, Cong nghe moi truong).

D440301

A, B


13

Khoa hoc dat (gom cac chuyen nganh: Khoa hoc dat, Nong hoa tho nhuong)

D440306

A, B


14

Quan li dat dai

D850103

A, B


15

Chan nuoi (gom cac chuyen nganh: Khoa hoc vat nuoi, Dinh duong va cong nghe thuc an chan nuoi, Chan nuoi – Thu y).

D620105

A, B


16

Nuoi trong thuy san (gom cac chuyen nganh: Nuoi trong thuy san, Benh hoc thuy san).

D620301

A, B


17

Thu y

D640101

A, B


18

Su pham ki thuat nong nghiep

D140215

A, B


19

Kinh te (gom cac chuyen nganh: Kinh te, Kinh te phat trien, Quan li kinh te).

D310101

A, D1


20

Kinh te nong nghiep

D620115

A, D1


21

Phat trien nong thon.

D620116

A, B


22

Ke toan (gom cac chuyen nganh: Ke toan, Ke toan kiem toan).

D340301

A, D1


23

Quan tri kinh doanh (gom cac chuyen nganh: Quan tri kinh doanh, Quan tri marketing).

D340101

A, D1


24

Kinh doanh nong nghiep.

D620114

A, D1


25

Xa hoi hoc.

D310301

A, C, D1
II. Cac nganh dao tao bac cao dang:1100

1

Dich vu thu y.

C640201

A, B


2

Quan li dat dai.

C850103

A, B


3

Cong nghe ki thuat moi truong.

C510406

A, B


4

Khoa hoc cay trong.

C620110

A, BViet Bao.vn (Theo Dan Tri)

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.