Co gi moi ve tuyen sinh lop 1 6 10 nam hoc 2007 2008 o TP HCM

Thứ bảy, 07 Tháng tư 2007, 14:31 GMT+7

//


Co gi moi ve tuyen sinh lop 1 6 10 nam hoc 2007 2008 o TP HCM

Phu huynh hoc sinh lam ho so thi tuyen vao lop 10 Truong Pho thong Nang khieu (DH Quoc gia TP.HCM) nam hoc 2006-2007 - Anh: Mai Hai (Sai Gon Giai Phong)

Pho giam doc So GD-DT TP.HCM Nguyen Van Ngai cho biet nam hoc 2007-2008 lop 1: Khong nhan HS hoc som tuoi, khong thu so vang; + lop 6: Khong to chuc thi tuyen; + lop 10: Chi con 2 nguyen vong.

+ Thua ong, tuyen sinh vao lop 1 nam hoc 2007-2008 co gi moi?

- Ve co ban, tuyen sinh dau cap lop 1 van giu nguyen nhu nhung nam hoc truoc. 100% hoc sinh (HS) cua quan, huyen dung do tuoi (6 tuoi, sinh nam 2001) phai duoc den truong. Cac truong tuyet doi khong nhan HS som tuoi, khong duoc thu so vang du duoi hinh thuc nao (ke ca nhan trai tuyen). Danh sach tuyen sinh lop 1 cong bo dong loat vao ngay 31-7-2007.

+ So GD-DT co ra de cho cac lop tang cuong ngoai ngu?

- Doi voi HS dien tang cuong ngoai ngu (tieng Anh, tieng Phap, tieng Hoa) se tuyen sinh bang viec khao sat kha nang hoc ngoai ngu. Viec to chuc tuyen sinh do quan, huyen dam trach theo huong dan cua so (de khao sat do so hoac bo lam).

+ Nganh GD-DT da bo thi tot nghiep tieu hoc, nhu vay, viec tuyen sinh vao lop 6 se duoc thuc hien nhu the nao?

- Moi HS da tot nghiep tieu hoc duoc vao hoc lop 6. Cac truong khong to chuc thi tuyen du duoi bat cu hinh thuc nao. Truong THCS phai uu tien nhan het so HS thuoc dia ban truong va khu vuc duoc phan tuyen de dam bao viec di lai, hoc tap cua HS duoc thuan loi (khong con phan biet loai hinh truong chat luong cao hoac truong trong diem). Rieng Truong THPT chuyen Tran Dai Nghia se to chuc thi tuyen dau vao mon tieng Viet, toan va khao sat nang khieu ngoai ngu trong hai ngay 27, 28-6-2007.

+ Hinh thuc tuyen sinh vao chuong trinh tang cuong ngoai ngu?

- Chi thuc hien phan khao sat nang khieu ngoai ngu vao thang 7-2007 doi voi HS chua hoc chuong trinh tang cuong ngoai ngu bac tieu hoc. Con nhung em da hoc chuong trinh nay bac tieu hoc se duoc cac truong THCS tiep nhan neu cac em dat yeu cau cua chuong trinh. Doi voi tieng Nhat, co 2 truong tu tuyen la THCS Le Quy Don, quan 3; THCS Vo Truong Toan, quan 1 (sau khi co danh sach HS vao hoc lop 6 tai truong).

+ Nam nay, viec tuyen sinh vao lop 10 se khong thuc hien theo hinh thuc 4 nguyen vong. Moi HS chi co the dang ky 2 nguyen vong. Ong co the thong tin ro hon su thay doi nay?

- Theo lo trinh tien toi xoa bo he ban cong, nam nay cac truong THPT se khong tuyen moi HS he ban cong. So GD-DT khong phan biet loai hinh cong lap (CL) va cong lap tu chu tai chinh (CLTCTC), do vay moi HS co the chon ca 2 nguyen vong cho he CL hay CLTCC. So se cung cap day du thong tin mang luoi truong hoc theo dia ban cung nhu loai hinh truong (hoc mot buoi hay 2 buoi, kich cau), chi tieu …

Cac em se thi tuyen 3 mon: ngu van, toan va mon thu 3 (cong bo sau). Diem xet tuyen la tong diem ba bai thi voi he so theo quy dinh (hai mon ngu van va toan he so 2) va tong diem cong them (neu co) theo dung quy che xet tuyen cua bo. Sau khi duoc tuyen vao truong xong, viec chon ban se thuc hien duoi su tu van cua truong va co su ket hop voi nguyen vong va nang luc cua HS.


Co gi moi ve tuyen sinh lop 1 6 10 nam hoc 2007 2008 o TP HCM

Giao vien Truong THPT Nguyen Thi Minh Khai (quan 3, TP.HCM) tu van cho phu huynh hoc sinh co con trung tuyen vao lop 10 - Anh: Mai Hai (Sai Gon Giai Phong)


+ Ngoai hinh thuc thi tuyen nhu tren, co huyen nao chi thuc hien xet tuyen lop 10?

- Cac truong THPT cua huyen Binh Chanh, huyen Cu Chi va huyen Can Gio thuc hien xet tuyen vao lop 10. HS lop 10 tren cac khu vuc tren van co the xin thi tuyen vao cac truong THPT tren cac dia ban co thi tuyen nhung khong con duoc tham gia xet tuyen vao truong THPT tren dia ban cua minh nua.

+ Lam sao de HS chon dung truong khi chi con co 2 nguyen vong lop 10, tuc la co hoi chon dung truong giam hon nam truoc den 50%?

- Nam nay, so se mo dot thong bao huong dan truc tiep den lanh dao phong giao duc, hieu truong cac truong THPT. Phong giao duc phai mo dot tap huan cho hieu truong cac truong THCS va giao vien chu nhiem lop 9 de sinh hoat huong dan ky luong cho moi HS cua lop hieu ro va dang ky dung theo nang luc HS.

PHHS co the xin dieu chinh nguyen vong da dang ky sau khi so pho bien so lieu tong hop ban dau ve so HS dang ky du thi vao tung truong. Dac biet, nam hoc 2007-2008, cac truong THPT se khong giai quyet bat cu truong hop xin chuyen truong nao va khong tuyen them chi tieu. Vi vay, cac em can can nhac khi chon truong.

+ So co phan tuyen khu vuc nop don lop 10 khong, thua ong?

- So khong han che khu vuc nop don. HS lam mot don xin thi tuyen vao truong THPT tren do co ghi 2 nguyen vong uu tien 1, 2 vao lop 10 cac truong THPT, HS khong nhat thiet ghi du 2 nguyen vong neu thay khong can co du 2 nguyen vong). Don nop tai truong THCS dang hoc.

+ Thi tuyen vao cac truong chuyen co gop chung voi tuyen sinh lop 10 binh thuong?

- Nham giam bot ap luc thi cu, tuyen sinh truong chuyen se thi cung dot voi tuyen sinh lop 10 binh thuong. HS dang ky thi lop, truong ngay sau do. Doi tuong du thi la HS tot nghiep THCS loai gioi tai TPHCM (rieng THPT chuyen Le Hong Phong tiep nhan HS tot nghiep THCS o cac tinh khac duoc du tuyen vao truong).

HS dang ky 4 nguyen vong uu tien: nguyen vong uu tien 1, 2 vao lop chuyen tai 2 trong 4 truong (Le Hong Phong, Tran Dai Nghia, Nguyen Thuong Hien, Gia Dinh). Nguyen vong uu tien 3, 4 vao lop khong chuyen tai 2 truong THPT chuyen Le Hong Phong va THPT chuyen Tran Dai Nghia. Neu khong trung tuyen van duoc xet tuyen theo nhung nguyen vong da dang ky thi vao truong THPT binh thuong.

HONG LIEN - LE LINH thuc hien

Theo Sai Gon Giai Phong

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.