Co duoc chuyen sang nganh khac cung truong con chi tieu

Thứ tư, 09 Tháng tám 2006, 13:56 GMT+7

Truong nao o Ha Noi tuyen nguyen vong (NV) 2 muc diem 19? Cong chung Giay bao diem de nop cho nhieu truong co xet tuyen NV2? Phuc tra bai thi co bi ha diem?... Ban khoan cua cac "si tu" khi biet minh co the khong dau NV1 dat ra trong phan giai dap online ky nay.


Co duoc chuyen sang nganh khac cung truong con chi tieu
Anh Le Anh Dung

Em gai em thi Hoc vien Hanh chinh Quoc gia duoc 19 diem (khoi C), khong dau NV1. Vay co truong nao o Ha Noi co tuyen NV2 voi muc diem nhu vay khong? Dia chi email nay dang duoc bao ve khoi chuong trinh thu rac, ban can bat Javascript de xem no

Den nay, hau het cac truong moi cong bo diem thi. Mot so truong co thong bao danh chi tieu xet tuyen NV2 nhu DH Thuong mai, DHQG Ha Noi... Tuy nhien, diem xet tuyen NV2 cac truong chua cong bo nen khong co cau tra loi cu the cho em duoc. Em theo doi tren cac phuong tien thong tin dai chung tu ngay 12/8, se co thong tin cap nhat cho em.

Ket qua bai thi cua em dat tren diem san cua mot nhom nganh o truong DH Hang hai nhung khong du diem vao nganh da du tuyen. Vay em co duoc chuyen sang nganh khac con chi tieu trong truong? Dia chi email nay dang duoc bao ve khoi chuong trinh thu rac, ban can bat Javascript de xem no

Den nay, truong DH Hang hai chua cong bo phuong an diem chuan cua truong nam 2006 nen chua co thong tin chinh thuc ve diem san, diem chuan cua truong.

Neu truong dat ra diem san theo nhom nganh va con danh chi tieu de tuyen nguyen vong 2, va em dat muc diem san de tuyen nguyen vong 2 cua truong thi em se duoc xet.

Em muon hoi diem chuan khoi D da nhan he so chua? Em duoc 21 diem co tinh ca diem uu tien thi co du diem san khoi D? Muon xet tuyen NV2 muc diem nhu vay co du khong? Dia chi email nay dang duoc bao ve khoi chuong trinh thu rac, ban can bat Javascript de xem no

Rat kho co cau tra loi cu the cho em vi khong biet em hoi khoi D cua truong nao. Boi, khoi D co truong nhan he so nhung cung co truong khong nhan he so. Con diem san cac khoi do Bo GD-DT quy dinh va den 12/8 moi cong bo. Do vay, neu muon xet tuyen NV2 thi em phai khong dau NV1.

Thong tin ban dau, voi muc diem 21 chac chac la tren diem san quy dinh cua Bo GD-DT. Do vay, em chuan bi tinh than de lua chon truong xet tuyen phu hop nhe.

Co duoc nop ho so xet tuyen NV2 vao nhieu truong duoc khong? Nghia la dung ban photo giay chung nhan ket qua thi (da co cong chung) de nop vao nhieu truong co duoc khong? Dia chi email nay dang duoc bao ve khoi chuong trinh thu rac, ban can bat Javascript de xem no

Ve nguyen tac, moi thi sinh chi nhan 2 Giay chung nhan ket qua thi so 1 va so 2 (neu khong trung tuyen dot 1 nhung co ket qua thi cao hon diem san CD) de xet tuyen NV2, 3.

Cac truong xet tuyen NV chi nhan ban goc Giay chung nhan ket qua chu khong chap nhan ban photo. Do vay em chi co the nop ho so xet tuyen NV2 duy nhat cho 1 truong. Neu khong trung tuyen NV2, em dung Giay chung nhan ket qua thi so 2 de dang ky xet tuyen NV3.

Ho so dang ky xet tuyen nop cho truong theo duong buu dien chuyen phat nhanh gom: Giay chung nhan ket qua thi co dong dau do cua truong + mot phong bi da dan tem san va ghi ro dia chi lien lac cua thi sinh.

Em dau NV1 roi thi co duoc dang ki NV khac khong? Dia chi email nay dang duoc bao ve khoi chuong trinh thu rac, ban can bat Javascript de xem no

Theo quy dinh cua Bo GD-DT, khi da trung tuyen NV1 thi thi sinh khong duoc dang ky cac NV tiep. Doi voi nhung thi sinh dien nay se khong nhan duoc giay bao ket qua so 1 va so 2 de tham gia xet tuyen.

Em thi truong DH Khoa hoc Xa hoi va Nhan van, khoi C. Diem dat 3 mon la 16,75 (lam tron thanh 17 diem). Vay em co kha nang do vao truong khong? Voi diem dat nhu vay, em truot NV1 thi co duoc xet tuyen NV2 vao cac truong DH khac cung khoi? Dia chi email nay dang duoc bao ve khoi chuong trinh thu rac, ban can bat Javascript de xem no

Hien, truong chua thong bao diem chuan chinh thuc nen khong the tra loi cho em voi muc diem do la do hay khong. Vay, em co gang cho them vai ngay nua khi Bo GD-DT cong bo diem san xet tuyen thi cac truong se cong bo diem chuan chinh thuc.

Neu khong do NV1, em co the dang ky xet tuyen NV2 vao cac truong DH, CD con chi tieu, cung khoi thi va cung vung tuyen. Tuy nhien, em can theo doi thong tin diem chuan va chi tieu tuyen NV2 cac truong de co lua chon phu hop.

Nam truoc Hoc vien Ky thuat Mat ma co tuyen lay 90 chi tieu cho NV2. Nam nay, truong co tuyen NV2? Dia chi email nay dang duoc bao ve khoi chuong trinh thu rac, ban can bat Javascript de xem no

De biet truong nam nay co tuyen NV2 hay khong em theo doi thong tin ket qua thi va diem trung tuyen dot 1 tren mang va cac phuong tien thong tin dai chung tu ngay 12/8. Neu tuyen khong du chi tieu cac truong se thong bao dong thoi muc diem xet tuyen va chi tieu can tuyen NV2.

Em thi vao truong DH Kinh te TP.HCM duoc 17 diem. Em o Quang Tri thuoc khu vuc 2 thi co duoc cong 0,5 diem? Dia chi email nay dang duoc bao ve khoi chuong trinh thu rac, ban can bat Javascript de xem no

Neu em tot nghiep THPT o Quang Tri se duoc tinh uu tien khu vuc o do. Va theo quy che thi thi sinh thuoc khu vuc 2 se duoc cong 0,5 diem.

Em duoc 21,5 diem khoi D. Neu muon phuc tra co phai doi ket qua diem san khong? Va bai phuc tra co bi xuong diem khong? Khi khong trung tuyen NV1 thi sau bao lau em co the dang ky xet tuyen NV2? Dia chi email nay dang duoc bao ve khoi chuong trinh thu rac, ban can bat Javascript de xem no

Theo quy dinh cua Bo GD-DT, neu thay ket qua cac mon van hoa khong tuong xung voi bai lam va dap an, thang diem da cong bo cong khai, thi sinh nop don phuc khao kem theo le phi cho truong trong thoi han 15 ngay ke tu ngay truong cong bo diem thi tren cac phuong tien thong tin dai chung. Trong thoi han 15 ngay ke tu ngay het han nhan don phuc khao, cac truong cong bo ket qua phuc tra cho thi sinh.

Em co the lien he voi truong da du thi de nop don phuc khao va le phi. Bai phuc tra co len hay xuong diem phu thuoc vao ket qua bai thi va hoi dong cham phuc tra. Viec cham phuc tra cung duoc can cu tren dap an va thang diem da cong bo.

Neu khong trung tuyen NV1, tu ngay 25/8 den het gio giao dich cua buu dien ngay 10/9 em co the dang ky xet tuyen NV2 vao truong con chi tieu, trong vung tuyen...

Em nhan giay bao diem thi, giay chung nhan ket qua thi gui ve gia dinh theo dia chi dang ky trong ho so dang ky tuyen sinh hay tai truong cap 3 noi nop ho so? Dia chi email nay dang duoc bao ve khoi chuong trinh thu rac, ban can bat Javascript de xem no

Theo Bo GD-DT, truoc ngay 20/8, thi sinh den noi nop ho so va le phi dang ky thi de nhan giay bao diem thi, giay chung nhan ket qua thi... Nhu vay, em nop ho so o truong cap 3 thi den do nhan nhe.

Em thi DH duoc 16,5 diem. Vay, co the xet tuyen NV2 vao nhung truong nao cho phu hop? Dia chi email nay dang duoc bao ve khoi chuong trinh thu rac, ban can bat Javascript de xem no

Cac truong con chi tieu xet tuyen NV2 den nay chua cong bo. Hon nua, dieu kien xet tuyen NV2 phai phu thuoc vao ket qua thi cua em co dat muc diem xet tuyen cua truong de ra; dong thoi, phai cung khoi thi va trong cung vung tuyen quy dinh cua truong.

Em theo doi thong tin chi tieu va muc diem xet tuyen NV2 cua cac truong sau ngay 12/8 tren cac phuong tien thong tin dai chung.

Tra diem thi:

Soan tin: DT so bao danh gui toi 996 hoac 998

Vi du: De xem diem thi cua thi sinh co so bao danh la VHHD110433, soan tin DT VHHD110433 gui so 996 hoac 998

(So bao danh ghi giong nhu trong phieu bao thi, bao gom ca ma truong).

Tra diem chuan:

Soan tin: DC ma truong gui toi 996 hoac 998

Vi du: De xem diem chuan cua truong DH Van hoa Ha Noi (co ma truong la VHH), soan tin: DC VHH va gui toi so 996 hoac 998

Ban co the nhan tin ngay tu bay gio va chung toi se gui ket qua cho ban ngay khi co diem tuyen sinhCac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.