Thu tuc nhan nuoi con nuoi ra sao

Thứ năm, 08 Tháng ba 2007, 04:16 GMT+7

Cau hoi hom nay


Thu tuc nhan nuoi con nuoi ra sao
Su kien mot dien vien nuoc ngoai nhan xin con nuoi tai VN khien nhieu nguoi thac mac qui trinh, thu tuc nhan nuoi con nuoi hien nay ra sao. Ba Trinh Thi Bich (anh) - truong phong ho tich, quoc tich va ly lich tu phap, So Tu phap TP.HCM - cho biet:

- Cong dan cua nuoc ma VN da co ky dieu uoc quoc te ve nuoi con nuoi co the duoc xin tre em VN duoi 15 tuoi (hoac 15-16 tuoi neu tre tan tat hoac mat nang luc hanh vi dan su) de lam con nuoi. Doi voi cong dan o quoc gia ma VN chua ky dieu uoc quoc te ve nuoi con nuoi thi chi duoc nhan nuoi con nuoi trong cac truong hop sau: nguoi nuoc ngoai co thoi gian hoc tap, lam viec tai VN tren sau thang; co vo chong hoac cha me la nguoi VN hoac co goc VN; co quan he ho hang voi tre duoc nhan la con nuoi; nhan nuoi tre bi tan tat, mat nang luc hanh vi dan su, nhiem HIV, nan nhan cua chat doc hoa hoc, nhiem benh hiem ngheo tai cac co so nuoi duong hoac tre mo coi dang song tai cac gia dinh.

Nguoi nuoc ngoai muon nhan con nuoi tai VN phai co don (theo mau); giay phep cua co quan co tham quyen cua nuoc do cho nhan nuoi con nuoi hoac giay xac nhan du dieu kien nhan nuoi con nuoi; ban dieu tra ve tam ly xa hoi cua nguoi nay do co quan co tham quyen cap; giay xac nhan cua co quan y te ve tinh trang suc khoe, tam than; giay to xac nhan thu nhap; phieu ly lich tu phap; ban sao chung nhan ket hon va ban sao ho chieu hoac giay to tuy than khac...

Ho so nop cho Cuc Con nuoi quoc te thuoc Bo Tu phap xem xet giai quyet. Cuc Con nuoi quoc te se gui cong van cho so tu phap tinh, thanh noi tre duoc nhan nuoi cu tru de gioi thieu, huong dan lap ho so tre va tien hanh tham tra xac minh. Sau khi tham tra xac minh, so tu phap se chuyen ho so tra cho Cuc Con nuoi quoc te de xem xet quyet dinh viec cho nhan con nuoi hay khong. Tuy truong hop xac minh va viec xin con nuoi dich danh hoac khong dich danh ma thoi gian giai quyet co the tu 3-4 thang. Le phi nhan nuoi con nuoi cua nguoi nuoc ngoai la 1.000.000 dong/ho so.

* Con truong hop nhan nuoi con nuoi trong nuoc co trinh tu thu tuc ra sao, thua ba?

- Theo nghi dinh 158/2005/ND-CP, nguoi nhan con nuoi nop ho so tai UBND cap xa noi cu tru. Ho so phai co giay thoa thuan ve viec cho va nhan con nuoi do chinh cha me de va nguoi nhan con nuoi lap, ke ca truong hop cha me da ly hon. Doi voi tre dang song tai co so nuoi duong thi nguoi dai dien co so ky giay thoa thuan. Tre duoc nhan lam con nuoi phai duoi 15 tuoi, neu tre tu du 9-15 tuoi thi trong giay thoa thuan phai co y kien cua tre. Ngoai ra, trong ho so con phai co ban sao giay khai sinh nguoi duoc nhan lam con nuoi, bien ban xac nhan tinh trang bi bo roi (neu nguoi duoc nhan lam con nuoi la tre bi bo roi).

Truoc khi dang ky viec nuoi con nuoi, can bo ho tich phai kiem tra, xac minh ky tinh tu nguyen cua viec cho va nhan con nuoi, muc dich nhan con nuoi. Thoi han giai quyet ho so la nam ngay, neu can xac minh them thi duoc keo dai them khong qua nam ngay.

CHI MAI thuc hien

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.