Luc luong quan su NgaMy co gi de doi dau nhau

Thứ sáu, 03 Tháng năm 2013, 14:02 GMT+7

Cach day khong lau, bao “Binh luan quan su doc lap” cua Nga da dang bai “So sanh luc luong vu trang Nga - My“ cua tac gia X.Iuferev. Xin duoc luoc dich de ban doc tham khao.

Trong dieu kien hien nay kho co the hinh dung la mot cuoc xung dot quan su chi giua hai nuoc Nga - My lai co the xay ra. Neu co mot cuoc xung dot nhu vay thi cac quoc gia co chung duong bien gioi cung se bi loi keo vao cuoc chien.

Hon nua, My voi tu cach la mot nuoc thanh vien NATO co the trong doi vao mot su ho tro hoan toan, neu khong phai la cua toan khoi, thi it nhat cung tu mot dong minh Chau Au chu chot la nuoc Anh. Tuy nhien, trong pham vi bai viet nay chung ta hay chi thu phan tich xem quan doi hai nuoc co gi trong tay de doi dau nhau.

Cac thong tin de so sanh deu lay tu cac nguon cong khai ma bat cu ai cung co the tiep can duoc neu muon. Phan lon cac so lieu ve so luong cac loai vu khi va sinh luc la thuoc loai thong tin bi mat, cho nen neu co duoc cong bo thi thuong bi cham, chinh vi the ma cac con so thuc co the it hon hoac nhieu hon so lieu duoc dan ra duoi day.      


 Tang Т-90
Tang Т-90

Thu nhat - ve quan so

Co the bat dau viec so sanh tiem luc quan su cua hai cuong quoc bang so sanh dan so cua hai nuoc. Dan so Nga den ngay 01/01/2013 la 143.347.059 nguoi, dan so My den thang 12/2012 la 314.895.000 nguoi.

Tu cac con so tren co the thay la trong truong hop xay ra chien tranh toan cau thi My co the huy dong luc luong nam gioi khoe manh cam vu khi nhieu hon so voi Nga.

Tiem luc luc luong du bi dong vien cua Nga duoc danh gia vao khoang 31 trieu nguoi, con My la 56 trieu nguoi (neu tinh toan bo nam gioi tu 17 den 49 tuoi thi khong it hon 109 trieu nguoi).

Tuy nhien, cung nen hieu rang di nhien la My khong the huy dong toan bo luc luong tren. De duy tri mot quan doi voi quan so nhu vay se khong du vu khi, dan duoc, luong thuc, quan trang va dich vu hau can van tai se bien thanh mot dia nguc thuc su.    

Neu tien hanh chien tranh tieu hao thi viec bu dap ton that cua My se hieu qua va keo dai duoc hon nhieu so voi Nga. Nga cung chua co luc luong du bi chuyen nghiep. Cong viec xay dung luc luong du bi dong vien chuyen nghiep hien moi chi dang trong giai doan bat dau.

Quan so luc luong vu trang Nga co the tang den 1 trieu nguoi, trong do so quan co trong bien che la 70.000 nguoi, con khoang 300.000 la linh nghia vu. Quan doi My duoc chuyen nghiep hoa hoan toan voi quan so la 1,4 trieu nguoi va co khoang 1,1 den 1,3 trieu nguoi la luc luong du bi dong vien hoac quan du bi.

Tat ca ho (luc luong du bi dong vien va quan du bi) deu co hop dong voi Bo quoc phong, thuong xuyen duoc tham gia cac cuoc tap tran va huan luyen tac chien va trong truong hop can thiet co the duoc goi vao doi quan thuong truc.  

Theo hoc thuyet quan su “Duy tri vai tro lanh dao toan cau cua My. Cac uu tien quoc phong the ky XXI“ duoc cong bo nam 2012 thi quan doi My chi co the san sang tien hanh 01 cuoc chien tranh quy mo lon va dong thoi kiem che cac hanh dong xam luoc cua doi phuong o cac khu vuc khac nhau tren Trai dat. 

Truoc do, My cho rang nuoc nay co the  tien hanh dong thoi 02 cuoc chien tranh quy mo lon.  Xuat phat tu hoc thuyet tren, co the thay trong truong hop tien hanh mot cuoc chien tranh xam luoc chong Nga, My co the su dung mot phan lon luc luong vu trang cua minh.

Thu hai - trang bi ky thuat cua luc quan

Luc luong xung kich chu yeu cua luc quan la xe tang. Trong trang bi cua Luc quan My den nam 2012 co 1.963 tang “Abrams” bien the M1A2, trong so do co 588 xe tang da hien dai hoa theo phien ban M1A2SEP. Ngoai ra, My con co khoang 2.400 tang M1A1 va khoang 2.385 tang M1 dang duoc niem cat. 


 Tang
Tang "Abrams" М1А2

Loai tang hien dai nhat cua Luc quan Nga la T-90. Tat ca co 500 xe tang loai nay voi 2 phien ban la T-90A va T-90AK hien co trong bien che.

Dieu do co nghia la, neu chi tinh nhung loai tang hien dai nhat thi giua hai ben co mot su can bang tuong doi. 

Ngoai loai tang tren, den nam 2010 Luc quan Nga con co 4.500 tang T-80 voi cac bien the khac nhau da qua sua chua lon (dai tu).

Hien tai, cac don vi va cac kho bao quan con co khoang 12.500 tang T-72 nhieu  bien the khac nhau.

Nhu vay, chi can 1/3 tat ca cac loai xe tang noi tren duoc dua vao su dung thi so luong cung  da vuot so tang cua My. Neu tinh den viec My khong the trien khai toan bo so xe tang dang co de chong Nga thi uu the so luong cua Nga la tuyet doi. Tinh tong so thi uu the ve tang cua Nga se vuot My it nhat 2,5 lan.

Trong trang bi cua Luc quan My con co khoang 6.500 xe chien dau bo binh “Bradly”, con Nga co khoang 700 xe chien dau bo binh BMP-3, 4.500 BMP-2 va gan 8.000 BMP-1.

Nga co khoang 4.900 xe van tai boc thep tu BTR-70 den BTR-80A. Du dinh den nam 2020 tat ca cac xe van tai boc thep se duoc hien dai hoa va nang cap len thanh BTR-82A (AM). 


Phao tu hanh МСТА-С
Phao tu hanh МСТА-С

Bo doi do bo duong khong Nga so huu 1.500 xe chien dau do bo tat ca cac bien the va khoang 700 BTR-D (xe van tai boc thep danh cho linh do bo duong khong – ND). Quan doi My so huu so luong xe van tai boc thep lon hon nhieu- toi gan 16.000 chiec.   

Mot trong nhung thanh to quyet dinh thang loi cua cac chien dich tren bo van la cac dot phao ban chuan bi. Hien nay Luc quan My co khoang 2.000 phao tu hanh va 1.500 phao xe keo.

Luc quan Nga, theo so lieu nam 2010, co hon 6.800 phao tu hanh va 7.500 phao xe keo. Trong so do co 4.600 khau la phao 122 mm D-30 se duoc dua ra khoi trang bi cuoi nam 2013.

Ngoai ra, Nga con co gan 3.500 dan phao phan luc ban dan, trong khi do Luc quan My chi co khoang 830 dan phao kieu nay.

Nhu vay, ve mat ly thuyet Quan doi Nga co uu the ve phao tu hanh so voi My la 3,4 lan, phao xe keo la 5 lan (se la 1,9 lan sau khi thanh ly phao D-30), con ve phao phan luc ban dan thi Nga hon My 4,2 lan.  

Tuy nhien, theo bien che truc tiep cua cac lu doan va cac can cu quan su thi trong luc quan Nga chi co 2.500 xe tang. De khang dinh dieu nay khong kho khan lam va chi can lam mot phep tinh don gian. Trong Luc quan Nga chi co 4 lu doan tang doc lap, moi lu doan duoc trang bi tu 91 den 94 tang chien dau co ban. Luc quan Nga cung co 30 lu doan bo binh co gioi, moi lu doan co 01 tieu doan tang voi 41 chiec. Cac xe tang con lai hien nam tai cac kho niem cat va sua chua phuong tien ky thuat quan su. Tinh hinh doi voi phao binh cung tuong tu nhu vay.     

Ngoai xe tang va cac loai xe thiet giap noi tren, Luc quan 2 nuoc co mot so luong lon cac may bay len thang. Luc quan My co 2.700 may bay len thang chien dau. Luc quan Nga co it hon- 1.368 chiec (it hon 2 lan).

Thu ba - ve khong quan

Khong quan My thuc su la mot luc luong dang gom, neu tinh theo so luong may bay chien dau thi Khong quan My dung dau the gioi.

Trong thanh phan cua cac don vi thuong truc (nam 2011) luc luong nay co 144 may bay nem bom chien luoc (66 B-1, 20 B2 va 58 B-52), 297 may bay cuong kich A-10, 1.629 may bay tiem kich (471 F-15, 968  F-16, 179  F-22, 11  F-35).

Can ghi nhan rang My la nuoc duy nhat tren the gioi co may bay tiem kich the he 5 (may bay F-22 Raptor). Ngoai ra, Hai quan My (so lieu nam 2008) cung co 867 may bay tiem kich - cuong kich F/A-18. Tong cong so luong cac may bay chien dau (khong tinh may bay du tru)  – 2.937 chiec.


F-22 Raptor
F-22 Raptor

Thanh phan cua Khong quan Nga duoc giu bi mat, dieu do co nghia la nhung so lieu dan ra duoi day co cho nao do khong chinh xac. Luc luong thuong truc cua Khong quan Nga co 80 may bay nem bom chien luoc (16 Tu-160, 64 Tu-95MS), 150 may bay nem bom tam xa Tu-22M3, 241 may bay cuong kich Su-25, 164 may bay nem bom chien truong Su-24M va M2, 26 may bay nem bom chien truong Su-34.

Khong quan tiem kich co tong cong 953 may bay (282 MiG-29, 252 MiG-31, 400 Su-27, 9 Su-30 va 10  Su- 35S. Tong cong so luong may bay chien dau cua Khong quan Nga la 1.614 chiec (con so tuong doi). Nhu vay, khong quan cua doi phuong (My) co uu the gap 2 lan ve so luong.

Tuy vay, co mot thuc te la hien nay Khong quan Nga dang tich cuc hien dai hoa va tai trang bi. So luong may bay chien dau hien dai se nhanh chong tang len, se dua vao trang bi may bay the he 5 cua Nga – PAK FA (may bay cua khong quan chien truong trong tuong lai).

Khong nhung the, neu can cu vao cac kha nang cua minh thi Su-35S tren thuc te khong thua kem gi cac may bay the he 5 (cua My) va Khong quan Nga da len ke hoach so huu it nhat la 48 chiec may bay loai nay. Den nam 2012, mot nua so may bay Su-27 da duoc hien dai hoa len phien ban Su-27 SMZ, va ve thuc chat thi no da la mot loai may bay khac va hoan toan co the tac chien ngang ngua voi tat ca cac loai may bay the he 4. Cac may bay tiem kich- danh chan MiG-31 cung dang duoc nhanh chong hien dai hoa.


Su-35S
Su-35S

Ngoai nhung yeu to tren, Khong quan Nga con co mot con bai rat loi hai. Cac ten lua co dieu khien lop “khong doi khong” hien co trong trang bi cua Khong quan Nga co cu ly ban xa nhat so voi tat ca cac loai ten lua cung loai hien co.

Ten lua R-37 ma may bay tiem kich danh chan MiG-31BM va may bay tiem kich Su-27, Su-35 duoc trang bi co the tieu diet muc tieu o cu ly toi 300 km!  Khong chi co vay, Nga dang nghien cuu che tao ten lua KS-172 co the tieu diet muc tieu o cu ly xa hon- den 400 km.

Ten lua tam trung RVV-SD co tam ban 110 km. Ten lua co dieu khien ban trong moi dieu kien thoi tiet cua My hien dai nhat ATM-120C7 va AIM-120D chi co the tieu diet muc tieu o cu ly lan luot la  120 va 180 km .

Su-35, Su-27 va MiG-31BM voi dai rada hien dai va cac ten lua R-37 co cu ly ban lon hon bat ky mot loai ten lua nao cung loai cua My da cho phep khac phuc duoc mot cach co ban nhung nhuoc diem cua minh so voi may bay tiem kich the he 5 hien dai nhat cua My la F-22 Raptor co be mat phan xa rada it hon.

Con doi voi cac loai tiem kich kieu F-15, F-15 va F/A-18 thi cac loai may bay tren cua Nga de dang doi dau ma khong gap van de gi lon.

Va cuoi cung – Luc luong phong khong  

Con bai chu yeu cua Nga trong mot cuoc xung dot quan su co the xay ra, ngoai luc luong khong quan khong phai la qua yeu kem, chinh la he thong phong khong- mot luc luong co du kha nang lam cho khong phan Nga tro thanh bat kha xam pham doi voi luc luong khong quan cua bat ky doi phuong tiem nang nao. Ma thieu su yem tro cua khong quan thi khong the tien hanh thanh cong bat ky mot chien dich quan su tren bo nao de chong lai cac cum luc quan tuong doi manh cua doi phuong.

Neu tinh den viec Luc quan My trong giai doan dau cua chien dich phai tien hanh cac tran danh xa can cu ban dap va tiep tuc phat trien, neu My khong chiem duoc uu the tren khong thi chien dich tren da cam chac that bai.   


He thong phong khong S-400
He thong phong khong S-400

Trung tam phan tich cua Uc Air Power Australia da dua ra mot ban bao cao, trong do co muc so sanh Khong quan chien dau My voi cac phuong tien phong khong cua Nga va da nhan xet rang trong truong hop xay ra xung dot quan su quy mo lon thi kha nang song sot cua Khong quan My tren thuc te hoan toan bi loai tru vi cac phuong tien phong khong nhu cac he thong rada va cac to hop ten lua phong khong cua Nga da dat toi dinh phat trien cao nhat.

He thong phong khong hien dai S-400 cua Nga nhin chung khong co doi thu va vuot troi hon han so voi Patriot cua My.   

Ben canh do, thanh phan xuong song cua he thong phong khong Nga la cac to hop S-300 van con kha nang trung tri bat ky mot doi phuong tiem nang nao. Theo cac so lieu cua nhieu chuyen gia Chau Au, he thong phong khong cua Nga co the tieu diet den 80% cac may bay bat ky loai nao xam nhap khong phan Nga.

Cac chuyen gia Nga khiem ton hon va cho rang con so tren vao khoang 60 den 65%, - tuy vay, trong bat ky truong hop nao (80 % hoac 60- 65%) thi khong quan doi phuong cung da phai chiu dung ton that khong the bu dap duoc va khong the nao hoi phuc lai duoc.

Den nam 2010, luc luong phong khong Nga co khoang 2.100 to hop phong S-300 cac kieu khac nhau, 9 tieu doan S-400 voi 72 to hop phong va den nam 2020 du dinh se trien khai 56 tieu doan S-400. Ngoai ra, tai cac don vi con co it nhat 22 to hop phong khong tam gan – Pantsir-S1.

Chinh cac he thong phong khong Nga voi vai tro la con bai chu chot  va la “cai o” la luc luong co the bao ve dat nuoc truoc cac cuoc xam luoc co the xay ra.

Duoi cai o cua he thong phong khong, den nam 2020 Nga co the binh tinh doi moi can ban luc luong luc quan va khong quan, bo sung vu khi va phuong tien ky thuat moi cho cac luc luong nay. Va nhu vay, sau nam 2020 xac suat xay ra xung dot vu trang  truc tiep giua Nga va My (hien gio dang rat thap) se xuong muc gan nhu bang khong.  

Viet Bao.vn (Theo Dat Viet)

TIN THE GIOI NOI BAT

http://img.vietbao.vn/images/138/vn888/hot/v2013/7ddc2efc19-1-4577482-3x2-700x467-5.jpeg http://img.vietbao.vn/images/138/vn888/hot/v2013/4fcf0e12ea-1-tasa-63f41.jpeg http://img.vietbao.vn/images/138/vn888/hot/v2013/ef1d10359f-1-1-0a0e5.jpeg
 Ngoai truong Trung Quoc van "ngang nguoc" ve Bien Dong
  Vu khung bo Boston: Lo them am muu dong troi
  Trung Quoc van khong the mua lang gieng bang tien

Co the ban quan tam:

>>  Chi tiet ke hoach tan cong khong-hai quan Trung Quoc cua My

>> Bien Dong: Sau hung hang, Trung Quoc bat ngo diu giong

>> Phuong an phong thu tren bien cua Hai quan Viet Nam

>> Nguoi ngoai hanh tinh “dua gion” voi ten lua hat nhan My

>>  Dai su Trung Quoc "nhac nho" My

>> Mo xe chinh sach doi ngoai Trung Quoc

>>   My bat ngo de lo ke hoach gay chien voi Trung Quoc

>> My-Nhat-Han tang cuong ten lua doi pho Trieu Tien

>> My bat them 3 nghi pham vu danh bom o Boston

>> Ban tau cho Trieu Tien, Nhat quen xoa du lieu nhay cam

>> Trung Quoc dang day An Do ve phia My

>> Su menh chien luoc cua tau san bay TQ

>> Tap Can Binh va “chiec bay” Bien Dong

>> Obama sap “tung” don huy diet vao Assad?

>> Nghi pham danh bom Boston co the thoat an tu hinh?

--------------------------------------------------------

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.