Lich cup dien Da Nang tu 23 2406

Thứ ba, 22 Tháng sáu 2010, 09:51 GMT+7


Lich cup dien Da Nang tu 23 24/06 Lich cup dien Da Nang tu 23 - 24/06 Xin gioi thieu toi quy vi doc gia lich cup dien tren dia ban Da Nang tu 23 den 24/06.

Ngay 23/6/2010:

*Tu 6h00 ngay 23/6/2010 den 8h00 ngay 26/6/2010 : Thep Lien Chieu.

*Tu 6h00 den 17h00 : Cong ty Dien luc 3, Lien Tri (EO, IN), Hoa Thuan Dong (C6), Tho Nhon (AQ), Phan Chau Trinh (BE), Trung tam vien thong Dien luc Mien Trung, Trung tam y hoc du phong (C5), Le Dai Hanh 1 (CA), Nuoc da Bach Tuyet, Le Dinh Duong (EG), Hoang Dieu (CS), Hoang Van Thu 1(BF), Khach san Vitour, Hoang Van Thu 2 (EQ), Cong ty Nam My, Ngan hang ngoai Quoc doanh, Ngan hang Nong Nghiep, Thai Phien (IH), Nga nam (AI), Khach san Thai Binh Duong, Nha sach Phuong Nam, Cong ty Xuan Hung, Trung Vuong (AL), Nha hat Trung Vuong, Phan Dinh Phung 1 (BT), Dai hoc Da nang, Dai hoc ngoai ngu, Trung tam thong tin tu lieu Dai hoc Da nang, Le Duan 2 (DA), Truong Phan Chau Trinh, Tong cong ty du lich Ha Noi, Ngan hang Ngoai thuong, Le Lai (IC), Tong dai dien thoai quoc te, Dai phat tin, Le Loi 1 (AU), Ly Thuong Kiet (FY), Cong ty Me Kong, Khach san Cotimex, Le Loi 2 (AS), Keo Cuoc (FG), Le Loi (BA), Thieu Binh (CR, GX), Thuan Phuoc (FX), Cong ty Huu Thanh, Khach san Sai Gon Tourane, Khach san Cong nghe pham, Khach san Da Nang, Quang Trung (JT), Dinh Tien Hoang (BK, BG), Bac Dau (BN), Lien Chieu - Thuan Phuoc (B8), Buu dien Ong Ich Khiem, Trung tam vien thong KV3, Thanh Binh 2(AY), Khach san Thanh Binh, SPS 19, Thanh Binh (CB), Thanh Hai (CC), Thanh Son (CJ), Hai Son (JD), Thanh Long (DQ), Hai Ho (EL), Thanh Long 1 (FU), Thanh Thuy (CU), Buu dien Thuan Phuoc, Da Phuoc (GP), Cong ty Byucksan, Cau Thuan Phuoc, Cao Thang 2 (FB), Truong cao dang Nguyen Van Troi, Dong Da 2 (ET), Khu dan cu khung hoi nghi (IZ), Nha khach ngan hang (Dong Da 4) (D4), Trung tam tap huan nghiep vu ngan hang, Dong Da 1 (AE), Khach san Hai Van, Ba Dinh (AA), So Cong An, Tong cong ty vien thong Toan cau Bo Cong An, Tam Toa (IU), Tran Cao Van, Dinh Tien Hoang, Quang Trung, Nguyen Thi Minh Khai, Hai Phong (BX), Ong Ich Khiem (JC, AP), Le Duan (AO), Trieu Nu Vuong noi dai (DR), Co khi duong sat, Thong tin tin hieu (Oc lo), Hai Phong (BY), Xi nghiep quan ly duong sat, Khach san duong sat, Da Phuoc (RP, RT, QA), Nghien da 532, Don vi 14138, Anh Tien, Nguyen Huu Phi, Tieu doan bo binh so 1, Van Thanh, Hoa Khanh (OQ, Y20, Y16, QK, Y12, O3, O4, O7, O10, MU, Y14, QQ), Trung tam hoc lieu, Trung tam the thao - Dai hoc bach khoa, Truong ke hoach, Buu dien Hoa Khanh, J258, Du lich Xuan Thieu, Hoa Hiep (MR, OS, R9, QP, QI), Hoa Minh (O6, RM, RS, RA, RN, YC, R4, RF, N9, YW, Y15, N7, N8, MP, R4, QL), Trung doan 683, Cang Lao, Doan 74, Bo chi huy quan su quan Lien Chieu, Trung doan 575, Xi nghiep van chuyen dich vu du lich, Can sat Le Thi Huong, Xi nghiep thi cong co gioi, Truong cong nhan buu dien, Buu dien Thanh Loc Dan, O to Truong Hai, Tu van thiet ke giao thong, Xay lap dien Da nang, Binh Vinh, Trung tam che bien gia suc, D huan luyen, Trung tam bao tro xa hoi, Trung tam dieu duong tam than, Khach san quan khu, Tran Van Hoa, Be tong Duc Liem, Co dien Thanh Tan, Xay da Da Son, Da Khanh Son, D32 Bo tham muu, Nguyen Viet Long, Mo da Da Son, Cong ty Cam Phat, Cong ty 3/2, Van Tuong, Co khi Trung Nghia, Incovina, Cong ty xay dung & may Han Quoc, Phu Gia, Gach Quang Thang, Kho K83, Trung tam bao tro xa hoi 1, Chau Anh, Ben xuat, Da Dai La, Hiep My Hung, Kho H84-3, Da Son (RR, O2, RK), Hoa Khanh (O5, Y11, OO), Dong Nguyen, KAD, Be tong Dinco, Duc Viet, Hung Thuy, Nga Tuan, Tuyet Xuan, Rang Dong , Le Phong Hung Phu, Duong so 4, 9 Khu cong nghiep Hoa Khanh: Da Phuoc (YN, MH), Thanh Thu, Bach Dang, Det Da nang, ITG Phong Phu, Mabuchi, Steel Center, Trong Tin, Lap rap xe may, Bao bi xuat khau, Clinke, Thanh Loi, Thanh Tin, Thien Kim, Nam Duong, Hoa Hiep, Nam Hai, Ngoc Chau, Tan Quoc, Co khi o to& thiet bi dien, Lap rap xe may, Trong Tin, Tan Phat, Vo bao xi mang, Bach Dang, Thanh Thu, Da Phuoc (YN, MH), Thep Lien Chieu, Cao su Da nang, Thinh Phu, Suc Tre, Xi mang Hai Van, Xi mang Ngu Hanh Son, Hoa chat Hoa Khanh, Nha may nuoc Lien Chieu, Xang dau Petex, PTSC, H-182, Xang dau hang khong Lien Chieu, Ga Hai Van, Viba Hai Van, Thong tin duyen hai, Lap cao tan, Hoa Hiep (QH, Y18, RO, RG), Viba Hai Van, Ga Hai Van Bac, Ga Hai Van Nam, Ngo Quyen tu Cau Song Han den Yet Kieu, Huong Nho, Phan Ba Phien,Tho Quang, Khu cong nghiep Thuy san Tho Quang, Danifood, Xu ly nuoc thai Son Tra, Thuy san Thuan Phuoc, Dai Thuan, Hai Duong Thinh, Nhanh khu du lich ban dao Son Tra, Trung tam tim kiem cuu nan, Chua Linh Ung, Truong Phuc, Bai Bac, Bai Con (ED, HC), Hai Thanh, Tho An (VA), Man Thai, Do luong KV3, Thuy dac san, Danifood, X50, Xang dau Tien sa, Thanh Huyen, Xi nghiep ga Da nang, Vung 3 Hai Quan, Cang Tien Sa, Dong Nai, Vijachip, Rung cam Son Tra, Dai vien thong, Dai FM, FIR, E290, Rada Son Tra Khu A, Co phan Thuy san, Dang Thi Ca, Khu cong nghiep Hoa Cam, Truong Chinh, Dong Phuoc, Hoa Phat, Dien Bien Phu (OM, RW, RC, NQ, OZ), Truong Chinh, Ton Dan (NR, NS, QY, NU, NF, OX, I8, NV), Nguyen Phuoc Nguyen (RD, RE), Cong ty VDA, Trung Doan 575, Tu van Thiet ke giao thong 5, Buu dien An Khe, San xuat bom min, Xi nghiep dau tam, Doan nghe thuat Quan khu 5, Chieu sang quoc lo 1-T13, Xi nghiep xay lap cong nghiep tau thuy, Hoa Phat (M7, M8, M9, N1, N2, N3), Khu dan cu Trung Nghia, Nga Ba Hue (MO, OD), Hoa An, Phong Bac, Hoa Cam, Binh Thai, Khu dan cu Hoa Tho, Kem Hoang Gia, Bia Khue Trung, May Trung Viet, Thuoc la Da nang, Cong ty Nhat Linh, Binh Hoa (TB, TD), Khu dan cu so 5 Nguyen Tri Phuong (WJ, WK), Khu dan cu Khue Trung - Do Xu (TR), Khu dan cu so 3 Nguyen Tri Phuong ( SS, ST, SU, SV, SW), Khu dan cu Thanh Loc Dan (MD), Dien Bien Phu (OH, OP, YV, OF, O5, O4, OY), Nguyen Tri Phuong (NP, QW), Khu dan cu C17, Thi Sach (YY, MK, OV), Buu dien KV2, Cong ty dien chieu sang, Khach san Thanh Long, Hawata, Cong vien 29/3, Vu Thi Lan, Thue bao tai chinh, So chi huy F372, Thong tin A91, F bo, Dai Vol, K6, K10 Dich vu hang khong, Tran Cao Van (OI, NG, QV, YA, NI, OT, NJ, ON, Ha Huy Tap (NN), Khu dan cu Lien Chieu Thuan Phuoc, Nguyen Tat Thanh (RZ, QX, MZ), SPS20, Xi nghiep giay da xuat khau, Nha may nhua Da nang, Xi nghiep tui cap, Nha khach Xuan Ha.

*Tu 6h00 den 6h30 va *Tu 16h30 den 17h00 : Trung tam dieu duong nguoi tam than, Benh vien giao thong van tai.

*Tu 7h00 den 17h00 : Le Trong Tan, Ton Dan (I9, MY). Muoi Iot, Nam Thang, Hoang Nam, Cong ty Hai Van, Co khi Hoa Phat, Su Doan F375, Mo Da Phuoc Tuong, Trai giam B14, Cong ty xay dung cong trinh 512, Xi nghiep vat tu vat lieu giao thong, Da Hoa Phat, D180, Cong ty Huy Trang, Nho Chien.

*Tu 6h00 ngay 23/6/2010 den 8h00 ngay 24/6/2010 : Thep Dana-Y.

Ngay 24/6/2010:

*Tu 6h00 den 17h00 : Hoa Thuan (EX), Cong ty Xang dau, Co khi Thuy san 2, Tieu La (GV), Trung Nu Vuong (GY, CZ), Khach san Phuong Nam, Ngan hang ACB, Khach san 172 Bach Dang & Hai Au, Tran Quoc Toan (CT), Pham Phu Thu (AM), Khach san thiet bi phu tung, Cho Han (BJ), Ngan hang Sacombank, Cao Oc Bao Linh, Tran Phu (IL), Thiet bi Truong Hoc, Cao oc Indochina Riverside, Ngoc Anh (EI), Khach san Song Han, Nguyen Du (AC), Khach san Thanh Lich, In Tai chinh, Cuc thue, So Tai chinh thanh pho, Cong ty xo so kien thiet & dich vu in, Vien kiem sat thanh pho, Cuc Quan tri T26 (08 Bach Dang) , Xi nghiep in bao Nhan dan, Tran Quy Cap (CK), Thuan Phuoc (CQ, GA, IO, IP, IQ), Cong ty Dat Viet, Cong ty 586, Hoa Thuan (FR), Hai Chau (AT,JZ), Hoang Dieu (ES, JK), Hai Chau 1(CE), Chu Van An (DV), Binh Hien (BI), Binh Thuan (EH), Tan Thanh 2 (GQ, BM), Hoang Dieu (GW), Dong Tay 2 (GK), Ngan hang Dong A, Hoang Anh-Gia Lai, Tinh Hoi 1 (BU), Tinh Hoi 2 (FJ), Trung tam dich vu vien thong KV3, Ong Ich Khiem 5 (GR), Nguyen Trai 2 (BV), Ong Ich Khiem 1 (CI), Nguyen Trai 1(ER), Tran Binh Trong (AR), Co Bac (JS), Trieu Nu Vuong (AB), Hung Vuong (CH), Khach san Hoa Sen, Buu dien Ngo Gia Tu, Truong cao dang ky thuat y te, Kho Duoc (GC), Cong ty duoc TW3, Dao Duy Tu (DX), Ong Ich Khiem 2 (AN), Vinh An (DX), Vinh Trung Plaza, Ly Thai To 1 (JI), Vinh An 2 (JJ), Ly Thai To 4 (FQ), Bac Nam 1 (IB), Bau Hac (GS), Nguyen Van Linh (JA), Bac Bau Thac Gian (FH), Ngan hang Cong Thuong, Ly Thai To 2 (AG), Khu tap the Lien Tri (BD), Xi Nghiep 991, Duy Tan (JP), Khu tap the Cong ty Dien luc 3 (JQ), Truong Long, Binh An (JN), Khu dan cu Nguyen Tri Phuong (JV, JW, JX, JR), Phuong Nam, Lien Tri nam (FV, DO, IT), Khu dan cu so 4 Truong Sa (A3, A4, A8, B2, A5, B3, B4), Khu dan cu Tay Nam Hoa Cuong (C4), Nguyen Tri Phuong (C3), Trung tam vien thong PC3 (JO), Viettel , Khu tap the vien thong (B1), Tap the Bo Tham muu quan khu (IY), C14, D Can cu, E 929, Tu dung E 929, Oxy E 929, Ngu Loi, Ten Lua, Truc Chien (AEC), Thanh Vinh, Hoa Bac, Hoa Lien, Hoa Ninh, Hoa Son, Hoa Phu, Cap treo Ba Na, Ba Na, Dai FM, Tan Minh Hoang, Truong giao duong, Lai Anh Dung, Cong ty Trung Son, Ho Hoa Trung, Trung tam 05-06, Thi cong cau Truong Dinh, Cum cong nghiep Thanh Vinh, Gelimex, Truong Hai, Seto, Lafien Viet Nam, Phu Loc, Thep Hoa Phu, Sat Anh Khoa, Khai Phat, Viet Lang, Duong so 2, 3, 6 Khu cong nghiep Hoa Khanh: Knitwear, Lap may Mien Nam, Tien Huy, Det nhuom Son tra, Lam san Thanh Loc, Kho K9, BGI, Co khi o to, Lam san xuat khau, Viet Thanh, O to 6, Quan ly duong bo Quang nam - Da nang, Tan Loc, Biti"s, Da Phuoc (YB, YZ), Nha may thep, Truong Thang, Thanh Cong, Dong Tam, Le Van Hien, Tran Dai Nghia, Hoa Hai, Hoa Quy, Ba Tung, Man Quang, Khai Tay, An Luu, Da My Nghe, Nuoc Da Da Phu, Ho Xuan Huong, Furama, Cao su Da nang, Nguyen Duy Trinh, Hoa Hai, Non Nuoc, Du lich Ben Thanh, Tu dung E51, Xi mang Hoa Khuong, Betong 545, Quoc lo 1A tu Hoa Cam den Hoa Phuoc, Phong Bac, Mieu Bong, Hoa Xuan, Hoa Tien, Hoa Chau, Nam Cau Cam Le, Dien Bien Phu (OG), Khu dan cu Xuan Hoa A (ML, I4), Thai Thi Boi (MM, NE, I11), Khu dan cu Chinh Gian (MN), Le Do (ND), Vo van Tan (YU), Cong vien 29/3, Nha khach 54, Savico, Sieu thi Bai Tho, Ha Huy Tap (I4).

*Tu 6h00 den 6h30 va *Tu 16h30 den 17h00 : Viet Hoa.

*Tu 8h00 ngay 24/6/2010 den 8h00 ngay 25/6/2010 : Thep Dana-Y.

Cong ty Dien luc Da Nang kinh de nghi quy khach hang doi chieu tham khao them ma khach hang tren hoa don thu tien dien voi ma khach hang theo thong bao nay nham tien viec sap xep trong san xuat cung nhu trong sinh hoat.

(Theo Dien luc Da Nang)

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.