Diem chuan du kien cua 19 truong DH

Thứ ba, 27 Tháng bảy 2010, 14:00 GMT+7


Diem chuan du kien cua 19 truong DH Thi sinh du thi vao Truong DH Khoa hoc tu nhien Ngay 26-7, 19 truong DH, CD, trong do nhieu truong co so luong thi sinh du thi rat lon, da cong bo ket qua thi, dong thoi cong bo luon diem chuan trung tuyen du kien.

*Truong DH Khoa hoc tu nhien (DHQG TP.HCM) cong bo diem chuan du kien nganh toan tin: 15; vat ly: 14,5; dien tu vien thong: 17; nhom nganh cong nghe thong tin: 18; hai duong hoc - khi tuong va thuy van: A: 14,5, B: 15; hoa hoc: 16; dia chat: A: 14, B: 17; khoa hoc moi truong: A: 15,5, B: 18; cong nghe moi truong: A: 16, B: 19; khoa hoc vat lieu: 14; sinh hoc: 16; cong nghe sinh hoc: A: 17, B: 21. Du kien mot so nganh xet tuyen nguyen vong (NV) 2 la: toan - tin, vat ly, cong nghe thong tin, hai duong hoc - khi tuong va thuy van, khoa hoc vat lieu va sinh hoc.

* Truong DH Quoc te (DHQG TP.HCM): nganh cong nghe thong tin co 33 thi sinh, nganh dien tu vien thong co 17 thi sinh, nganh khoa hoc may tinh co 1 thi sinh, nganh cong nghe sinh hoc co 126 thi sinh (chu yeu khoi B), nganh quan tri kinh doanh co 207 thi sinh dat muc diem thuc bang diem chuan nam 2009. Nganh ky thuat y sinh co 49 thi sinh dat tu 14 diem tro len, cong nghe thuc pham co 39 thi sinh, tai chinh - ngan hang co 198 thi sinh dat tu 17 diem tro len. Rieng nganh nuoi trong thuy san chi co dung 1 thi sinh du thi va dat 15 diem.

* Truong DH Tai chinh - marketing: mat bang diem thi nhin chung cao hon nam 2009. O muc diem 17 tro len co 938 thi sinh dat duoc (chua tinh diem uu tien). Chi tieu DH cua truong la 1.000.

Diem chuan du kien cua 19 truong DH, Tin tuc trong ngay, giao duc, tuyen sinh, dai hoc, cao dang, thi sinh, ket qua, diem thi, diem san

Thi sinh trao doi voi nhau. (Anh minh hoa).

* Truong DH Giao thong van tai TP.HCM: tien si Nguyen Van Thu - pho hieu truong nha truong - cho biet mat bang diem nam nay nhin chung thap hon nam 2009. Diem chuan nhieu nganh se tuong duong hoac giam 0,5 diem so voi nam truoc. Rieng nganh xay dung cau duong va ky thuat cong trinh xay dung diem chuan du kien 17 diem.

* Truong DH Hoa Sen: diem thi tang nhe so voi nam 2009. Ba Ngo Thi My Lan - pho phong tuyen sinh cua truong - cho biet diem chuan se tuong duong nam 2009.

* Truong DH Sai Gon: o muc 16,5 diem co 1.952 thi sinh dat duoc. Diem chuan nganh tai chinh - ngan hang du kien tang manh boi o muc 17,5 diem cua nam 2009, nam nay co den 305 thi sinh dat duoc.

* Hoc vien Hang khong: nganh quan tri kinh doanh tuyen 450 chi tieu va co 434 thi sinh dat duoc muc diem 14,5. Nganh cong nghe ky thuat dien tu vien thong tuyen 90 chi tieu va co 30 thi sinh dat tu 14 diem tro len. Nganh quan ly hoat dong bay tuyen 60 chi tieu va co 52 thi sinh dat tu 16 diem tro len.

* Truong DH An Giang: neu cong so thi sinh dat diem san nam 2009 o cac khoi thi co ban moi chi co 1.339, trong khi chi tieu cua truong la 2.300. Dang chu y truong tuyen sinh hai nganh khoi N va H nhung khong co thi sinh nao du thi.

* Truong DH Phu Yen: mat bang diem thi kha thap. Chi co hon 100 thi sinh dat diem san nam 2009, trong khi chi tieu nam nay cua truong la 350.

* Hoc vien Cong nghe buu chinh vien thong: ong Le Huu Lap, pho giam doc hoc vien, cho biet diem thi cua thi sinh nam nay thap hon nam truoc. Doi voi he dao tao ngan sach do ngan sach nha nuoc cap, du kien diem chuan tu 23 diem tro len doi voi nganh cong nghe thong tin, dien tu vien thong. Nganh quan tri kinh doanh du kien la 21 diem. Con nganh ke toan, dien - dien tu du kien khoang 20 diem. He ngoai ngan sach du kien diem chuan thap hon nam truoc 1-2 diem.

* Truong DH Xay dung: ong Le Van Thanh, hieu truong, du bao diem chuan nam nay se cao hon nam truoc tu 1,5-2 diem. Truong se khong xet tuyen NV2. Nam 2009, Truong DH Xay dung co diem trung tuyen khoi A la 17, khoi V (nganh kien truc co nhan he so) lay 26,5 diem va khoi V (nganh quy hoach do thi khong co he so) la 14 diem.

* Truong DH Ngoai thuong: neu tinh tu diem 8 tro len, truong co tong cong 4.485 bai thi cac mon dat muc diem nay. 1.480 bai thi dat tu 9 diem tro len. Voi mat bang diem thi nay, ba Le Thi Thu Thuy - truong phong dao tao - du bao diem chuan cua truong nam nay se thap hon nam 2009 mot chut. Theo ba Thuy, truong co mot diem chuan trung tuyen chung cho tung khoi thi. Sau do se xac dinh diem trung tuyen theo nganh hoc. Truong se khong xet tuyen NV2.

* Truong DH Nong nghiep Ha Noi: ong Dinh Van Chinh, pho hieu truong nha truong, cho biet du kien diem chuan vao truong tuong duong nam 2009. Truong xay dung diem chuan theo nganh, sau khi co diem san trung tuyen chung vao truong cho tung khoi A va B. Truong se danh chi tieu de xet tuyen NV2 o mot so nganh.

* Truong DH Hong Duc: theo ong Hoang Van Thi - truong phong dao tao, truong se xay dung diem chuan theo nganh. Can cu theo pho diem, diem chuan cua hau het cac nganh se chi 13-14 diem. Vi vay, truong dang cho diem san vi co nhieu nganh diem chuan se bang voi muc diem san.

* Truong DH Thuong mai: ong Nguyen Bach Khoa, hieu truong nha truong, cho biet pho diem thi cua thi sinh tuong duong nam 2009 nhung co rat it diem 10. Ong Khoa du bao diem chuan nam nay khong cao hon nam truoc. Voi cac nganh diem chuan nam truoc cao, nam nay co the van giu nguyen. Con nganh co diem chuan thap du kien giam khoang 0,5 diem.

* Truong DH Can Tho: theo thong ke, trong tong so 54.360 thi sinh du thi vao truong co 5.566 thi sinh co tong diem ba mon thi tu 15 tro len, chiem ti le 10,2%. Trong do, khoi A co ti le thi sinh dat tong diem thi ba mon thap nhat voi 8,3%, ke den la khoi B (9,8%), D1 (9,9%). Theo tien si Do Van Xe - pho hieu truong nha truong, neu lay muc diem san cac khoi nam 2009, so thi sinh dat diem san nam nay cua truong tang len 22%. Vi the, o NV1 truong se lay du chi tieu cho cac nganh va danh 10% chi tieu cho NV2.

* Truong DH Su pham (DH Da Nang): diem thi cac khoi cua truong nam nay cao hon nam truoc tu 0,5-1,5 diem. Cu the o khoi B, chi tieu 50 nhung co den 72 thi sinh dat 16,5 diem tro len (diem chuan nam truoc la 15); o khoi M co 106 thi sinh dat 15 diem tro len (nam truoc 14,5) so voi chi tieu 100; con khoi C, D1, T nhieu kha nang diem chuan se ha va co nganh se tuyen thieu thi sinh o NV1.

* Truong DH Ngoai ngu (DH Da Nang): nhieu kha nang diem chuan se tang. O khoi D1 (su pham tieng Anh) co 75 thi sinh tren 21 diem (diem chuan nam truoc 19) so voi chi tieu 70 va nganh cu nhan tieng Anh co 401 thi sinh dat 19,5 diem (nam truoc la 18,5 diem) tro len so voi 400 chi tieu. Cac nganh moi nhu tieng Han Quoc, tieng Trung, tieng Nhat diem chuan cung se cao.

Bai lien quan:

DH Ngoai thuong du kien diem chuan

DH Xay Dung: Diem chuan nganh cao nhat du kien la 23

Du kien diem chuan truong DH Xay dung tang 1,5 - 2,0 diem

(Theo Tuoi Tre)

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.