De thi se bam sat sach giao khoa

Thứ sáu, 22 Tháng một 2010, 07:48 GMT+7


De thi se bam sat sach giao khoa Hoc sinh truong THPT Bui Thi Xuan, Q.1, TP.HCM on tap Anh: D.N.T Truoc nhung y kien to ra lo ngai huong dan on tap chi dao “mot dang”, nhung de thi lai ra “mot neo”, Bo GD-DT khang dinh: du day hoc theo chuan kien thuc, ky nang hay bam sat sach giao khoa thi hoc sinh van dap ung duoc yeu cau cua de thi.

Can on tap nhieu vong

Ong Nguyen Hai Chau - Pho vu truong Vu Giao duc trung hoc (Bo GD-DT) cho rang: giao vien day mon thi chu dong xay dung ke hoach, chi dao viec on tap phu hop voi dieu kien dia phuong, voi kha nang nhan thuc cua hoc sinh, can to chuc on tap nhieu vong. Thu nhat, can on tap trong qua trinh day, hoc, thuc hien chuong trinh, sach giao khoa theo huong dan thuc hien nhiem vu nam hoc cua Bo. Thu hai la on tap theo tung chu de: noi dung trong moi chu de co the bao gom kien thuc, ky nang cua cac bai, cac chuong khac nhau. Thu ba la on tap tong hop kien thuc, ky nang cua chuong trinh THPT, chu yeu lop 12: noi dung tong hop cua tat ca cac chu de da duoc on tap.

Vi du, doi voi mon Toan, phan dai so va giai tich gom 4 chu de: ung dung dao ham de khao sat va ve do thi cua ham so; Ham so luy thua, ham so mu va ham so logarit; nguyen ham, tich phan va ung dung; so phuc. Phan hinh hoc gom 3 chu de: khoi da dien va the tich khoi da dien; mat cau, mat tru, mat non; phuong phap toa do trong khong gian.

Bo GD-DT cung yeu cau: Viec on tap cho hoc sinh khong chay theo bai, noi dung trong sach giao khoa mot cach may moc ma huong dan hoc sinh tu hoc, nang luc van dung kien thuc cua nguoi hoc, nang luc phan tich, tong hop kien thuc, ky nang lam bai thi, tranh viec ghi nho kien thuc may moc, tinh trang hoc tu, hoc lech.

“Hoc sinh chuan bi thi tot nghiep on tap ky noi dung chuong trinh lop 12, theo yeu cau ve chuan kien thuc, ky nang va nhung phan co tinh lien thong, tiep noi o lop 10, 11” - Ong Nguyen Hai Chau, Pho vu truong Vu Giao duc trung hoc (Bo GD-DT)

Ong Chau khang dinh: Viec chuan bi noi dung on tap phai phu hop voi phuong phap on tap, nghia la ket hop huong dan hoc sinh tu hoc, tu on tap; on tap theo nhom va on tap chung ca lop; ket hop giua tu kiem tra danh gia cua hoc sinh; kiem tra, danh gia trong nhom hoc tap va kiem tra danh gia chung toan lop, toan truong; chu trong thu nhan thong tin phan hoi ve ket qua on tap cua hoc sinh de co dieu chinh hop ly. Phan loai hoc sinh theo kha nang nhan thuc, tap trung nhieu hon cho nhung hoc sinh hoc luc yeu; cu giao vien co kha nang va kinh nghiem chuyen mon, nhung hoc sinh kha gioi ho tro them, ngoai thoi gian on tap theo ke hoach on tap cua cac truong THPT, giup nhung hoc sinh nay nam duoc kien thuc, ky nang co ban theo yeu cau cua ky thi.

Viec to chuc lam mot so de thi thu theo cau truc de thi da duoc Bo GD-DT thong bao giup hoc sinh nam vung hinh thuc thi va cach thuc lam bai thi duoc cac chuyen gia danh gia la rat can thiet. De lam duoc dieu nay, theo ong Nguyen Hai Chau, cac truong phai thanh lap doi ngu nhung nguoi lam de thi cho tung mon hoc, to chuc bien soan, bien tap de thi, xay dung ngan hang de thi trong moi nha truong de phuc vu viec ra de kiem tra 1 tiet, kiem tra 15 phut, kiem tra cuoi ky hoac to chuc cac dot thi thu cho hoc sinh cuoi cap. Bo GD-DT se tiep tuc bien soan va cap nhat cac bai tap kiem tra lam nguon tu lieu cho cac truong trong viec kiem tra danh gia hoc sinh va giup hoc sinh cuoi cap on tap chuan bi thi.

De thi se “khop” voi huong dan on tap

De thi duoc ra voi hai phan: phan chung cho tat ca thi sinh (chiem ty le khoang 80%), phan rieng ra theo tung chuong trinh chuan va nang cao (chiem ty le khoang 20%).

Truoc nhung y kien cua cac nha giao bay to lo ngai rang chu truong cua Bo GD-DT la huong dan on tap theo chuan kien thuc, ky nang nhung khau ra de lai “lech” so voi quy dinh nay, trao doi voi PV Thanh Nien, ong Tran Van Nghia, Pho cuc truong Cuc Khao thi va Kiem dinh chat luong giao duc, Bo GD-DT cho hay: do viec day va hoc theo chuan kien thuc ky nang (khong bat buoc phai day het sach giao khoa) van con la huong dan kha moi me va tren thuc te khong phai dia phuong nao cung da thuc hien duoc day du quy dinh nay. Do vay, de tranh thiet thoi cho thi sinh, tinh than chi dao cua khau ra de la se vua bam sat chuan kien thuc, ky nang nhung cung phai dam bao noi dung de thi khong nam ngoai sach giao khoa hien hanh. Nhu vay, du on tap theo sach giao khoa hay theo chuan kien thuc, ky nang thi hoc sinh deu co the dap ung duoc yeu cau cua de thi.

Truoc nhung y kien to ra lo ngai rang, tren thuc te, de thi khong “chu yeu nam trong chuong trinh lop 12” nhu quy dinh, ong Nguyen Hai Chau cho hay: hoc sinh chuan bi thi tot nghiep on tap ky noi dung chuong trinh lop 12, theo yeu cau ve chuan kien thuc, ky nang va nhung phan co tinh lien thong, tiep noi o lop 10, 11. Co nghia se khong phai ra soat toan bo chuong trinh lop 10, 11 ma chi on tap nhung phan kien thuc co tinh tiep noi, tren co so noi dung chuong trinh lop 12.

Ve van de nay, ong Tran Van Nghia cung khang dinh: voi nhung mon khoa hoc tu nhien, dac biet la mon Toan, do dac thu la mon hoc co tinh lien thong rat cao nen khi noi de thi chu yeu chuong trinh lop 12 khong co nghia chi co nhung noi dung trong sach giao khoa Toan lop 12; neu hoc sinh khong nam vung duoc kien thuc co ban o lop duoi thi cung khong the lam duoc bai.

(Theo Thanh nien)

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.