Bo truong Y te Toi mong nhan duoc su chia se cua nguoi dan

Thứ bảy, 26 Tháng mười 2013, 16:26 GMT+7

- Trong nhung ngay qua, vu bac si tai Tham my vien Cat Tuong – bac si gay chet nguoi roi vut xac xuong song de phi tan da gay buc xuc cho hang trieu nguoi dan.

Ngay 26/10, Bo truong Y te Nguyen Thi Kim Tien co van ban tra loi bao chi ve vu viec bac si Trung tam tham my Cat Tuong.

Thua Bo truong, ba nghi sao ve hanh dong phi tang xac nan nhan cua bac si Nguyen Manh Tuong?

Khong rieng ban than toi, ma tat ca can bo, nhan vien trong nganh Y te deu trai qua cac cung bac cam xuc truoc su viec tren, tu cho thay choang vang, soc, den phan no, dau xot va buon. Chung toi cam thay choang va soc vi khong the tuong tuong noi mot bac sy lai co the hanh dong nhu vay, phan no vi vi bac sy nay da phan boi loi the Hepocrat, bat tuan luat phap va cac quy dinh, sai pham ve phap luat, hoat dong khong phep, hanh nghe khong dung chuyen khoa, vi pham nghiem trong quy che chuyen mon, lam lieu dan den tu vong cho nan nhan.

Viec vut xac nan nhan xuong song hong phi tang la mot hanh dong khong con tinh nguoi. Chung toi cung cam thay buon va dau xot vi mot can bo trong nganh, con tre, duoc dao tao, co ca con duong rong mo phia truoc, da pham mot sai lam khong the tuong tuong, phut choc pha do tat ca su nghiep, tien do, tuong lai, lam anh huong den gia dinh, lam hoen o mau ao trang cua bac sy.

Toi cung cam thay dau xot va buon cho nan nhan Le Thi Thanh Huyen, vi muon lam dep da phai tra gia bang mang song. Toi xin gui loi chia buon sau sac den gia dinh nan nhan ve nhung dau thuong, mat mat nay.


bo-truong-y-te-998413-13697176-5101-1558

Bo truong Y te Nguyen Thi Kim Tien.Trong vu viec nay, theo ba co quan nao phai chiu trach nhiem chinh?

Bo Y te tuan thu cac quy dinh cua phap luat, xu ly dung nguoi, dung toi, nghiem minh. Nguoi nao lam sai, nguoi do phai chiu trach nhiem truoc phap luat va phai bi phap luat trung phat.

De mot tham my vien hoat dong khi chua co giay phep hanh nghe la loi cua nganh, la cong tac quan ly, thanh tra chua tot. Noi khong biet nhan vien duoi quyen co tham my vien ngay doi dien benh vien la khong hop ly.

Viec mot tham my vien hoat dong khong dung chuc nang trong nua nam la trach nhiem truc tiep cua So Y Te Ha Noi, cu the la Thanh tra So va Phong Y te quan Hai Ba Trung. Nua nam, tren mot con pho nhieu phong kham tu nhan, ma ho khong phat hien ra mot co so y te hoat dong trai phep thi kho co the co ly do nao bao bien duoc. Do khong co tham quyen truc tiep xu ly, Bo Y Te da de nghi va UBND Ha Noi da vao cuoc va se xu ly nghiem tat ca nhung ca nhan va tap the co lien quan.

De chan chinh tinh trang tham my vien hoat dong "chui", trong thoi gian toi Bo truong can co dong thai gi?

De chan chinh cac hoat dong y tu nhan, trong do co hoat dong cua cac co so tham my vien, ngay tu cuoi nam 2012 Bo Y te da co nhieu van ban chi dao tang cuong cong tac thanh tra, kiem tra viec quan ly cong tac kham benh, chua benh ca trong khu vuc cong lap va ngoai cong lap tren toan quoc, dac biet o TP.HCM va Ha Noi.

Truoc tinh hinh hoat dong khong giay phep cua mot so co so tham my, Bo Y te se tiep tuc phoi hop voi voi co quan chuc nang ra soat lai cong tac quan ly nha nuoc, dac biet la cong tac thanh tra, kiem tra cua So Y te cac tinh, thanh pho, ve van de nay dong thoi se xem xet de xuat nhung che tai xu phat nghiem doi voi nhung hanh vi vi pham. Dong thoi, Bo cung se tiep tuc ra soat cac chinh sach, co che quan ly nganh, phat hien nhung bat cap trong quan ly hanh nghe y tu nhan, nham chan chinh kip thoi.

Lien tiep nhieu vu viec gay buc xuc ve y duc xay ra trong thoi gian qua: tre so sinh tu vong sau tiem vac xin, san phu va tre so sinh tu vong khi sinh, gay tu vong tai tham my vien Cat Tuong. Ba muon chia se gi voi nguoi dan?

Toi mong muon co duoc su dong thuan cua toan xa hoi, dac biet la cac phuong tien truyen thong dai chung cung len an nhung hanh dong thieu dao duc nghe nghiep khong rieng gi o nganh y ma ca dao duc con nguoi noi chung. Chung ta khong bao che, nhung cung khong nen quen rang con rat nhieu guong nguoi tot, viec tot trong nganh y te, con rat nhieu nhung bac sy, nhan vien y te tan tam, tan luc voi nguoi benh, ho moi chinh la hinh anh that cua doi ngu bac sy, thay thuoc.

Toi cung mong nhan duoc su chia se cua nguoi dan doi voi nhung kho khan, vat va cua nganh y te. Du o dau do van con co nguoi dan than phien ve thai do cua mot so y bac si, nhung nganh Y te se no luc, co gang no luc het suc trong thoi gian toi de tim ra giai phap hieu qua khac phuc nhung ton tai vua qua.

Xin ba cho biet, bien phap chan chinh cu the nao se duoc Bo Y te dua ra trong thoi gian toi?

De nang cao tinh than trach nhiem, thai do ung xu va dao duc nghe nghiep cua can bo y te, trong thoi gian qua, Bo Y te da thuc hien nhieu viec. Cu the, to chuc tap huan ve thuc hien Quy tac ung xu cho 100% vien chuc trong cac don vi su nghiep y te.

Nhin chung, sau khi Bo Y te trien khai cac hoat dong tren, van de thai do y duc va ung xu cua can bo nganh Y da duoc cai thien ro ret. Tuy nhien, trong nganh Y te van con nhung ca nhan di nguoc voi dao duc nghe nghiep, “con sau lam rau noi canh”, Bo Y te da, dang va se tich cuc phoi hop voi cac co quan lien quan de dau tranh va xu ly nghiem khac voi nhung can bo y te thieu thai do y duc do.

Trong thoi gian toi, Bo Y te se tiep tuc thuc hien mot so bien phap nham nang cao y duc: Ban hanh Thong tu huong dan thuc hien Quy tac ung xu, quy dinh ro trach nhiem cua Bo truong, trach nhiem cua Giam doc So Y te, Lanh dao Y te bo, nganh, trach nhiem cua Giam doc cac benh vien, Lanh dao khoa, phong benh vien, dong thoi xay dung cac che tai xu ly nghiem khac nhung sai pham ve dao duc nghe nghiep, ve quy che chuyen mon.


Minh Hai

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.