Sap co huong dan cho vay mua nha xa hoi

Thứ sáu, 01 Tháng hai 2013, 10:35 GMT+7

Sap co huong dan cho vay mua nha xa hoi Sap co huong dan cho vay mua nha xa hoi NHNN se danh mot luong tien cung ung de tai cap von voi lai suat va thoi han hop ly de ho tro cac ngan hang thuong mai cho vay mua nha o xa hoi.

Hom qua (ngay 31/1), Ngan hang Nha nuoc (NHNN) ban hanh Chi thi 01/CT-NHNN ve To chuc thuc hien chinh sach tien te va dam bao hoat dong ngan hang an toan, hieu qua nam 2013.

Sap co huong dan cho vay mua nha xa hoi, Tin tuc trong ngay, Nha o xa hoi, cho vay mua nha xa hoi, tai cap von, ho tro, NHNN, ngan hang thuong mai, huong dan cho vay, thao go kho khan

Sap co huong dan cho vay mua nha xa hoi

Mot trong nhung noi dung dang chu y trong Chi thi nay la viec: trong nam nay NHNN se chi dao cac to chuc tin dung, chi nhanh ngan hang nuoc ngoai trien khai quyet liet cac giai phap nham thao go kho khan cho san xuat kinh doanh, ho tro thi truong, giai quyet no xau theo chi dao cua Chinh phu tai Nghi quyet 02 ngay 7/1/2013.

Doi voi linh vuc bat dong san, trong quy I/2013, NHNN phoi hop voi Bo Xay dung ban hanh van ban huong dan cho vay doi voi cac doi tuong mua nha o xa hoi, doanh nghiep chuyen doi cong nang cua du an dau tu sang du an nha o xa hoi phu hop voi chi dao cua Chinh phu.

Ngoai ra, trong nam nay, NHNN se danh mot luong tien cung ung de tai cap von voi lai suat va thoi han hop ly de ho tro cac NHTMNN cho vay cac doi tuong mua nha o xa hoi, doanh nghiep chuyen doi cong nang cua du an dau tu sang du an nha o xa hoi theo huong dan cua NHNN va Bo Xay dung.

Truoc do, ngay 24/1, trong phien Giai trinh truoc Uy ban Kinh te Quoc hoi, Bo truong Bo Xay dung Trinh Dinh Dung cho biet: sap toi, gia nha o xa hoi se re hon nha o thuong mai boi nha thuong mai phai cong them tien su dung dat, tien thue, cung nhu lai suat ngan hang cao hon. Trong khi do, nha o xa hoi da duoc Nha nuoc da ho tro, quan ly khung gia, chi cho cac doanh nghiep co 10% loi nhuan…

Bo truong Dung cho rang, viec quan trong nhat hien nay la dieu chinh tieu chi cho nguoi co thu nhap thap co the mua duoc nha.

Theo do, mot trong nhung bien phap Bo truong dua ra la NHNN can linh hoat goi tai cap von hoac cac dia phuong ho tro von vay thi nguoi ngheo se co nha o.

Theo Bo truong Dung, neu NHNN chap thuan giai phap ho tro lai suat, khong can cho thoi gian chung minh, cung co the khang dinh phan khuc nha o xa hoi se am hon, nguoi ngheo se co nha o, giam kho khan cua thi truong BDS, cung voi su phuc hoi cua nen kinh te.

Nghi quyet 02 ve mot so giai phap thao go kho khan cho san xuat kinh doanh, ho tro thi truong, giai quyet no xau duoc ban hanh ngay 7/1/2013 ban neu ro, Ngan hang Nha nuoc Viet Nam se danh tu 20.000 – 40.000 ty dong voi thoi han toi da 10 nam de ho tro cho cac ngan hang thuong mai nha nuoc cho vay mua nha.

Dong thoi, cac ngan hang thuong mai nha nuoc danh mot luong von hop ly (toi thieu khoang 3% tong du no cua cac ngan hang thuong mai nha nuoc) de cho cac doi tuong thu nhap thap, can bo cong chuc, vien chuc, luc luong vu trang vay de thue, thue mua nha o xa hoi va thue, mua nha o thuong mai … voi lai suat thap, ky han tra no phu hop voi kha nang tra no cua khach hang.


Tien Son (Khampha.vn) (14057 binh chon, 10/10 diem)Sap co huong dan cho vay mua nha xa hoiSap co huong dan cho vay mua nha xa hoiSap co huong dan cho vay mua nha xa hoiSap co huong dan cho vay mua nha xa hoiSap co huong dan cho vay mua nha xa hoi Thich va chia se bai nay tren:

Facebook Nha 500 trieu: Giac mo co that Go kho BDS: “Khong co chuyen cuu nguoi giau” 500 trieu se mua duoc nha o xa hoi?

Ket ban voi Tin tuc 24h tren Facebook
de nhan tin nong hoi

Nha 500 trieu: Giac mo co that

Go kho BDS: “Khong co chuyen cuu nguoi giau”

500 trieu se mua duoc nha o xa hoi?

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.