Phe duyet quy hoach duong vanh dai 4 Ha Noi

Thứ ba, 02 Tháng tám 2011, 08:12 GMT+7

Thu tuong Chinh phu vua phe duyet quy hoach chi tiet duong vanh dai 4 - vung Thu do Ha Noi.

Phe duyet quy hoach duong vanh dai 4 Ha Noi Tong nhu cau von dau tu du kien cho toan tuyen duong nay khoang 66.500 ty dong.

Voi tong chieu dai khoang 98 km, duong vanh dai 4 se di qua dia gioi hanh chinh cua 14 quan, huyen, thanh pho truc thuoc 3 tinh, thanh pho; bao gom cac huyen Soc Son, Me Linh, Dan Phuong, Hoai Duc, Thanh Oai, Thuong Tin va quan Ha Dong (thanh pho Ha Noi); cac huyen Van Giang, Khoai Chau, Yen My, Van Lam (tinh Hung Yen) va cac huyen Thuan Thanh, Que Vo va thanh pho Bac Ninh (tinh Bac Ninh).
Diem dau tuyen duong Vanh dai 4 tai ly trinh khoang Km3+695 tren duong cao toc Noi Bai - Lao Cai (dia phan xa Thanh Xuan, Soc Son, Ha Noi); diem cuoi tuyen tai khoang Km35+300 tren duong cao toc Noi Bai - Ha Long (dia phan xa Nam Son, thanh pho Bac Ninh, tinh Bac Ninh).
Doan qua dia phan thanh pho Ha Noi se bat dau tu dau tuyen tren duong cao toc Noi Bai - Lao Cai tai xa Thanh Xuan, huyen Soc Son, tuyen di theo huong Tay - Nam giao quoc lo 2 tai xa Thanh Xuan va tiep tuc qua khu do thi moi Me Linh, tuyen vuot song Hong tai vi tri cau Hong Ha (phia Bac cau tai xa Van Khe, huyen Me Linh; phia Nam cau tai xa Hong Ha, huyen Dan Phuong).
Mot tuyen khac se giao quoc lo 32 tai xa Duc Thuong, huyen Hoai Duc va cat Dai lo Thang Long tai khoang Km12+600 va giao cat quoc lo 6 tai phuong Yen Nghia, quan Ha Dong), di theo huong Dong - Nam, giao quoc lo 1A va duong Phap Van - Cau Gie tai xa Van Binh, huyen Thuong Tin, vuot song Hong bang cau Me So tai vi tri cach pha Me So khoang 1 km ve phia thuong luu. Chieu dai doan tuyen khoang 56,5 km.
Doan qua dia phan tinh Hung Yen bat dau tu diem giao quoc lo 5 tai khoang Km17+900 theo ly trinh quoc lo 5, vi tri cach tram thu phi quoc lo 5 khoang 150m ve phia Ha Noi va giao vuot qua duong sat Ha Noi - Hai Phong tai khoang giua thon Ngoc va ga Lac Dao, xa Lac Dao, huyen Van Lam, sau do re phai di theo huong Dong sang dia phan huyen Thuan Thanh, tinh Bac Ninh. Chieu dai doan tuyen nay khoang 20,3 km.
Doan qua dia phan tinh Bac Ninh bat dau tu vi tri giap ranh giua tinh Hung Yen va Bac Ninh, tuyen duong di theo huong Dong qua xa Nguyet Duc, huyen Thuan Thanh va re trai giao quoc lo 38 tai xa Tram Lo, huyen Thuan Thanh, tiep tuc theo huong Bac vuot song Duong tai vi tri cach cau Ho (tren quoc lo 38 hien tai) khoang 1 km ve phia ha luu va ket noi voi duong cao toc Noi Bai - Ha Long tai xa Nam Son, thanh pho Bac Ninh, tinh Bac Ninh. Chieu dai doan tuyen khoang 21,2 km.
Theo quy hoach, se xay dung 12 nut lien thong va xay dung cac cau vuot truc thong, ham chui de dam bao lien he giao thong hai ben duong duoc thuan loi; dong thoi xay dung he thong quan ly giao thong thong minh.
Duong cao toc vanh dai co 6 lan xe cao toc co duong song hanh hai ben va cac hanh lang de bo tri cay xanh, cac cong trinh ha tang ky thuat va du tru mo rong. Tong chieu rong mat cat ngang 120m. Day la duong cao toc loai A, van toc thiet ke 100 km/h.
Duong song hanh (duong gom) co quy mo 2 lan xe. Duong gom se duoc dau tu phan ky tuy theo nhu cau van tai, su phat trien cac do thi hai ben va se duoc tinh toan, hoach dinh cu the trong giai doan lap du an dau tu.
Dien tich chiem dung de xay dung tuyen duong theo quy hoach vao khoang 1.230 ha (thanh pho Ha Noi khoang 740 ha, tinh Hung Yen khoang 230 ha va tinh Bac Ninh khoang 260 ha).
Ve tien do xay dung cac du an, Thu tuong yeu cau truoc nam 2017 hoan thanh 2 doan: doan quoc lo 1B - cau Me So, bao gom cau Me So (dia phan Ha Noi) va doan sau cau Me So den cao toc Ha Noi - Hai Phong (dia phan tinh Hung Yen).
3 doan tuyen duoc hoan thanh truoc nam 2018 gom: doan quoc lo 32 - quoc lo 6; quoc lo 6 - quoc lo 1B va doan cao toc Ha Noi - Lao Cai toi quoc lo 32 (dia phan Ha Noi).
Truoc nam 2020 hoan thanh not 2 doan la doan cao toc Ha Noi - Hai Phong den Km 79 (het dia phan tinh Hung Yen) va doan Km 79 - quoc lo 1A (dia phan tinh Bac Ninh).
Tong nhu cau von dau tu du kien cho toan tuyen duong tren khoang 66.500 ty dong.
Duoc biet, den thoi diem truoc khi quy hoach duoc phe duyet, duong vanh dai 4 Ha Noi duoc nhieu chu dau tu quan tam de nghi duoc dau tu theo hinh thuc BT, trong do phai ke den mot so doanh nghiep bat dong san co ten tuoi nhu Cong ty Him Lam, Cong ty Co phan Xuat nhap khau tong hop Ha Noi, Lien danh Cong ty Co phan Dau tu C.E.O - Cong ty Co phan Dau tu cong nghe va Xay dung ha tang...
Truoc de xuat cua cac nha dau tu, thanh pho Ha Noi da nhieu lan co van ban gui Thu tuong Chinh phu, de nghi cho phep trien khai tung doan khac nhau cua vanh dai 4 theo hinh thuc BT, dong thoi chap thuan cho Ha Noi chi dinh nha dau tu dam phan truc tiep hinh thuc hop dong nay.

Viet Bao (Theo VnEconomy)

Cac bai viet khac:

Tiep theo >>


^ Lên đầu trang ^


Copyright © 2006-2012 by VietBao.vn
Viet Bao Viet Nam - All Rights Reserved.